Kapacitetsudvikling af civilsamfundet i Egypten

På trods af den ustabile politiske situation i Egypten lykkes det lokale NGOer at arbejde for borgernes basale og civile rettigheder.

Dette er ikke en opgave uden udfordringer, men med støtte fra internationale NGOer og en ukuelig vilje og ønsket om forandringer fra egypterne selv, tages de spæde skridt mod et forhåbentlig mere demokratisk Egypten.

Signe Plange er udstationeret i Egypten som rådgiver for MS og fortæller her om sit arbejde med at opbygge de egyptiske NGO’ers kapacitet, så deres arbejde kan få en større effekt.

Håb, tro, skuffelse, vrede, glæde, modløshed og entusiasme er nogle af de følelser, man møder blandt de unge aktivister og civilsamfundsorganisationer i dagens Egypten. Den politiske scene er som en rutschebane og konstant bliver troen på, man er gået to skridt frem mødt med en stor skuffelse og vrede, når man støder på politiske tiltag, der sætter én tre skridt tilbage.

Virkeligheden for Egyptens unge mennesker i dag er et stadigt håb om, at revolutionen får en afgørende indflydelse på fremtiden.

NGOer har fået en tiltagende rolle i Egypten efter Det Arabiske Forår. Denne rolle forsøger regeringen at kontrollere blandt andet gennem et nyt lovforslag om NGOers arbejde, som af ’Cairo Institute for Human Rights Studies’ er blevet kaldt mere restriktiv end under Nasser, Mubarak og SCAF. Lovforslaget vil begrænse NGOers arbejde til godgørende sociale formål og udelukker initiativer på menneskerettighedsområdet.

Der bliver derfor taget en del initiativer af det egyptiske civilsamfund: Cairo Institute for Human Rights Studies har bedt den egyptiske regering om at afvise det nye lovforslag og i stedet vedtage det lovforslag der blev udviklet i et samarbejde mellem 56 organisationer. Der har været flere forslag i spil til en ny NGO lov, der alle er udviklet af grupper af NGO’er i løbet af de sidste 7 år.

Der er derfor brug for opbakning og støtte til lokale NGO’er i Egypten. Mellemfolkeligt Samvirke er en af de danske organisationer, der gennem sit Egypten program har fokus på kapacitetsopbygning. Programmet har to komponenter; en der fokuserer på at opbygge unges individuelle kompetencer og en der fokuserer på at opbygge NGO’ers kapacitet, så deres arbejde får en større effekt.

En del af dagligdagen

People4Change, som er Mellemfolkeligt Samvirkes personnel program støtter kapacitetsudvikling direkte i egyptiske NGOer ved at placere inspiratorer og rådgivere hos de lokale partnerorganisationer. Inspiratorer er placeret hos mindre organisationer, hvor rådgivere er placeret hos nationale strategiske partnere.

Både inspiratorer og rådgivere har en kapacitetsudviklende rolle i de organisationer, de er placeret i, hvor de som en del af dagligdagen er med til at opbygge organisationens interne kapacitet. I Egypten er der på nuværende tidspunkt placeret en rådgiver hos Development Support Centre (DSC) og 4 inspiratorer hos mindre organisationer, hvor to er i Cairo og to er i Fayoum.

I mit job som rådgiver hos DSC er min opgave at kapacitetsudvikle organisationen indefra og yde teknisk assistance. En stor del af mit arbejde er derfor at være med inde over strategi udvikling, udvikling af projektforslag og organisatorisk udvikling.

I min rolle som rådgiver er jeg ikke den, der tager beslutningerne, jeg er til gengæld den, der stiller mange spørgsmål, forholder mig kritisk og foreslår alternativer for at motivere partneren til at reflektere over de valg de træffer.

Som rådgiver kommer man hurtigt til at føle sig mere som en del af partneren end MS, men som en del af mit arbejde skal jeg også opfylde MS’s målsætninger gennem partneren. MS støtter kapacitetsudviklende aktiviteter hos DSC, som jeg hjælper med at planlægge og udvikle.

DSC har i 2012 udviklet et nyt curriculum i fortalervirksomhed, samt deltaget aktivt og afholdt møder med andre egyptiske civilsamfundsorganisationer, hvor der er blevet udviklet alternative forslag til blandt andet forfatningen og NGO loven. DSC mener, det er vigtigt at skabe demokratiske alternativer til de nye og eksisterende love, der opretholder den meget centraliserede magt der er i Egypten.

DSC har det sidste år arbejdet på at skabe et regionalt akademi – Arab Academy for Development & Change (AADC) indenfor udvikling og alternativ tænkning i den arabiske verden.

AADC har et regionalt advisory board, der er med til at træffe afgørelser og i december 2012 blev det første møde holdt, hvor der var repræsentanter fra lande i hele regionen, samt fra Mellemfolkeligt Samvirkes MENA program og uddannelsescenter i Tanzania (TCDC). Målet er på længere sigt at få træningerne under AADC akkrediteret.

AADC skal udover almindelige træninger også huse en årlig sommerskole for unge studerende og aktivister. I 2013 bliver sommerskolen holdt i samarbejde med MENA Network for Social, Political & Economic Rights.

Sommerskolen skal fokusere på alternativer til den dominerende neo-liberale tankegang og University of Brighton har godkendt sommerskolen, hvilket betyder at de unge studerende og aktivister får et officielt certifikat efter deltagelse.

Stærke krav om gennemsigtighed

Efter 25 januar 2011 er der opstået et stærkt krav om mere gennemsigtighed og monitorering af de offentlige budgetter. DSC har derfor taget en del initiativer til at opstarte kapacitetsudviklende aktiviteter indenfor dette område.

Det er en stor udfordring da begrebet er relativt nyt i Egypten og DSC har ingen tidligere erfaring indenfor dette felt. Mellemfolkeligt Samvirke Danmark har som en del af sit People4Change program derfor placeret en Capacity Building Advisor hos DSC, der hjælper med at udvikle et curriculum i budget monitoring, der er tilpasset den egyptiske kontekst.

Derudover arbejder DSC med kapacitetsopbygning af mindre CSOer i Fayoum og Cairo, der er partnere med Mellemfolkeligt Samvirke. Otte lokale organisationer i Fayoum skal arbejde sammen på en samlet kampagne, hvor alle skal deltage på lige fod. Her er det DSC’s rolle at afholde mindre træninger for disse organisationer baseret på de behov, der er for at kunne implementere en successfuld kampagne.

Der er på nuværende tidspunkt blevet afholdt en træning om, hvordan man udvikler en kampagnestrategi, som har resulteret i en aftale mellem de 8 organisationer og Mellemfolkeligt Samvirke. Derudover er der planlagt en træning i marts 2013 med fokus på Good Governance principper og teamwork, særligt med fokus på alliancen omkring kampagnen.

På trods af den ustabile politiske situation i Egypten lykkedes det lokale NGOer at arbejde for borgernes basale og civile rettigheder.

Dette er ikke en opgave uden udfordringer, men med støtte fra internationale NGOer og en ukuelig vilje og ønske om forandringer fra egypterne selv tages de spæde skridt mod et forhåbentlig mere demokratisk Egypten, hvor de forskellige grupperinger i det egyptiske samfund er repræsenteret og alle har lige rettigheder.

Signe Plange har en baggrund som cand.scient.soc. fra RUC og har tidligere arbejdet 3 år for MS med kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed i Uganda. Hun kan kontaktes på signe_plange@hotmail.com