Cirkusrevolution i Syrien

Gøglerskolen Syrien

Projektet bygger på de positive erfaringer, der har været med et lignende projekt i Palæstina.

Kodeordet i Gøglerskolens cirkusprojekt er hverken røde næser eller trapezer, men derimod udvikling af børn og unges personlige og sociale færdigheder.

Der er tale om ny-cirkus, dvs. cirkus i mere moderne forstand, som både indeholder klassiske discipliner og dans, hiphop battles, klatring mv. Erfaringerne fra andre lander viser, at den type cirkus er meget effektivt instrument til at udvikle kompetencer såsom koncentration, selvtillid, kreativitet og kropskontrol, evne til at samarbejde mv.

”Ny-cirkus har i høj grad et socialt og kulturelt sigte, der går ud på at skabe glæde og kulturoplevelser i et område præget af konfrontation og håbløshed. Gennem cirkus oplever de unge, at de har et talent, og det er med til at styrke deres selvværd,” forklarer PC Asmussen, leder af Gøglerskolen.

Det er dokumenteret, at den type af ”empowerment” og alternativ læring medvirker til at forbedre børn og unges resultater i skolen og videre jobmuligheder. Det er således særlig relevant for udsatte børn og unge med en flygtningebaggrund, der kan have svært ved at begå sig i det formelle skolesystem.

Samtidig er cirkus særdeles velegnet til at bryde stereotyper og bygge bro mellem forskellige grupper. Cirkus skaber en kreativ og dynamisk ramme for fri udfoldelse.

Det bringer børn og unge sammen omkring et fredeligt formål og bygger på motivation og interesse – man er sammen om noget, som man brænder for. Og flygtningene får en ny identitet på scenen som cirkusartister.

Projektet i Syrien implementeres Gøglerskolen i tæt samarbejde med to lokale partnere; United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) samt Syrian Arab Red Crescent (SARC).

Projektet i Syrien er delvist finansieret af Det Arabiske Initiativ, delvis af Den Danske Ambassade i Damaskus med midler fra Nærområde initiativet. Desuden støttes projektet af Kunststyrelsen.

I april 2010 kulminerede projektet da i alt 50 palæstinensiske og irakiske flygtningebørn sprang på scenen til en kæmpe cirkusfinale i Damaskus. Kolbøtter og saltomortaler blev akkompagneret af musik, bla fra New jungle Orchestra og af gruppen ”Refugees of Rap”, der er et af de nye hotte navne på den syriske rap-scene.