Dialogarbejde i Mellemøsten mindsker polarisering

DUFs Dialogambassadørprogram har afgørende betydning for deltagerne og deres arbejde med andre unge. Det konkluderer et effektstudie, som Als Research har udført for DUF.

DUFs dialogambassadører er unge foreningsaktive fra Danmark, Egypten og Jordan, som arbejder for at fremme fredelig sameksistens på tværs af -og internt i de tre lande med dialog som redskab. I dialogambassadørernes arbejde styrker de en dialogisk kultur blandt unge og fremmer den gensidige forståelse mellem unge på tværs af religiøse, ideologiske og andre skillelinjer.  Første del af et todelt effektstudie fra Als Research viser, at arbejdet med dialog gør en kæmpe personlig forskel for deltagerne i dialogambassadørprogrammet.

Dialogen sparker døre ind
Effektstudiets første del fokuserer på, hvad dialogambassadørerne i Egypten, Jordan og Danmark har lært og opnået gennem deres deltagelse i programmet – og hvilken forandring og udvikling det har medført i deres liv.

Studiet konkluderer, at dialogambassadørerne bruger de værktøjer, de lærer – og at det åbner døre til foreninger og organisationer. De unge overfører den dialogiske kultur til andre sammenhænge, hvor de bruger deres dialogkompetencer til at løse og forebygge konflikter, der opstår, når folk ikke accepterer hinandens forskellige perspektiver. 

Effektstudiet er værdifuldt i en tid, hvor en konfliktfuld verden skriger på dialog – og hvor der ofte stilles spørgsmålstegn ved effektiviteten af dialogprogrammer Lasse Tørslev, programleder i Danmark


Lasse Tørslev, der er programleder, er begejstret for vurderingen og ser frem til næste del af effektstudiet, der efter planen er færdigt i efteråret 2016.

”Effektstudiet bekræfter, analyserer og dokumenterer dialogambassadørprogrammets massive effekt på vores kernefrivillige. Det er værdifuldt i en tid, hvor en konfliktfuld verden skriger på dialog – og hvor der ofte stilles spørgsmålstegn ved effektiviteten af dialogprogrammer. Den positive effektvurdering er et solidt afsæt for den videre udvikling, styrkelse og udbredelse af programmet,” påpeger han og fortæller, at der lige nu udvikles på en hjemmeside, der forventes lanceret i efteråret 2016 – som et redskab til at inspirere endnu flere til en mere dialogisk verden.

DUFs Dialogambassadører – Dialogambassadørerne er unge foreningsaktive fra Jordan, Egypten og Danmark, som gennem teori og praksis bliver trænet i dialog. Hvert andet år bliver unge fra de tre lande uddannet til internationale dialogambassadører, som arbejder for at fremme den genside forståelse mellem unge i Danmark og den arabiske verden. Desuden uddannes lokale ambassadører i Jordan og Egypten, som arbejder med at mindske polarisering og fremme dialog og gensidig forståelse blandt unge i deres respektive lande. Siden 2009 har dialogambassadørerne afholdt dialogworkshops for ca. 20.000 unge i Jordan, Egypten og Danmark.

Dybere forståelse af dialog
Dialogambassadørernes deltagelse i programmet giver dem ifølge effektstudiet en masse læring. Læringen kan opsummeres i fire punkter:

1) Samtlige dialogambassadører fortæller, at deres deltagelse i programmet har givet dem en dybere forståelse af, hvad dialog er. De tilegner sig dialogiske værdier som tillid, åbenhed og lighed – og kobler den udvidede forståelse af dialog til accept af uenigheder.
2) Dialogambassadørerne vurderer, at deres nye forståelse af dialog har påvirket, udviklet og formet deres personlighed. Dialogambassadørerne bliver mere reflekterende, bedre lyttere, mindre fordomsfulde og får mere selvtillid.
3) Dialogambassadørerne udtrykker, at de har fået en større forståelse for forskellige synspunkter og meninger, som unge deltagere fra de øvrige lande har.
4) Dialogambassadørerne udtrykker, at det at være en del af programmet har gjort dem i stand til at videreformidle dialogmetoder og -dialog til andre. 

Vi plejede at undgå at tale om religion og politiske emner, men efter at være kommet med i dialogambassadørprogrammet taler vi om religion og politiske emner uden problemer Rana, dialogambassadør i Egypten

Værktøjer til gensidig forståelse
Dialogevnerne og den såkaldte dialogiske attitude bliver en del af deres sociale adfærd i de fleste sfærer af deres liv. Dialogambassadørerne får værktøjer til at kommunikere med mennesker, der har andre meninger – og at gøre det på en måde, der er radikalt anderledes end det, de er vokset op med. Dialogambassadørerne giver udtryk for, at de nu har fået værktøjer til at tale om emner, de tidligere ville have undgået.

Eksempelvis fortæller Rana, der har været national dialogambassadør i Egypten siden 2012:
”Vi plejede at undgå at tale om religion og politiske emner, men efter at være kommet med i dialogambassadørprogrammet brød vi alle regler og tabuer. Nu taler vi om religion og politiske emner uden problemer. Vi er kommet til den forståelse, at vi kan fastholde vores mening uden at modarbejde andres. At blive en del af Dialogambassadør-programmet ændrede vores forståelse på det område fuldstændig, og vi lærte at finde fælles forståelsespunkter og fortsætte dialogen til vores fælles gavn.”

Møder verden med dialogisk attitude  

Effektstudie af Dialogambassadørerne – Dette er første del af et større effektstudie og fokuserer primært på den forskel, Dialogambassadørprogrammet gør for unge på et personligt plan. Anden del fokuserer på den effekt, programmet har på samfundet og de unges organisationer. Sidste del af studiet forventes færdigt i efteråret 2016.

Studiet viser, at Dialogambassadørerne bruger dialogværktøjer i både deres private, foreningsfrivillige og professionelle liv. Dialogambassadører beskriver selv, at de gennem programmet har fået en ”dialogisk attitude”, som de tager med ud i verden, og som de bruger aktivt til at forhindre  

Dialog er ekstremt vigtigt i Egypten lige nu. Der er dannet mange nye politiske partier og ungdomsbevægelser i de seneste år, og befolkningen er meget splittet Mariam, dialogambassadør i Egypten

konflikter i de organisatoriske sammenhænge, de indgår i. Og det er noget, som i høj grad har værdi, fortæller Mariam, som er dialogambassadør i Egypten:

”Dialog er ekstremt vigtigt i Egypten lige nu. Der er dannet mange nye politiske partier og ungdomsbevægelser i de seneste år, og befolkningen er meget splittet. I stedet for at pege fingre ad hinanden, bliver egypterne nødt til at indgå i dialog og øge deres forståelse for hinanden.”

Femte fase af dialogambassadørprogrammet startede i januar og i næste uge samles 24 nye internationale ambassadører fra Jordan, Egypten og Danmark i Jordan. Her skal de lære om dialog og afholde dialogworkshops for unge jordanere. I efteråret 2016 samles de i Danmark og i foråret 2017 går turen til Egypten.