Foto: Simon Læssøe

Kan industrien løse et af Jordans største problemer: En ungdomsarbejdsløshed, der nærmer sig 40 procent?

Jordans unge er veluddannede, men landet kæmper med en tårnhøj ungdomsarbejdsløshed. Jordan Chamber of Industry og Dansk Industri vil være med til at løse problemet ved at finde job til dem i Jordans industrisektor.

I Dansk Industris store bygning ved Københavns rådhusplads sidder syv medlemmer af Jordan Chamber of Industry (JCI) i et mindre mødelokale i starten af december.

De lytter til et oplæg af direktør for Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) Henrik Garver, der handler om, hvad FRI får ud af deres medlemskab i Dansk Industri.

Henrik Garver går til næste side i sit powerpoint-show og opremser nogle af de udfordringer, der findes i hans branche:

“Vi har jo globalt set mangel på ingeniører og det er et stort problem,” siger Henrik Garver.

Medlemmerne af JCI lytter opmærksomt, men de ved allesammen, at det problem, Henrik Garver snakker om, ikke findes i Jordan. Tværtimod har de mere end rigeligt:

“Jordan er det land med flest ingeniører pr. indbygger,” siger Maher Al Mahrouq, JCIs generaldirektør.

Ifølge en artikel af Roya News fra sidste år er en ud af 50 jordanere ingeniører.

“Og det er langt flere, end vi har brug for,” fortæller han.

Dr. Maher Al Mahrouq var i København fra den 9.-11. december sammen med syv af sine kolleger fra Jordan Chamber of Industry. De var inviteret hertil af Dansk Industri, som de samarbejder med under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram. Foto: Simon Læssøe

Jordans befolkning på ca. 10 millioner kan bryste sig af at være en af regionens mest veluddannede. Samtidig nærmer landets ungdomsarbejdsløshed sig 40 procent for de 20-24-årige ifølge nye tal fra det jordanske Department of Statistics.

“Det er meget kritisk for et samfund at have så høj ungdomsarbejdsløshed og det er et problem, som vi i JCI meget gerne vil være med til at løse. For os er det vigtigt, at Jordan bliver ved med at være et trygt og stabilt land i en ellers kaotisk region. Men det er svært at forestille sig, at en ungdom, som har så dårlige fremtidsudsigter, ikke bliver frustrerede og det udfordrer den politiske stabilitet,” siger Maher.

Jordans store paradokser

Der er flere grunde til, at ungdomsarbejdsløsheden i Jordan er så høj. En grund er – som de mange ingeniører er et eksempel på – at der uddannes mange unge inden for fag, som der ikke er efterspørgsel efter på det jordanske arbejdsmarked.

Jordan er det land med flest ingeniører pr. indbygger

Dr. Maher Al Mahrouq
Generaldirektør, JCI

Et andet stort problem for Jordan er den meget høje andel af fremmed arbejdskraft. I følge en ILO-rapport fra 2017 er 1.4 millioner jordanere i arbejde – det er omtrent det samme antal, som antallet af ikke-jordanere på arbejdsmarkedet.

“Det er paradoksalt, at vi både har så høj arbejdsløshed og så stor en andel af ikke-jordanere på arbejdsmarkedet. Vi har været nødt til at række ud til vores medlemmer i industrien for at finde ud af, hvorfor det ser sådan ud. Generelt vil virksomheder gerne ansætte jordanere, men de skal jo stadig have de nødvendige kvalifikationer,” siger Maher.

Under en pause i programmet var der tid til at se på København fra DIs tagterrasse i hovedkvarteret ved Rådhuspladsen. Foto: Simon Læssøe

Derudover peger Maher, på at jordanske virksomheder skal gøres opmærksomme på, at selvom det umiddelbart kan virke billigere at hyre udenlandsk arbejdskraft, så kan det i det lang løb være langt billigere at hyre en jordaner, da vedkommende oftest bliver længere på arbejdspladsen og ikke kræver samme udgifter ift. transport, arbejdstilladelser, indkvartering ol.

Rapporten fra ILO viser også, at jordanerne er villige til at tage det meste slags arbejde, så længe de arbejder under ordentlige forhold.

Over halvdelen af jordanerne er under 30 år

Ifølge UNICEF er 63 procent af jordanerne under 30 år og det gør Jordans befolkning til en af verdens yngste. Hvert år træder 100.000 unge ud på det jordanske arbejdsmarked.

”Det er en meget stor opgave, vi står overfor og der er ingen tvivl om, at en del af de nye jobs skal skabes i industrien, særligt af de små og mellemstore virksomheder,” siger Maher

Han ser den jordanske industrisektor som en oplagt aftager til nogle af de mange jobsøgende unge.

det er svært at forestille sig, at en ungdom, som har så dårlige fremtidsudsigter, ikke bliver frustrerede og det udfordrer den politiske stabilitet.

Dr. Maher Al Mahrouq
Generaldirektør, JCI

JCI har derfor startet et projekt, der træner unge i, hvordan man gebærder sig på de jordanske virksomheder og fabrikker. Efter træningen arrangerer JCI, at de kan komme i oplæring i en større, velrenommeret virksomheder i tre måneder. Konceptet minder meget om den danske løntilskudsordning.

“Vi kompenserer virksomhederne for den tid, de bruger på at oplære de unge. Og en del ansætter også efterfølgende nogle af de arbejdsløse unge, som har været i træning hos dem. Dem, der ikke ansættes, kan vise deres erfaring frem fra nogle af Jordans største virksomheder og det hjælper dem, når de skal lede efter arbejde,” fortæller Maher.

JCI fokuserer særligt på at få unge ind i produktionsarbejde på de jordanske fabrikker. Det er ikke nødvendigvis lige så prestigefyldt som et arbejde som ingeniør eller læge, men det er her, der er mangel på hænder og de tekniske færdigheder, de unge tilegner sig i industrien, kan gøre ham eller hende i stand til at starte sin egen virksomhed senere hen.

En af udfordringerne i Jordan er, at der i det jordanske uddannelsessystem ikke er kontakt mellem skolerne, de unge og virksomhederne.

Bjarne Palstrøm
Seniorrådgiver, Dansk Industri

I løbet af det seneste år er knap 500 unge arbejdsløse jordanere ifølge JCI kommet i job efter at have deltaget i træningen.

JCI er nu ved at udbrede konceptet og har i den forbindelse fået lov at overtage tre regeringsdrevne træningscentre, så flere arbejdsløse unge kan få gavn af initiativet.

Et fælles ansvar

Maher er tydeligt begejstret for resultatet, af JCIs træninger. Men han ved, at det ikke er tilstrækkeligt. Ifølge ham er det, som JCI virkelig mangler, en arbejdsmarkedspolitisk enhed, der kan indgå i dialog med regeringen, ministerier, arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger.

”Vi er glade for det eksperiment, vi har sat i gang og som ser ud til at virke. Men hvis vi skal løse store strukturelle problem, som f.eks. den høje ungdomsarbejdsløshed, så er det nødt til at ske på et politisk niveau,” siger Maher.

Dr. Maher Al Mahrouq mener, at Jordan Chamber of Industry har et ansvar for at hjælpe unge arbejdsløse jordanere i job i Jordans industrisektor. Foto: Simon Læssøe

Det er en af grundene til, at JCIs bestyrelsesmedlemmer er i København.

Her forsøger de i samarbejde med DI – der støtter JCI gennem Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram – at finde frem til, hvordan en sådan enhed kan skrues sammen.

Ifølge Bjarne Palstrøm, chefkonsulent hos Dansk Industri, går arbejdet med at skabe en arbejdsmarkedspolitisk enhed i JCI i gang i 2020.

”Konkret har vi aftalt, at DI’s arbejdsmarkedspolitiske enhed bliver en slags mentor for JCI. Lige nu har jordanerne ikke en sådan enhed, så det er en aktivitet, der sandsynligvis vil løbe over 1-2 år. I første omgang handler det om, at JCI skal have kompetencer til at udarbejde analyser og indsamle data fra deres medlemmer,” fortæller han.

Bjarne Palstrøm (th) og Maher Al Mahrouq (tv). I løbet af dagene i København fik medlemmerne af JCIs bestyrelse indsigt i DIs organisation og i strukturen på det danske arbejdsmarked. Foto: Simon Læssøe

Dansk Industri har også konkrete erfaringer at dele ud af, når det handler om, hvordan en arbejdsgiverorganisation kan hjælpe unge i arbejde.

”DI har gennem mange år haft fokus på, at flest mulige unge skal have en uddannelse og dernæst et job. En af udfordringerne i Jordan er, at der i det jordanske uddannelsessystem ikke er kontakt mellem skolerne, de unge og virksomhederne. Praktikuddannelser, som vi kender det i Danmark, findes slet ikke i Jordan. Det er et område, som vi vil tage fat på,” siger Bjarne Palstrøm og tilføjer:

”Derudover skal vi sikre, at virksomheder og unge kommunikerer på de samme platforme. I Danmark har vi også tidligere set, at virksomhederne blev ved med at annoncere efter ledige i de trykte medier, imens de unge søgte efter job på sociale medier. Det problem har vi løst i Danmark. Nu må vi prøve kræfter med det i Jordan.”

Maher Al Mahrouq ser frem til at fortsætte samarbejdet med Dansk Industri:

”Gennem vores samarbejde med Dansk Industri har vi lært om værdien af dialog og samarbejde, når det handler om at skabe politisk forandring og give industrien en tydelig stemme. Særligt hvis vi skal være med til at løse store, samfundsmæssige problemer, som f.eks. den høje ungdomsarbejdsløshed,” siger han.

Hvad siger personerne fra JCI om besøget i København?