Kæmpe interesse i dialogarbejde i Egypten

Der var stort fremmøde og diskussionsiver om "den gode dialog", og hvordan den kan bidrage i udviklingsarbejdet, da Dansk-Egyptisk Dialog Institut afholdte dialogarbejde i Kairo.

Dialogen foregik intensivt i alle retninger blandt de 300 deltagere fra Egypten og Danmark, Schweiz, Sverige og Grækenland, som var samlet til Dialogmarked i Kairo. Over to dage havde de mulighed for at dele perspektiver og erfaringer med ”den gode dialog” som koncept og værktøj. 

Med den øgede splittelse i befolkningen er dialogarbejde i Egypten på tværs af religiøse, politiske og sociale tilhørsforhold vigtigere end nogensinde Stine Baltzer Madsen, Danmissions fagkonsulent

Dialogforummet var organiseret af Dansk-Egyptisk Dialog Institut, den schweiziske ambassade og to egyptiske organisationer og havde til formål at skabe en platform for netværk og udveksling mellem lokale og internationale aktører, som arbejder med dialog i landet.

På selve markedet præsenterede mere end 20 deltagende organisationer deres arbejde til besøgende, som kunne lade sig inspirere af, hvordan de integrerer dialog i deres projekter eller udfører dialogmøder mellem forskellige grupper i det egyptiske samfund.

”Dialog vigtigere end nogensinde”

En af de deltagende organisationer var Danmission og deres egyptiske partner Coptic Evangelical Organization for Social Services (CEOSS), som arbejder for at fastholde dialogen på tværs af politiske, religiøse og sociale skel i landet.

”Dialog er et grundelement i Danmissions arbejde. Derfor er det også relevant for os at vide, hvordan andre organisationer og aktører arbejder med dialog – særligt i Egypten”, siger Danmissions fagkonsulent, Stine Baltzer Madsen. Hun forklarer, at Egypten siden revolutionen har oplevet en kraftig polarisering mellem forskellige religiøse grupper og sociale klasser, samt at der hersker en generel mistro til det politiske system.

”Med den øgede splittelse i befolkningen er dialogarbejde i Egypten på tværs af religiøse, politiske og sociale tilhørsforhold vigtigere end nogensinde”, siger hun.

Danmission brugte Dialogforummet til at finde inspiration til at blive endnu bedre til at bruge dialog som redskab til at fremme fredelig sameksistens og interkulturelt medborgerskab.

”Vi blev derudover også mere bevidste om, hvordan vi adskiller os fra andre, og hvad Danmissions unikke styrker er”, tilføjer hun.

Nødvendigt med dialog mellem alle aktører 

Det er nødvendigt at skabe dialog mellem beslutningstagere, i præsidentens kontor eller i kabinettet, forbund, professionelle syndikater og civilsamfundsorganisationer, der alle er interessenter i den egyptiske økonomi Dr. Ziad Bahaa El-Din, tidl. egyptisk vicepremiereminister og minister for internationalt samarbejde

Andre deltagere var kommet for at få input til netop deres arbejdsområde bl.a. brugen af dialog i konfliktløsning, hvordan man designer dialogprocesser og facilitere inter-egyptisk dialog eller bruger kunst som et redskab til dialog.

Også betydningen af ​​dialog for samfundsmæssig omstilling til politisk reform og udvikling blev diskuteret. Sahar El Tawila talte om hendes erfaring som tidligere direktør for The Egyptian Social Contract Center, og hvordan dialog har spillet en væsentlig rolle for centret i at skabe dets omfattende menneskerettigheds- og udviklingsprogrammer. Hun bemærkede, at de involverede parter i dialog bør være lige i deres beføjelser og myndighed, og at god dialog først og fremmest bør have en klar målsætning.

Den tidligere egyptiske vicepremiereminister og minister for Internationalt Samarbejde Dr. Ziad Bahaa El-Din gav i sit oplæg et eksempel på konsekvenser er manglende dialog, nemlig hvordan den manglende dialog har påvirket den egyptiske økonomi negativt.

”Det er nødvendigt at skabe en dialog mellem beslutningstagere, i præsidentens kontor eller i kabinettet, og en række nationale forbund og professionelle syndikater, og civilsamfundsorganisationer, der alle er interessenter i den egyptiske økonomi”, sagde den tidligere minister.

Dansk Egyptisk Dialoginstituts Dialogmarked 2015. Foto: DEDI

God dialog udvikler sig på sigt

Det var langt fra alle deltagere, som var enige i deres definitioner af ”god dialog”.

Den fremtrædende egyptiske forfatter Ayman El-Sayyad argumenterede for, at dialog skal være baseret på regler, der skal overholdes.

“God dialog har en specifik mekanisme, der skal følges; ligesom diskussionsemner bør være veldefinerede, bør deltagerne i dialog være enige om de regler, som de vil henvise til i tilfælde af uenighed”. Forfatteren understregede også, at dialogen bør stræbe efter at være konstruktiv og fremadrettet, “når vi er enige om et vist punkt, bør vi ikke vende tilbage og diskutere det igen og igen”, sagde han.

Direktøren for Dansk Center for Konfliktløsning, Bjørn Nygaard, påpegede, at det nogle gange er bedre at definere, hvad der ikke er god dialog for at nå den rette definition af god dialog.

”Ved udgangen af dialog, bør begge parter have fundet løsninger, der virker for dem begge”, sagde han og pegede på vigtigheden af ​​gensidig respekt og vilje til at lytte som grundlag for en konstruktiv dialog.

Det var Ph.d. i Mellemøststudier Rikke Haugbølle enig i, men bemærkede, at omstændighederne for at deltagere i dialog kan være åbne og klar til at lære om nye koncepter tager tid.

“God dialog udvikler sig ikke nødvendigvis i et møde, men, som vi har lært i løbet af Dialogmarkedet, er det en proces, der kører over en tidsperiode, der kan kræve flere møder,” opsummerede hun.

”Jeg tror, ​​vi virkelig har brug for at lære af hinanden”

Deltagerne forlod Dialogmarkedet rige på eksempler og teoretiske perspektiver på dialog som metode, som de kunne tage med tilbage og bruge i deres eget arbejde.

Sahar El Tawila var positivt overrasket over det store fremmøde og publikums spørgsmål.

“Spørgsmålet om ”god dialog” er ekstremt vigtigt for den aktuelle situation i Egypten”, sagde hun.

Også Ayman El-Sayyad var glad for at opleve den store interesse for arrangementet samt den seriøsitet, som paneldeltagerne og deltagere efter hans mening gik til sagen med.

For Bjørn Nygaard havde det været produktivt at have mødt så bred en sammensætning af folk med erfaring inden for dialog. ”Alle havde stor viden om den egyptiske situation og en dyb forståelse af dialog begreber og koncepter”, sagde han.

Rikke Haugbølle sagde, at det havde gjort hende optimistisk at have mødt så mange mennesker, som var villige til at lære mere om dialog, især blandt den yngre generation.

”Det var meget nyttigt, at der var praktiserende læger, der fokuserede på de praktiske dimensioner af dialog og forskere, der primært beskæftiger sig med den teoretiske del. Jeg tror, ​​vi virkelig har brug for at lære af hinanden”.

[caption id="attachment_14663" align="aligncenter" width="520"] Dansk Egyptisk Dialoginstituts Dialogmarked 2015. Foto: DEDI[/caption]

Dialogmarkedet blev afholdt d. 15-16. oktober på Den Schweiziske Ambassades Kontor for Internationalt Samarbejde i Kairo. Det er første gang Det Dansk-Egyptiske Dialog Institut (DEDI) afholder Dialogmarked, som var arrangeret i samarbejde med den Schweiziske Ambassade og de to egyptiske organisationer Regionale Center for Mediation & Dialog (RCMD) og Misriyati LLC.