Kommunalvalg i Jordan med to års forsinkelse

God organisering, lav valgdeltagelse og et veltrænet team af kvindelige kandidater. Valgobservatør Holger Pyndt beretter om sine indtryk fra valget i Jordan

Så skete det endelig. For første gang siden 2007 har borgerne i Jordan haft mulighed for at vælge deres borgmestre og kommunalbestyrelser. Med en 4-årig valgperiode skulle det været sket i 2011, men politisk ustabilitet og større reformer har stillet sig i vejen. Den 27. august 2013 skete det så i de 100 kommuner samt hovedstaden Amman.

Der er ikke lighed mellem hovedstaden og de øvrige kommuner, idet hovedstaden spiller en stor rolle for landets samlede økonomi og politiske udvikling. Derfor kan borgerne kun vælge halvdelen af kommunalbestyrelsen i Amman og ikke borgmesteren, hvor de i alle andre kommuner vælger både borgmestre og kommunalbestyrelser. I Amman sørger statsministeren for udpegelsen af borgmester og den halve kommunalbestyrelse.

Kandidaterne til kommunalvalget markerer ikke, hvilket politisk parti de repræsenterer, så der er tale om personvalg mere end om et politisk valg. I den jordanske tradition er personer langt hen ad vejen identisk med klaner (”storfamilier”), således at kommunalvalget i en vis forstand er en kamp mellem de forskellige klaner om indflydelse.

Foto: Holger Pyndt
Foto: Holger Pyndt

Lav valgdeltagelse

Valgdeltagelsen var meget lav af forskellige årsager. Antallet af vælgere var meget større end i 2007, og det skyldes at Jordan nu anvender samme princip som i Danmark til at definere vælgermassen. I 2007 skulle borgerne aktivt registrere sig som vælgere (som i USA), hvorimod alle 18-årige og ældre jordanske borgere denne gang automatisk blev erklæret som vælgere og optaget på valglisten i den kommune, hvor de ifølge deres nationale identitetskort bor.

Af de ca. 3,7 mill. vælgere i alt var der dog en del, som ikke kunne eller fik lov til at stemme. I 2007 deltog de tjenstgørende i de væbnede styrker i kommunalvalget, og dette førte til voldsom kritik af neutraliteten af kommunalvalget i 2007, hvorfor ledelsen af de væbnede styrker til dette valg besluttede, at de tjenstgørende ikke skulle deltage.

Desuden arbejder mange jordanere i udlandet, og de har ingen mulighed for at stemme, da det danske princip om ”brevstemmer” ikke findes. Disse to grupper udgør ifølge den jordanske regering omkring 1,25 mill. personer.

Endelig havde det Muslimske Broderskab besluttet at boykotte kommunalvalget, men da brødrene har boykottet de sidste mange valg i Jordan er det svært at sige, hvor mange der blev hjemme på den konto.

Kommuner med begrænsede opgaver

Det hører også med til historien, at kommunerne har meget begrænsede opgaver, hvoraf kun affaldshåndtering, sanitetsforhold og parker spiller en vis rolle for borgerne – alle andre vitale services leveres af statslige linjeministerier.

Så det danske slogan for kommunalvalget i november ”Tænk dig godt om før du beslutter dig til IKKE at stemme, for i kommunen tager vi vigtige beslutninger om forhold der berører din hverdag” er sørgeligt uaktuelt i Jordan.

Det er ikke kommunale spørgsmål, som dominerer dagsordenen, hverken i pressen, de politiske partier eller i regeringen.

Ca. 880.000 vælgere benyttede sig af muligheden til at stemme, og det svarer til 37,3% af de vælgere, der med begrænsningerne nævnt ovenfor havde mulighed for at stemme. Valgdeltagelsen var endnu lavere i de store byområder – i Amman kun lidt over 10% og i nærliggende Zarqa kun 14%, mens nogle mindre provinsbyer havde stor deltagelse, helt op imod 60% nogle steder.

Kampagne for en af de kvindelige kandidater. Foto: Holger Pyndt
Kampagne for en af de kvindelige kandidater. Foto: Holger Pyndt

Veltrænet team af kvinder

Den seneste ændring af kommuneloven i 2011 sikrer kvinderne en minimumsandel i kommunalbestyrelserne på 25%.

Det er den højeste kvindelige kvota i den arabiske verden. Kvoten forhindrer imidlertid ikke kvinder i at søge direkte valg, og af de 2213 kandidater til kommunalbestyrelserne var 474 kvinder, mens kun 5 kvinder havde lyst til at kæmpe om en borgmesterpost imod 585 mænd. Dette skyldes bl.a. at det typisk er klanerne, som bestemmer hvem klanen skal støtte som borgmester – og klanerne domineres af mænd.

De kvindelige kandidater har været donorernes darlings, så det er vel det mest veltrænede team den arabiske verden har set.

I skrivende stund er det ikke oplyst hvor mange kvinder der blev valgt direkte. De direkte valgte lægges oven i kvoten på 25%, så nogle kommunalbestyrelser kan få op imod 30% kvinder.

Kvinder ved stemmeboksen. Foto: Holger Pyndt
Kvinder ved stemmeboksen. Foto: Holger Pyndt

”Fredsvalg” i nogle få kommuner

Enkelte kommuner afholdt ingen valg, idet der ingen kandidater var opstillet. Hvordan er det muligt?

Selv om der i Jordan anvendes en meget kort 3-dages periode for tilmelding af kandidater, er det ikke dette, som gør udslaget. Det er snarere således, at en klan dominerer en kommune fuldstændigt, og at dens ledelse finder det bedre, at de selv udpeger borgmester og kommunalbestyrelse end at spørge befolkningen. I sådanne tilfælde er det formelt kommuneministeren, som skal udpege borgmester og kommunalbestyrelse, men i Jordan gøres dette ikke uden om klanen, så de får nok deres vilje.

Demokratiet fungerer i Jordan, men har sine absolutte særheder.

Foto: Holger Pyndt
Foto: Holger Pyndt

Frit og retfærdigt valg

Valget var velorganiseret, frit og fair. Det er de aspekter, internationale valgobservatører skal lægge mærke til, og kommunalvalget levede fuldt op til internationale standarder. Det var kommuneministeriet MoMA, som gennemførte valget, og det slap de godt fra – med den uafhængige valgkommission i Jordan som observatør.

Overordnet set var alle tilfredse med valget fra statsministeren og nedefter. Som statsministeren bemærkede ved pressekonferencen skulle jordanerne være glade for, at man i Jordan bruger stemmeboksen i stedet for våben, som i de fleste af nabolandene bruger – Syrien, Irak og Ægypten.

50.000 politibetjente og soldater var udkommanderet til at sikre ro og orden. Det gjorde de også, men i enkelte kommuner som i Zarqa i nærheden af Amman måtte de dog skille tilhængere af forskellige kandidater til borgmesterposten ad, da resultaterne blev kundgjort. I et par mindre kommuner i Karak regionen i syd blev et par stemmebokse stjålet. Her skal der måske være omvalg.