Djævelens advokat på den gode måde

De kalder sig Dialogambassadører. De udfordrer os på vores forestillinger om hinanden og løser konflikter lokalt og på tværs af Egypten, Jordan og Danmark. Hør dem fortælle hvorfor.

“Dialog er at tillade den anden at åbenbare sig for dig”.

Jordanske Ayub Namour var ét stort spørgsmålstegn efter den mystiske besked fra underviseren på et kursus i Danmark i 2011.

“Hvordan pokker skal jeg lade en anden åbenbare sig for mig?” grublede Ayub, som for første gang var væk fra sin hjemby i Jordan, hvor han var medicinstuderende.

I dag arbejder han med base i Tunesien som professionel mægler ved forhandlingerne om den libyske forfatning. Hør hans historie her:

Dialogen sparker døre ind

Siden de første dialogambassadører så dagens lys i 2009, er 120 frivillige unge fra Danmark, Egypten og Jordan blevet uddannet til internationale dialogambassadører, mens ca. 300 unge er blevet uddannet til nationale ambassadører i Jordan og Egypten.

DUFs Dialogambassadører

Dialogambassadørerne er unge foreningsaktive fra Jordan, Egypten og Danmark, som gennem teori og praksis bliver trænet i dialog. Hvert andet år bliver unge fra de tre lande uddannet til internationale dialogambassadører, som arbejder for at fremme den genside forståelse mellem unge i Danmark og den arabiske verden. Desuden uddannes lokale ambassadører i Jordan og Egypten, som arbejder med at mindske polarisering og fremme dialog og gensidig forståelse blandt unge i deres respektive lande. Siden 2009 har dialogambassadørerne afholdt dialogworkshops for ca. 20.000 unge i Jordan, Egypten og Danmark. Læs mere på DUF’s hjemmeside.dialogambassadrerne i Jordanweb

Ambassadørerne arbejder for at bygge bro mellem unge på tværs af nationale, etniske, religiøse, ideologiske og andre skillelinjer (herunder mellem unge i Danmark og den arabiske verden) – og for at inspirere unge til at praktisere dialog i deres liv og hverdag. Det har 20.000 unge i det tre lande fået gavn af indtil nu – og arbejdet fortsætter.

I 2016 begyndte den femte fase af dialogambassadørprogrammet. Igen i år blev et nyt hold af 24 nye internationale ambassadører fra Jordan, Egypten og Danmark i Jordan. Her lærte de om dialog og om at afholde dialogworkshops for andre unge.

Det sker i samarbejde med organisationen East-West Center i Amman, som er DUF’s lokale samarbejdspartner og ansvarlig for  dialogambassadørprogrammet i Jordan. Her arbejder Lina Nasereddin til dagligt. Hun oplever, at hendes land og region er udfordret og plaget af polarisering og konflikter mellem etniske, ideologiske og religiøse grupperinger. Derfor arbejder hun og dialogambassadørerne for at fremme fredelig sameksistens ved styrke de unges vilje, motivation og kapacitet til at indgå i dialog for på den måde at skabe gensidig respekt og forståelse for hinandens forskelligheder.

Hør hende fortælle om en særlig dialogøvelse hun og de andre dialogambassadører laver med deres landsmænd rundt omkring i landet, som handler om at få folk til at stille spørgsmålstegn ved det vi opfatter som normalt – køn, seksualitet, reproduktion, religion osv.

I efteråret 2016 samles det nye hold i Danmark for at lære mere om dialog og nedbryde fordomme mellem unge i Danmark og den arabiske verden, og i foråret 2017 går turen til Egypten. Her skal de afholde workshops for unge egyptere, og på seminar hos The Egyptian Youth Federation, der som DUF’s partnerorganisationer arbejder med dialogambassadørprogrammet i Egypten. På seminaret får dialogambassadørerne værktøjer til at kommunikere med mennesker, der har andre meninger – og til at gøre det på en måde, der er radikalt anderledes end det, de er vokset op med. Dialogambassadørerne giver udtryk for, at de nu har fået værktøjer til at tale om emner, de tidligere ville have undgået.

“Vi plejede at undgå at tale om religion og politiske emner, men efter at være kommet med i dialogambassadørprogrammet taler vi om religion og politiske emner uden problemer.” Rana Gaber, dialogambassadør og programleder i Egypten

Rana Gaber blev frivillig dialogambassadør i Egypten i 2010 og siden 2012 har hun været programleder for Dialogambassadørerne hos The Egyptian Youth Federation.

”Vi plejede at undgå at tale om religion og politiske emner, men efter at være kommet med i dialogambassadørprogrammet brød vi alle regler og tabuer. Nu taler vi om religion og politiske emner uden problemer. Vi er kommet til den forståelse, at vi kan fastholde vores mening uden at modarbejde andres. At blive en del af dialogambassadør-programmet ændrede vores forståelse på det område fuldstændig, og vi lærte at finde fælles forståelsespunkter og fortsætte dialogen til vores fælles gavn.”

 

Rana Jaber med Dialoghåndbogen, skrevet af Mette Lindgren Helde og udgivet i samarbejde med Center for Konfliktløsning samt WE Center i Jordan og The Egyptian Youth Federation. Foto: privat
Rana Jaber med Dialoghåndbogen, skrevet af Mette Lindgren Helde og udgivet i samarbejde med Center for Konfliktløsning samt WE Center i Jordan og The Egyptian Youth Federation. Foto: privat

Effektstudie: Dialogarbejde i Mellemøsten mindsker polarisering

Første del af et todelt effektstudie fra Als Research viser, at arbejdet med dialog gør en stor personlig forskel for deltagerne i dialogambassadørprogrammet. Effektstudiets første del fokuserer på, hvad dialogambassadørerne i Egypten, Jordan og Danmark har lært og opnået gennem deres deltagelse i programmet – og hvilken forandring og udvikling det har medført i deres liv.

Studiet konkluderer, at dialogambassadørerne bruger de værktøjer, de lærer – og at det åbner døre til foreninger og organisationer. De unge overfører den dialogiske kultur til andre sammenhænge, hvor de bruger deres dialogkompetencer til at løse og forebygge konflikter, der opstår, når folk ikke accepterer hinandens forskellige perspektiver.

Studiet viser, at Dialogambassadørerne bruger dialogværktøjer i både deres private, foreningsfrivillige og professionelle liv. Dialogambassadører beskriver selv, at de gennem programmet har fået en ”dialogisk attitude”, som de tager med ud i verden, og som de bruger aktivt til at forhindre konflikter i de organisatoriske sammenhænge, de indgår i.

Læs konklusionerne af dialogstudiet her

Logo banner FB