Hvad hedder CO2-udslip på arabisk?

Unge klimaaktivister fra Mellemøsten har været på besøg i Danmark til NASIM Climate Camp og Folkehøjskolens Come2gether-projekt.

Mellemøsten er ikke et let sted at arbejde i for civilsamfundsorganisationer – heller ikke for organisationer, der beskæftiger sig med klima og miljø. Politisk ustabilitet, økonomiske problemer, mangel på ytringsfrihed og ikke mindst de store olieproducerende landes magt i regionen gør det meget svært for arabiske miljøaktivister at blive hørt og gøre en forskel.

Heldigvis er der en masse, der på trods af disse besværligheder, gør forsøget, og nogle af dem har i starten af august været på besøg i Danmark.

NASIM har med støtte fra Mellemfolkeligt Samvirkes Youth DEMENA pulje samt International Media Support haft held til at invitere otte unge miljø- og klimaaktivister og en enkelt journalist fra henholdsvis Egypten, Syrien og Libanon til Danmark for at deltage i Folkehøjskolernes COme2gether-projekt og i workshoppen NASIM Climate Camp.

Deltagerne var alle i alderen 20-30 år og kom fra Keep Egypt Clean, Cairo Cycler’s Club, der forsøger at promovere cyklisme i Egypten, Syriens første miljø-NGO, Syrian Environment Protection Society, de libanesiske miljøorganisationer IndyAct og AFDC (Association for Forest Development and Conservation), og fra avisen al-Nahar i Libanon.

Fra 8.-15. august var de arabiske gæster på COme2gether-kurser på forskellige højskoler rundt omkring i landet, og fra 16.-19. august deltog de i NASIM Climate Camp. Den firedages workshop, der blev afholdt i København, har bragt aktivister med vidt forskellige baggrunde sammen for at diskutere klimaproblemer, løsninger, mål og samarbejdsmuligheder.

Motivationen bag workshoppen var at skabe kontakter og fælles fodslag mellem arabiske og danske aktivister, og var samtidigt en enestående mulighed for de unge miljøforkæmpere til at dele viden og erfaringer, diskutere, blive udfordret og ikke mindst få nye indtryk, der kan være medvirkende til at skabe nye ideer og perspektiver for deltagerne og deres kamp for en renere og bedre verden.

Workshoppens program har bl.a. omfattet besøg på Bolsjefabrikkens alternative miljøprojekt, Flydende By, hvor deltagerne fik mulighed for at se en noget anderledes tilgang til miljøspørgsmålet.

Besøget var en speciel oplevelse for de arabiske unge, der her mødte aktivister, som forsøger at leve og skabe ting uden forbrug og spild, f.eks. en vindmølledrevet bil og folkekøkken med ”skraldemad”.

Levestilen hos de unge på Bolsjefabrikken overraskede deltagerne fra Mellemøsten, libanesiske Jawad fra AFDC kommenterede besøget:

”Their way of life seemed so interesting. They really go to the extremes, eating from garbage dumps, collecting the waste of others and creating many things out of nothing.”

Et andet besøg, der inspirerede deltagerne var udflugten til Københavns Bycyklers værksted i Valby, hvor de fik de en introduktion til projektet, hvilket straks affødte ideer om at starte en cykelrevolution i gaderne i Beirut, Cairo og Damaskus. Alle deltagere var i første omgang enige om at købe cykler straks efter hjemkomsten – enkelte ville dog lige lære at cykle først.

Udover forskellige besøg til alternative miljøprojekter, bestod NASIM Climate Camp også af en række workshops med de to journalister, Lars Borking og Ulla Skovsbøl og international konsulent fra Dansk Ungdoms Fællesråd, Gunvor Bjerglund.

Deltagerne blev bl.a. trænet i at holde oplæg om deres NGO’er og deres oplevelser i Danmark og fik hjælp til at udvikle et omfattende idékatalog over fremtidige projektmuligheder i deres hjemlande.

Idéerne blev i løbet af NASIM Climate Camp forsøgt realiseret, og resultatet er blevet en række konkrete planer over nye tiltag, der f.eks. omfatter en miljøvenlig højskole i Egypten, indførsel af bycykler i Beirut og Cairo og kampagner om at mindske forbruget af plastikposer i Syrien.

Desuden har deltagerne dannet et nyt netværk på tværs af de 3 lande, der skal organisere og skrive en ny blog om miljø og klima på internettet.

I forbindelse med workshoppen inviterede NASIM til et offentligt møde i Verdenskulturcentret på Nørre Allé, hvor deltagerne fik mulighed for at fremlægge deres erfaringer fra besøget i Danmark og give et indblik i, hvordan hver enkelt af deres NGO’er arbejder i hjemlandet, hvilke muligheder og udfordringer, de står overfor og hvordan man diskuterer miljø og klima i en mellemøstlig sammenhæng.

Mødet, der blev afholdt tirsdag den 18. august, varede i godt to timer, og de fremmødte, deriblandt journalister fra radio og forskellige aviser, fik mulighed for at stille spørgsmål og diskutere, hvilket udviklede sig til en god samtale om alt fra IndyACTs ”Shame&Blame”-kampagne mod Saudi Arabien til egyptiske oplevelser med meditation for en mere grøn verden.

NASIM Climate Camp var en stor succes, og er forhåbentligt kun begyndelsen på et fremtidigt samarbejde med deltagerne og deres forskellige organisationer. Første mulighed for et konkret samarbejde vil være i forbindelse med COP15, hvor flere af deltagerne regner med at vende tilbage til København.

NASIM har med dette projekt ønsket at vise, at Mellemøsten er mere end bare politik, religion og krig. Klima er godt eksempel på et område, hvor vi alle står lige og skal forholde os til de samme problemer, uanset om vi bor i Cairo eller København.

Det er en udbredt misforståelse, at folk fra Mellemøsten ikke interesserer sig for klima, hvilket de meget engagerede deltagere på NASIM Climate Camp har bevist.


Af Jens Juul Petersen og Caroline Gjellerod, NASIM
NASIM Climate Camp blev organiseret af NASIM. NASIM betyder “brise” på arabisk, persisk og tyrkisk, men er også en forkortelse for: Netværket af Akademikere, Studerende og Interesserede i Mellemøsten.

For yderligere information:
nasim.dk og Facebook-gruppen NASIM.
come2gether.com