Foto: Thomas Flensted

Klubhus giver unge et frirum i Kairos kaos

I Kairos fattige udkantsområder kan det være svært for unge at få øje på de muligheder for job og indflydelse, som faktisk findes i Egypten. Organisationen Alwan Wa Awtar giver dem de vigtigste værktøjer - og evnen til at gå uden for de ofte snævre rammer, samfundet har sat for dem.

Det er snart tredive år siden, at 50.000 egyptere mistede deres hjem under det store jordskælv i Kairo. De fleste af dem bor stadig i de lejligheder, der dengang blev hasteopført i byens udkant i det område, der i dag kendes som Moqattam.

Her blander de sig med tilflyttere fra landområderne længere mod syd i en hverdag præget af fattigdom og med en allestedsnærværende mangel på gode sundhedstilbud, uddannelsesmuligheder og beskæftigelse.

”Vi møder stadig modstand mod det arbejde, vi gør her, men for hver dag, der går, får forældrene mere tillid til os, fordi de kan se, hvordan det giver deres børn flere muligheder i livet.”

Azza Kamel
Stifter, Alwan Wa Awtar

I aften er en håndfuld af dem samlet på puder og lave stole foran et lærred i klubhuset hos den egyptiske organisation Alwan Wa Awtar.

For de ældste af områdets unge er her også aktiviteter om aftenen, og denne aften skal de se filmen Million Dollar Baby og bruge det som anledning til at reflektere over livets udfordringer og gode måder at overvinde dem på.

Alwan Wa Awtar blev stiftet for snart tyve år siden af Azza Kamel, en vedholdende og visionær dame, som insisterer på at give områdets børn og unge chancen for et bedre liv.

Hos Alwan Wa Awtar mødes unge mennesker for at få hjælp til at se de muligheder, der findes for dem på trods af, at de kommer fra et marginaliseret område i millionbyen Kairo. Foto: Thomas Flensted.

”Kun et fåtal af de voksne her har taget en uddannelse, og de fleste hutler sig igennem som løsarbejdere eller i andre uformelle job. Skolerne er af dårlig kvalitet – tit er der 120 elever til en enkelt lærer, og resultatet er, at jeg ofte møder børn på 12-13 år, som dårligt kan stave deres eget navn,” siger Azza Kamel.

Egypten er fuld af muligheder

Organisationen driver i dag fire steder i Moqattam, hvor især børn fra de dårligste hjem kan komme efter skole. Steder, hvor de kan lege, male og udtrykke sig kreativt og langsomt blive tryggere, modigere og mere hele mennesker.

”I virkeligheden er Egypten fuld af muligheder, men alt for mange aner ikke, hvordan de skal opsøge dem. De mangler viden, mod og kvalifikationer til at kunne søge det job, de ønsker sig.”

Youmna Al Khattam
Programkoordinator, Oxfam

I begyndelsen var det mest for at give dem et frirum her og nu. Siden blev det med ambitionen om at give en hel generation af børn og unge flere muligheder i livet.

Organisationens arbejde med områdets unge udføres i samarbejde med Oxfam, som med midler fra Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram finansierer kurser for udsatte unge, der især har brug for hjælp til at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

”I virkeligheden er Egypten fuld af muligheder, men alt for mange aner ikke, hvordan de skal opsøge dem. De mangler viden, mod og kvalifikationer til eksempelvis at kunne søge det job, de ønsker sig,” forklarer Youmna Al Khattam.

Hun leder Oxfams arbejde i Egypten og følger nøje de knap 100 unge mænd og kvinder, som foreløbig har været igennem ungdomsprogrammet hos Alwan Wa Awtar.

”Vi giver dem en målrettethed, der gør dem svære at slå ud”

Kurset indeholder en række praktiske fag, blandt andet CV-skrivning, kompetenceafklaring, interviewtræning, engelskundervisning og IT, men i virkeligheden mener Azza Kamel, at det er næsten lige så vigtigt at lære de unge at reflektere, kommunikere og tro på sig selv.

”Jeg er ikke i tvivl om, at vi styrker de unges mulighed for at komme i arbejde.”

Azza Kamel
Stifter, Alwan Wa Awtar

Youmna Al Khattam er enig:

”Især de fattige dele af det egyptiske samfund er meget fastlåst og afvisende over for nye måder at gøre tingene på. Det påvirker børnene, som alt for sjældent opfordres til at danne deres egen holdning eller gå deres egen vej,” siger Youmna Al Khattam.

Hun fremhæver, hvordan Alwan Wa Awtar gør en dyd ud af at vise børn og unge, at netop deres måde at se verden på, er vigtig og værdifuld.

Azza Kamel tilføjer:

”Jeg er ikke i tvivl om, at vi styrker de unges mulighed for at komme i arbejde. Men især giver vi dem en målrettethed, som gør dem meget sværere at slå ud. Vi bidrager til mindre vold i samfundet, fordi de unge lærer at mærke efter og kommunikere. Konkret ser vi desuden, hvordan især de unge piger, der kommer her, kræver – og meget ofte får – langt mere frihed end andre,” siger Azza Kamel.

22-årige Ahmed Mousa Amin er ingeniørstuderende og er kommet hos Alwan Wa Awtar, siden han var 10. Her har han især brugt tid på at spille teater og at lave rap-musik. Foto: Thomas Flensted

En mulighed for at tænke sig om

En af de unge kvinder, der kommer hos Alwan Wa Awtar er den 20-årige universitetsstuderende Habiba Nasser, der deltager i et kursus hos organisationen på trods af sine forældres skepsis.

”De har accepteret, at jeg tager ungdomskurset her, selv om de lidt synes, at jeg spilder tiden. Jeg bor i den anden ende af byen og bruger lang tid på transport,” siger Habiba.

”Hvis jeg skal blive designer, kræver det, at jeg er modig og kreativ og kan finde mulighederne i et meget konkurrencepræget marked.”

Habiba Nasser
Universitetsstuderende

Alligevel har hun ikke tænkt sig at stoppe med at komme hos Alwan Wa Awtar.

“Det, jeg lærer her, er meget værdifuldt for mig. Især det med at se på sit liv på en ny måde og evaluere de antagelser, som jeg indtil nu har styret efter. Her har jeg fået en mulighed for at tænke mig grundigt om,” siger hun.

Selvom Habibas forældre var skeptiske, har de accepteret, at Habiba bruger sin tid i Alwan Wa Awtar. Men det er hun egentlig ligeglad med, for det hun lærer dér, er ekstremt værdifuldt. Foto: Thomas Flensted.

Habiba vil gerne være designer og hun tror, at Alwan Wa Awtar har gjort hende bedre i stand til at opnå den drøm.

”Hvis jeg skal blive designer, kræver det, at jeg er modig og kreativ og kan finde mulighederne i et meget konkurrencepræget marked. De ting, jeg har lært her om at præsentere en ide og skabe og bruge et netværk, tror jeg, jeg vil få stor gavn af,” siger Habiba.

Fra tabu til accept

Når man kigger rundt i rummet denne aften hos Alwan Wa Awtar er der næsten ligeså mange piger som drenge.

Fælles for dem er, ifølge Azza Kamel, at de er piger som er ambitiøse og målrettede og ikke synes at ville lade sig definere af de forventninger, der traditionelt er til deres køn.

”Vi møder stadig modstand mod det arbejde, vi gør her. Bare det, at vi har piger og drenge sammen, og at vi bruger så meget tid på teater, dans og musik, der af mange opfattes som tabu eller i bedste fald spild af tid. Men for hver dag, der går, får forældrene mere tillid til os, fordi de kan se, hvordan det giver deres børn flere muligheder i livet,” siger Azza Kamel.