Begejstring over decentralisering

Den jordanske kommuneminister H.E. Ali Al-Ghezawi besøgte Danmark i perioden 19.-24. september 2010 som led i samarbejdet mellem Jordan og Danmark inden for decentralisering.

Ministeren var ledsaget af 6 medarbejdere fra kommuneministeriet, som alle har været eller vil blive involveret i samarbejdet.

Ministeren og delegationen gennemførte et omfattende program, som bl.a. indebar besøg i Næstved og Høje-Tåstrup kommuner og Region Sjælland samt besøg i Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet. Da KL beværtede delegationen blev KL-huset også flittigt besøgt.

Besøget indeholdt et langt møde mellem den danske minister Bertel Haarder og den jordanske minister, hvor det brede samarbejde mellem landene blev prist og Jordans meget vigtige rolle i fredsprocessen i området diskuteret.

Der blev også tid til et møde med ambassadør Michael Zilmer-Johns i Udenrigsministeriet, hvor samarbejdet inden for decentralisering blev debatteret.

I Næstved bød borgmester Henning Jensen velkommen og her fik delegationen en detaljeret indføring til kommunalbestyrelsens arbejde, den kommunale budgetlægningsproces, den kommunale borgerservice, samt affaldsindsamling og – håndtering.

I Region Sjælland tog formanden for regionsrådet Steen Bach Nielsen imod og her fokuserede besøget på regionens opgaver, samspillet med kommunerne og staten samt den regionale planlægning.

Ministeren var meget begejstret for den kommunale borgerservice og budgetlægningen og implementeringen af budgettet, lige som samspillet mellem regionen og kommunerne vakte interesse, da en ny lovgivning i Jordan skal udbygge dette i landet.

Høje-Tåstrup gav en detaljeret indføring i den kommunale planlægningsproces, og dette oplæg illustrerede med al ønskelig tydelighed forskellen mellem den planlagte udvikling i Danmark baseret på en gradvis udbygning af infrastrukturen og en lang og mellemlang planlægningsproces – koncentreret om ”Fingerplanen” – og så den mere uplanlagte udvikling i Jordan, hvor ”infrastrukturen jager efter udbygningen”: Bygninger opføres uplanlagt og bagefter bliver infrastrukturen planlagt. Denne proces er både dyr og dårlig efter jordanernes egen mening.

Ministeren ville også gerne se Tåstrupgaard og mødtes derfor med to boligrepræsentanter, og ministeren blev meget overrasket over at se Tåstrupgaards ganske høje boligstandard men kunne nikke genkendende til nogle af de sociale problemer i området.

Der blev også tid til at besøge kommunens jobcenter, hvor Waled Al-Gailany fra kommunen kunne levere et oplæg på arabisk. Jobcentrets funktioner er meget interessante for jordanerne som slås med stor ungdomsarbejdsløshed, og her vækker jobcentrets uddannelsesmæssige opgaver stor beundring.

Der blev under besøget også tid til at stifte bekendtskab med COK – Centret for Offentlig Kompetenceudvikling, som tilbyder kortere og længere træning og uddannelser til det kommunale og regionale personale og de folkevalgte kommunalpolitikere.

Alt i alt fik jordanerne meget information, som er værd at tænke nærmere over, og som forhåbentlig kan inspirere til den videre decentraliseringsproces. Ministeren var meget forbavset over den samklang der er mellem ministerierne og KL – de forskellige parter ønsker alle det samme selv om de repræsenterer forskellige dele af systemet.


Nærmere information om besøget kan indhentes hos kontorchef Holger Pyndt