Jordans arbejdsgivere ønsker mere internationalt samarbejde

Diplomater og repræsentanter for internationale donororganisationer mødtes i slutningen af november med de jordanske arbejdsgiveres organisation for at diskutere styrkede og nye partnerskaber.

Jordan Chamber of Industry (JCI), der er det jordanske sidestykke til Dansk Industri (DI), var 28. november vært for konferencen ”Second Economic and Commercial Attaches Forum”, som blev arrangeret med støtte fra DI og Det Arabiske Initiativ.

”Forummet understregede den private sektors rolle i en bæredygtig udvikling og det var en mulighed for at fremvise vores arbejde med at etablere projekter, som sigter på at fremme væksten,” siger generalsekretæren for JCI, Maher Al-Mahrouq. Han fortsætter:

”Formålet med konferencen var at introducere de diplomatiske missioner og internationale donororganisationer til vores tiltag og præsentere nogle af de succeshistorier vi har her i Jordan. Samtidig ville vi understrege at paraplyorganisationer som vores er oplagte partnere, når det handler om at fremme væksten i den private sektor. Vi har fingeren på pulsen i forhold til landets erhvervsliv.”

Endelig, forklarer han, brugte JCI konferencen til at bede donorerne om teknisk og finansiel støtte, så organisationen kan udvikle sit arbejde.

På konferencen i hovedstaden Amman, fortalte organisationen de 120 deltagere om nogle af de forretnings- og investeringsmuligheder, som landet byder på. Deltagerne i konferencen talte bl.a. udenlandske diplomater og repræsentanter for donorer og hjælpeorganisationer.

Et andet centralt emne for konferencen var JCI’s partnerskaber med udenlandske erhvervsorganisationer.

Svend Wæver, Danmarks ambassadør.
Svend Wæver, Danmarks ambassadør, deltog i mødet.

Til gavn for danske virksomheder

Siden 2012 har Dansk Industri med midler fra Det Arabiske Initiativ hjulpet sin jordanske søsterorganisation med at udvikle sig til en moderne erhvervsorganisation.

For DI handler det om, at styrke en partner, siger programleder for Jordan, Karen Panum Thisted, som forklarer, hvorfor hendes organisation har engageret sig i landet:
”Stærke erhvervsorganisationer kan skubbe på for at få regeringerne til at skabe et bedre erhvervsmiljø, som både gavner de lokale virksomheder og udenlandske investorer som f.eks. vores medlemmer.”

Svend Wæver, Danmarks ambassadør, som fra Libanon også dækker Jordan og Syrien, deltog fra officiel dansk side.

Han sagde bl.a. at samarbejdet mellem de DI og JCI er med til at styrke samarbejdet mellem de to lande – indenfor handel men også på flere andre områder – og at det spiller godt sammen med ambassadens indsats for at styrke de dansk-jordanske handelsrelationer og hjælpe danske virksomheder ind på det jordanske marked.

Massivt brug for flere arbejdspladser

Krigene og ustabiliteten i Syrien og Irak påvirker Jordan, der traditionelt har haft mange handelsforbindelser med de to lande.
Handelsruter til de to nabolande er blevet afbrudt og flere end 650.000 flygtninge fra krigen i Syrien sætter sit præg på landet. Økonomien er fortsat i vækst men ifølge Verdensbanken hæmmes den af ustabiliteten i regionen.

I juni rejste en delegation bestående af 13 danske virksomheder og studerende fra universiteter og en NGO sammen med DI til Jordan for at se på mulighederne for at løse problemstillinger i relation til flygtningekrisen, både i og udenfor lejrene.

Seneste analyser fra Verdensbanken viser at der er brug for økonomisk vækst for at skabe flere arbejdspladser i Jordan. For specielt blandt de unge er arbejdsløsheden massiv. Det er både et økonomisk problem men også et potentielt politisk og sikkerhedsmæssigt problem, fordi marginaliserede og utilfredse unge kan være kilde til ekstremisme og politisk uro.