Jordanske unge ranker ryggen som valgobservatører

Septembers parlamentsvalg i Jordan blev fulgt tæt af 40 unge lokale observatører fra Mellemfolkeligt Samvirke, der ved flere lejligheder forhindrede direkte ulovlige valghandlinger. Opgaven har givet de unge blod på tanden til at tage mere del i jordansk politik.

Humøret havde været højt i ugevis. Selvom de unge jordaneres intensive træning som valgobservatører i Mellemfolkeligt Samvirkes (MS) lokaler i hovedstaden Amman var af seriøs karakter, havde latteren alligevel fyldt meget. Men en valgobservatørs forpligtelser er mange. Det kan derfor have været ansvarets åg, der på valgdagen sidst i september forvandlede latter til tavs koncentration, da de 40 fokuserede unge kørte ud til valgstederne med MS-veste på.

Mutas Sleman Arif, frivillig i projektet Youth Observation Network, er yderst bevidst om betydningen af sin vest:

”Mellemfolkeligt Samvirkes observatørprogram har givet de unge jordanere en vis autoritet og adgang til en ellers lukket scene, hvor de kan bidrage og spille en officiel rolle,” siger den 27-årige, der har en BA i engelsk og fungerer som en af programmets trænere.

Målrettet træning

Helt konkret har observatørkorpset til opgave at øve tilsyn med valghandlingen og samlet rapportere om ulovlige handlinger efter valget, ligesom de på selve valgdagen har pligt til at indberette episoder til de valgtilforordnede ude i distrikterne.

“Mellemfolkeligt Samvirkes observatørprogram har givet de unge jordanere en vis autoritet og adgang til en ellers lukket scene, hvor de kan bidrage og spille en officiel rolle,” Mutas Sleman Arif, frivillig

For at kunne løse opgaven har de unge, der kommer fra blandt andet civilsamfundsorganisationer og universiteter, gennemgået målrettet træning. Fokus i undervisningen har været på, hvad der ligger uden for en national valgobservatørs opgaveramme, men i særdeleshed hvad der ligger inden for rammen. Som for eksempel hvordan man udfærdiger en officiel observatørrapport, og hvad man skal holde øje med på valgstederne. For at ruste observatørerne til opgaven har de som led i træningen været igennem både klasseundervisning og rollespilsøvelser for at indstudere forskellige scenarier. De har desuden fulgt valgkampen tæt og også her haft officielle observatørfunktioner.

Mutas Sleman Arif mener, at det uafhængige, eksterne tilsyn har stor betydning i et land som Jordan, hvor lokalsamfundene er små, og den sociale kontrol er stor:

”Alle er i familie med hinanden og kender hinanden, og det plejer oftest at føre til, at der kan ske lovovertrædelser. Men det, at vores unge er på pletten, betyder, at folk ikke føler, de har den samme frihed til at se gennem fingrene med fusk fra deres bekendte eller familiemedlemmers side. Vi sidder jo som eksterne parter og holder øje.”

Salg af stemmer foran valgsteder

Eksemplerne på, at observatørernes tilstedeværelse gjorde en klar forskel, er talrige. 28-årige Ibrahim Al Sahori både noterede sig flere episoder og greb sågar aktivt ind i et tilfælde:

”En af kandidaterne gik ind på et valgsted for at dele valgmateriale ud til de fremmødte vælgere. Jeg klagede derfor til den valgtilforordnede, som smed ham ud. Der fandt også salg af stemmer sted lige foran valgstederne, og tæt på mit hjem holdt en bil, hvor en mand gav folk transportpenge og betaling for, at de kunne tage ud og stemme, som han ønskede.”

Også 21-årige Rama Fawaz Mustafa havde blokken fremme på posten og observerede irregulære handlinger, der var i klar strid med jordanske valgregler:

”På et tidspunkt sent på aftenen da stemmerne skulle tælles, registrerede jeg og de andre observatører på valgposten mystisk adfærd. Kameraet, som var blevet opstillet under opsyn af den uafhængige valgkommission (IEC), blev lige pludseligt slukket, og personerne, som optalte stemmerne, stod og talte dem på en måde, der gjorde, vi ikke kunne se stemmesedlerne. Det protesterede vi imod, og vi har dokumenteret det i vores observatørrapporter hos Mellemfolkeligt Samvirke.”

Social ulighed skaber mistillid

Ifølge tal fra  FN er 70 procent af Jordans befolkning på godt syv millioner indbyggere under 30 år – knap en fjerdel af dem er i aldersgruppen 15-24. På trods af denne meget unge befolkning har de unge generelt glimret ved deres fravær i både valgkampen og på selve valgdagen. Ifølge flere af de unge i observatørkorpset skyldes det, at den yngre del af befolkningen har meget ringe tillid til systemet og til politikerne.

Afstanden mellem politikerne og den relativt unge befolkning er blandt andet vokset i takt med den sociale ulighed, forklarer Ibrahim Al Sahori.

“Engang var der en parlamentariker, som ansatte 500 af sine bekendte. Det er noget værre rod. De opfører sig som nogle egoistiske ledere, som frem for at fokusere på nationale interesser favoriserer deres stammer og egne familiemedlemmer” Ibrahim Al Sahor

”De unge har fået nok. De er blevet trætte af at høre på parlamentsmedlemmer, som ikke gennemfører andet end nyttesløse lovforslag. Deres lovforslag går ud over borgeren, og det er grunden til, at så mange unge har mistet tilliden og tiltroen til politik. De tænker: Hvad skal vi bruge de politikere til, hvis de kun tænker på sig selv? De forrige parlamentarikere hævede for eksempel priserne på elektricitet, vand og afgifter – selv de mest basale dagligvarer har de hævet prisen på. Og der er mange i befolkningen, som ikke er rige. Flertallet ligger under middelklasseniveau og bliver stærkt påvirket til daglig. ”

Det har efterladt en hel generation af unge vælgere med en følelse af resignation og fremmedgørelse over for at tage aktivt del i valget. Det kan blandt andet aflæses i valgdeltagelsen, som er faldet markant fra et i forvejen lavt niveau. Mens der ved det seneste valg i 2013 var en valgdeltagelse på godt 56 procent, endte valget i september med kun at mobilisere hver anden vælger.

Blod på tanden

Al Sahori peger også på, at befolkningen generelt føler, at der er udbredt nepotisme blandt politikerne.

[/box-th] Valg i Jordan
Den påbudte minimumsalder for kandidater ved jordanske valg er 30 år.

I praksis er det jordanske parlaments politiske indflydelse begrænset. Den afgørende magt ligger hos kongen.
Valget er til de 130 pladser i parlamentets underhus ’majles al nuwab’. Kongen udnævner de 75 senatorer i overhuset (“Majlis al-Aayan”).

Mellemfolkeligt Samvirkes programmer i Jordan er støttet af Det Arabiske Initiativ og koncentrerer sig særligt om at styrke kvinders og unges repræsentation i civilsamfundet.[/box-th]

”Engang var der en parlamentariker, som ansatte 500 af sine bekendte. Det er noget værre rod. De opfører sig som nogle egoistiske ledere, som frem for at fokusere på nationale interesser favoriserer deres stammer og egne familiemedlemmer.”

I Jordan er politik derfor blevet noget, som mange unge instinktivt holder sig fra, forklarer Rama Fawaz Mustafa:

”Vælgerne stemmer på baggrund af, hvilken stamme de kommer fra, og ud fra hvilken kandidat de har klan-tilknytning til. Det giver de unge mistillid til processen. Mange af de venner, jeg har, er afskrækket af politik. Når de hører ordet, bliver de irriterede, og de gider ikke tage del i hverken politisk relaterede arrangementer eller processer. De siger: ’Politik – hold det langt væk fra mig!’” siger hun.

Men oplevelsen som valgobservatør har for alvor givet Rama blod på tanden. Hun har en bachelor i engelsk og spansk, men er begyndt at drømme om en politisk karriere.

”Det har givet mig et stort ansvar for at dokumentere mine erfaringer og være borgernes vågne øje. Som helhed har det givet mig større motivation for at være aktiv deltager i det politiske liv, og jeg er endda begyndt at håbe på, at de vil sænke kandidaturgrænsen for at stille op til parlamentsvalget, så man kan deltage, selvom man er under 30 år,” siger hun.