Egypten skal have sit eget Kvindemuseum

Danske og arabiske kvinder vil have køn og kulturarv ud i offentlighedens lys i Egypten med stort projekt mellem forskningsinstitutioner og museer.

Egyptiske kvinder har i årevis indsamlet dokumentation, som formidler Egyptens nyere historie fra et kvindeligt perspektiv. Nu skal de have et rigtigt museum. Towards Women’s Museums in the Middle East er den formelle titel på et projekt, som skal blive til et Kvindemuseum i Kairo, der trækker på erfaringerne fra Kvindemuseet i Århus, Amman og Beirut.

Projektet er et samarbejde mellem Kvindemuseet, Dansk-Egyptisk Dialog Initiativ og Women and Memory Forum i Egypten. De har netop modtaget en større bevilling fra FACE – Fund for Academic Cooperation and Exchange between Denmark and the Arab World – under Det Arabiske Initiativ.

Call for proposals – FACE modtager indtil d. 1. march 2017 ansøgninger til puljen for bevillinger op 50.000 kr. til f.eks. akademisk udveksling, konferencer og møder. Se mere på hjemmesiden www.face-programme.dk

“Ansøgningen fokuserer på et vigtigt og underbelyst område, og projektets målsætning er yderst relevant. Partnerorganisationerne i Egypten og Libanon er yderst professionelle med særlig erfaring fra regionen”, skriver FACE i begrundelsen.

Styrke formidling af kvinders historie

Beslutningen glæder Kvindemuseet og projektleder Sibba Einarsdóttir, en dansk antropolog, som har arbejdet med lignende projekter i Palæstina og Jordan.

”Jeg har boet og arbejdet en del i Mellemøsten og kunne se en ide i at eksportere tanken om kvindemuseer dertil for at give kvinder en mulighed for at komme til orde på en anden måde. Vi vil gerne prøve at få mere synlighed på det forskningsarbejde, som eksempelvis Women and Memory Forum i Egypten laver og få det formidlet bredere ud, ”siger hun.

Ved at skabe et stærkt netværk af individuelle forskere, forskningsinstitutioner og museer, vil projektet udvikle viden, som skal være til rådighed for praktikere i museumssektoren og andre kulturinstitutioner, der arbejder med kulturarv, kønsstudier og antropologi.

”Projektet skal styrke fagligheden omkring formidling af kulturarv med fokus på køn i Mellemøsten, med det ultimative formål at skabe udstillinger med fokus på kvinder og køn”, siger Sibba Einarsdóttir.

Seminarer, workshops, publikationer, sommerskole og en vandreudstilling skal rejse spørgsmål om kvinders position i historie og samfund og hjælpe med at sikre fokus på køn i offentlige debatter og politiske beslutningsprocesser.

På vej mod et kvindemuseum 

Deltagerne i seminaret på trappen til Kvindemuseet i Århus. Foto: Janne Louise Andersen
Deltagerne i seminaret ”Gender, dissemination, and museology” på trappen til Kvindemuseet i Århus. Foto: Janne Louise Andersen

Projektet er allerede i gang og 29. maj – 3. juni afholdte Kvindemuseet i samarbejde med DEDI og Center for Kultur og Udvikling seminaret ”Gender, dissemination, and museology”. 24 deltagere fra Egypten, Jordan, Libanon, Holland, Storbritannien og Danmark delte erfaringer om museers praksis og besøgte bl.a Den Gamle Bys 1970’er-afdeling og Moesgård Museums Etnografiske Samling.

Hør de to projektledere Maissan Hassan Sara Salam fra Women and Memory Forum, fortælle om arbejdet hen imod at etablere et kvindemuseum. (VIDEO)

Kom med på sommerskole om dansk-arabisk museologi

Det Dansk-Egyptiske Dialog Initiativ (DEDI) afholder i samarbejde med Kvindemuseet og forskningsprogrammet FACE (Fond for Academic Corporation og Exchange en sommerskole og dialogforum i Århus, som fokuserer på arv, museer og museologi.

Besøget vil omfatte museumsbesøg, oplæg om kulturarv og museer fra eksperter samt dialog øvelser. Forummet har til formål at bringe unge egyptere, libanesere, jordanere og danskere sammen til at udvikle en praktisk forståelse af, hvordan man formidle viden gennem museer for at forstå os selv og andre.

Dialogforummet vil blive afholdt i Århus fra d. 21. til 28. august 2016. Alle udgifter til ansøgere vil blive dækket af værtsorganisationerne. Ansøgningsfrist 6. juli 2016.

Læs mere om ansøgningskriterierne