Formulering af katalog for aktiv borgerinddragelse i Jordan

Som led i projektet Decentralisering og kommunalforvaltning i Jordan er KL (Kommunernes Landsforening) for tiden ved at formulere et katalog over metoder, som de jordanske kommuner kan anvende i deres bestræbelse på at involvere borgerne mere aktivt i deres arbejde.

Behovet for kataloget er opstået som en konsekvens af det arabiske forår og det kommende kommunalvalg i Jordan, som forhåbentlig kan afholdes midt i 2012.

De jordanske kommunalbestyrelser og borgmestre står relativt uforberedte med hensyn til at inddrage borgerne aktivt i deres beslutninger og aktiviteter, da der ingen tradition er for dette. I tillæg til de eksisterende vil der formentlig blive dannet en række nye kommuner, som er endnu dårligere forberedte.

Kommuneministeren oplyste den 19. december 2011, at 93 ansøgninger om nye kommuner opfylder de lovkrav, som den nye regering har opstillet (fx: mere end 50% af befolkningen i den nye kommune stemmer for at få en ny kommune, området skal have været en selvstændig kommune før 2001, området skal have mindst 5.000 indbyggere).

I de indledende diskussioner om kataloget blev MS/Action Aid og KVINFO konsulteret for at kunne drage fordel af deres erfaringer fra Jordan og andre arabiske lande. Dette førte til mere indgående konsultationer i Jordan med JOHUD/ZENID, Jordanian Women’s Union, lokale CSO’ere, og Action Aid i Zarqa.

På den kommunale front er to borgmestre og en udviklingsdirektør i Zarqa blevet interviewet, lige som kommuneministeriet har været meget aktiv. Planlægningsministeriet (MoPIC) har en afdeling som varetager relationerne til CSO’ere, og denne havde også gode indlæg.

Kataloget indeholder for nærværende værktøjer i forbindelse med følgende temaer:

  • Tættere kontakt mellem kommune og borgerne (5 metoder)
  • Aktiv dialog om serviceleverancer (4 metoder)
  • Forbedret information til og kommunikation med borgerne (3 metoder)
  • Etablering og brug af konsultative fora (2 metoder)

Kataloget på ca. 20 sider er for tiden ved at blive oversat til arabisk, hvorefter der vil blive indkaldt til drøftelse af teksterne og ideerne på et seminar i første halvdel af februar 2012, hvortil alle de involverede jordanske institutioner vil blive inviteret sammen med andre interesserede parter, fx EU og UNDP.

Efter at kataloget er blevet grundigt diskuteret og måske revideret, er det tanken, at nogle af ideerne skal testes i 1-2 udvalgte kommuner.

Hvis forløbet er positivt er det tanken, at kataloget kan blive brugt eller integreret i de uddannelsesaktiviteter som bl.a. City and Village Development Bank gennemfører for kommuneministeriet i kommunerne.

Mere information om kataloget kan fås hos projektleder Holger Pyndt, KL