Evaluering af Ungdomsteaterprojekt i Jordan – og nyt initiativ i Irak

KU og MS har over de seneste måneder fået gennemført en ekstern evaluering af et ungdomsteater projekt i Jordan, som gennemføres af C:NTACT afdelingen hos Betty Nansen i samarbejde med Community Development Centre i Zarqa flygtningelejren i Jordan.

Projektet er finansieret over MS ungdomsprogram samt CKUs kulturprogram – hvilket har et fokus på unge, kvinder og alternative medier. Den Danske Ambassade i Syrien har også ydet støtte til projektet.

Rapportens konklusioner er samlet set meget positive – især på kerneområder som relevans, resultater og brug af nyskabende og kreative metoder. Det hedder bl.a. at:

“The project has reached people who are often ignored in conventional Danish initiatives in the Middle East. In large part due to CDC’s efforts, the project succeeded in including the relevant target groups, with most participants being young, marginalized Palestinian and Iraqi refugees.

Through the project, participants have been strongly empowered in terms of improved skills, self-confidence and knowledge, and for many of them, this was a lifetime experience. Likewise, C:NTACT’s unique teaching methods have introduced the young people to new ways of learning and participating, helping them formulate their stories, ideas and thoughts”.

Læs mere på CKU og MS’ hjemmesider

Som opfølgning på det succesfulde arbejde er C:NTACT afdelingen hos Betty Nansen nu på vej til Irak. Formålet er at lave en teaterforestilling baseret på unge irakeres egne historier og drømme samt deres visioner for et fremtidigt demokratisk samfund.

Forestillingen skal opføres på en stor ungdomskonference den 8-9 maj i det nordlige Irak. Projektet finansieres af UNDP og det bygger på C:NTACTs erfaringer fra både projektet i Jordan og lignende projekter i Syrien og Palæstina, herunder bl.a. arbejdet med irakiske flygtninge.

Det er CKU og C:NTACTs forhåbning, at pilotprojektet kan føre til en større indsats i landet for at støtte empowerment og aktiv involvering af de unge i samfundet.

Yderligere information om Irak initaitivet hos CKU projektleder Morten G. Poulsen.