DUF afholder årsmøde i dansk-libanesisk netværk

Årsmødet for DUFs dansk-libanesiske netværk er en tilbagevendende begivenhed, hvor ungdomspolitikere fra Libanon og Danmark mødes og sætter rammen for det kommende års samarbejde.

2012 bød på en ny samarbejdsmodel, der har haft som omdrejningspunkt, at de medvirkende ungdomspolitikerne i højere grad er med til at sætte politiske emner på dagsordenen, som de vil samarbejde om på tværs af partier og lande.

På årsmødet præsenterer de nedsatte arbejdsgrupper deres resultater og erfaringer for hinanden fra året, der er gået. I det forløbne år har en arbejdsgruppe haft kvinders deltagelse i politik som tema, hvilket resulterede i et seminar i Beirut i januar 2013, hvor 80 unge deltog.

På det kommende årsmøde vil ungdomspolitikerne diskutere, hvilke politiske temaer der kan skabes opbakning til at samarbejde om i 2013-2014.