MS støtter unge egyptere i deres kamp for indflydelse

Unge egyptere har anvendt deres kompetencer indenfor lederskab, kampagne og fortalervirksomhed i de aktuelle protester.

Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde med at styrke civilsamfundsorganisationer og unges rolle i beslutningsprocesser har  været med til at bidrage til den massive mobilisering og det folkelige krav om frihed, indflydelse og retfærdighed.

Aktive i Tamarrod

Blandt andet har unge mænd og kvinder, som MS arbejder sammen med, deltaget aktivt i ”Tamarrod” kampagnen, som er en af de centrale kræfter bag de seneste protester, og samtidig udgør den folkelige repræsentativ for det egyptiske folks krav om retfærdighed, frihed og gennemsigtighed.

De unge har anvendt deres kompetencer indenfor lederskab, kampagne og fortalervirksomhed samt sociale medier og mobiliserings-værktøjer, som de har erhvervet og videreudviklet gennem MS’s kapacitetsopbyggende aktiviteter. De har formået at mobilisere jævnaldrende til at interagere positivt samt været med til at arrangere forskellige events under demonstrationerne.

Derudover har en af MS’s partnere ‘The Egyptian Organization for Justice & Development’ i Fayoum stået i spidsen for den lokale protest og til manges overraskelse stod organisationens kvindelige direktør på talerstolen og indledte protesttalen – et uvant scenario i et konservativt samfund i Fayoum og særligt under den nuværende kritiske situation.

Aktiv i Egypten siden 2011

Mellemfolkeligt Samvirke har siden efteråret 2011 arbejdet i Egypten og bl.a. formået at mobilisere mere end 250 unge mænd og kvinder samt 12 civilsamfundsorganisationer i Kairo og Fayoum og styrke deres kompetencer til at arbejde for demokratisk forandring.

I partnerskab med lokale organisationer støtter MS unge i at være aktive i sociale og politiske spørgsmål igennem forskellige aktiviteter – fra lederskabstræning til kreative workshops, debatklubber og kampagner.

Derudover har MS’s lokale partner adopteret og inkorporeret MS’ participatoriske tilgang til kampagne- og fortalervirksomhed, der sætter unge mennesker i centrum og giver dem mulighed for at kortlægge udfordringer, ressourcer, muligheder og ønsker og udvikle egne kampagner.