En vision på hjul

Unge er drivkraften bag forandring. Dette er præmissen for The Middle East Expedition (MeXp), der er et ung til ung projekt, opstartet af unge, udført af unge og videreført af unge. De er lige nu ved at finde finansiering til årets ekspedition.

Juli 2010 – Hundrede håbefulde unge mødes i Jordan. Mange af dem har ikke set hinanden før.

De sveder. Delvis på grund af den brændende sol, delvis på grund af nervøsitet. Luften er varm og tyk af spænding. De næste tre uger skal disse unge jordanere, libanesere, syrere og danskere dele mad, værelser, arbejdsplads og ikke mindst visioner.

Deres arbejdsplads er forskellige provinsbyer i Syrien, Libanon og Jordan, og deres målgruppe er andre unge som dem selv. Foreløbigt starter de med at placere deres backpack i bagagerummet på en af de to store busser, før de går ind og finder sig en plads. Ekspeditionen er i gang. En vision på hjul kan begynde.

Ung drivkraft

MeXp kørte første gang af stablen i 2010. Gennem blandt andet forumteater blev lokale deltagere udfordret til at tage stilling til ord som empowerment og engagement, samt hvordan disse kunne udspille sig i dagligdags hændelsesforløb.

De blev altså tilbudt et teaterforum, men måtte selv tilføre indhold i samspil med teaterworkshopgruppen. Her formåede de unge frivillige undervejs på turen at inspirere andre unge fra forskellige lokalsamfund til at reflektere over deres egen dagligdag samt deres egne kompetencer.

Projektet blev skabt og løbende revurderet gennem debatter og dialoger mellem deltagerne. Projektet formåede at facettere deltagernes politiske bevidsthed og udfordrede i høj grad partipolitisk kassetænkning.

Traditionelt set er samfundsstrukturen i Syrien, Libanon og Jordan meget hierarkisk opbygget, og muligheden for at tænke selvstændigt og innovativt som ung er begrænset.

Dette gør, at de unge kører i tomgang. I MeXp skaber vi redskaber, der kan gøre noget ved denne situation. Vi mener, at engagement kommer gennem ansvar og gennem medbestemmelse, for hvis man vil have unge til at handle selvstændigt, er det vigtigt at få dem til at tænke selvstændigt. MeXp udgør et forum for erfaringsudveksling, deltagerkultur og innovativ tænkning.

MeXp 2011

De unge frivillige fra 2010 har i år udvist stort engagement og initiativ til at videreføre projektet. De værste startvanskeligheder er overstået, og de nationale enheder er blevet mere handlekraftige og kreative i forhold til projektudvikling.

I skrivende stund er alle implicerede lande ved at undersøge fundingmuligheder, og vi håber, at det i år lykkes at fundraise i de mellemøstlige lande lige såvel som i Danmark. De kommende år ønsker vi trinvist at gøre projektet til et mere eller mindre selvkørende projekt i Mellemøsten.

JULI 2011 – Asfalten sveder og busserne står klar. MeXp turnerer igen rundt i de tre lande. Pakket med forventninger og inspirerende forståelser af socialt engagement. Hele juli måned vil vi gennem kreative workshops diskutere begreber som empowerment og engagement og herigennem udfordre unges traditionelle forståelse af ordene.


Af Stine Kure og Elisabeth Mamsen – MeXp

Fakta
MeXp er en del af paraplyorganisationen Expedition (EXP). Europa Expedition (2007) var forløber for MeXp. MeXp 2010 blev sidste år støttet af Mellemfolkelig Samvirke under Det Arabiske Initiativ.