Global Platform engagerer unge i Mellemøsten

Mellemfolkeligt Samvirkes Regionalkontor i Amman er blevet til Global Platform for MENA regionen. En udvidelse, som fører til mange nye aktiviteter og muligheder for kulturel udveksling og træning af unge fra hele verden.

Den 15. maj ankom Christian Lund Jensen og Nadia Masri-Pedersen til MS’s Regionalkontor i Amman. De to skal lede og organisere aktiviteterne tilknyttet den nye globale platform, som udbyder uddannelsesophold for kommende volontører i Mellemøsten og en række kurser som for eksempel ledertræning for unge fra regionen.

Det 4 ugers uddannelsesophold, skal give indsigt i regionens samfundsmæssige og politiske problematikker og undervisning i basis arabisk. Det første uddannelsesophold starter den 31. august.

Global Platform Jordan har dog allerede startet træning af lokale unge. Og som noget af det første organiserede Christian og Nadia i samarbejde med fire unge jordanere et ledertræningskursus i Damaskus i slutningen af maj.

De 24 syriske deltagere på kurset var frivillige ledere af de årlige sommerlejre organiseret af National Union of Syrian Students (NUSS), hvis formål er at fremme frivillighed blandt unge i Syrien. Dette ledertræningskursus var det første, MS organiserede udelukkende på arabisk.

”Mange unge i Mellemøsten, typisk øvre middel- og overklassen har allerede modtaget meget træning fra diverse organisationer. Ved at træne på arabisk når vi ud til en ny målgruppe af unge, som ikke normalt bliver trænet, men som får mulighed for at være en større del af det samfund, der omgiver dem” pointerer Christian.

Som opfølgning på kurset gennemførtes i august et monitorerings- og evalueringsprogram i tre af de syriske sommerlejre for at klarlægge effekten af kurset og tilpasse fremtidige kursusaktiviteter til de frivillige lederes behov.

”I Syrien var vi ude og se tre sommerlejre i Deraa ved den jordansk-syriske grænse, i Hama og i Ar-raqqa. For at se om deltagerne havde skabt en udvikling i lejrene på baggrund af vores træning tilbage i maj fulgte vi i nogle dage deres hverdag i lejrene. Og vi kunne se, at de havde taget en masse ting til sig fra vores træning,” fortæller Christian.

I juli 2010 gennemførte Platformen et pilotkursus i facilitering af participatoriske processer for 32 jordanske unge i Amman. Der var rigtig meget gejst blandt deltagerne.

”Mange jordanske unge har svært ved at gøre op med traditionelle ideer om lederskab. I skolen fx har læreren en magtposition, man ikke ser i Danmark, og for mange af deltagerne er det en rigtig stor udfordring at komme ud over den måde at træne på og indgå i et ligeværdigt forhold med deltagerne.

Ideen om at uddelegere opgaver og stole på, at folk kan tage ansvar, uden at man behøver at holde øje, er en meget ny idé for vores deltagere”, siger Christian.

Han tilføjer, at allerede i løbet af workshoppen, var der sket en stor forandring i de unges måde at samarbejde på, kommunikere og bruge de nye begreber. Et opfølgende kursus er planlagt i oktober.

I august 2010 var der endvidere et mini-kursus for 15 unge fra MS’ samarbejdspartner Union of Democratic Youth (ULDY) i Beqaa-dalen med fokus på at give de unge redskaber til selv at planlægge og gennemføre projekter på lokalområdet.

”Der er et stort hul, hvor der er behov for at hjælpe de unge med at definere, hvor de kan få mere indflydelse i forhold til lokale og nationale beslutninger. Denne gang lavede vi et fremtidsværksted med dem. Over tre forløb skal de arbejde med emner, de arbejder med i deres organisationer og analysere hvilke problemer, deres arbejdsområde indeholder og så finde alternative løsningsforslag”, fortæller Nadia.

En af grupperne arbejdede med, hvordan man kunne få indflydelse på den lokale kommune, og kom med en skitse til, hvad kommunen kunne gøre ved de problemer, de havde analyseret sig frem til. Og ud fra de mange idéer, som de unge kom frem til, besluttede de sig for at arbejde på at få skabt en gågade og et bilfrit midtpunkt.


Af Laura Toft Nielsen og Heidi Catherine Born, informationsassistenter i Mellemfolkeligt Samvirke, Amman

Fakta
MS har allerede 4 globale platforme, som støtter op om volontørarbejde:

Platformen i EL Salvador dækker Latin Amerika, platformen i Nepal dækker Asien, platformen i Kenya dækker Afrika og platformen i København dækker Europa.

Centralt placeret i MENA regionen skal den nye platform støtte op om volontører i Libanon, Syrien, Palæstina, Jordan og Marokko og samtidig tilbyde redskabs- og ledertræningskurser for arabiske unge fra MS’ sam-arbejdspartnere i Libanon, Syrien, Jordan og de Palæstinensiske Selvstyreområder
Læs mere om Global Platform Jordan