MS styrker unge trænere i Mellemøsten

I januar samledes 17 unge trænere fra Syrien, Palæstina, Libanon og Jordan til et tre uger langt Training of Trainers-seminar, for at træne sig selv og hinanden til at blive endnu skarpere trænere. Hver især har de mere eller mindre erfaring med træning og frivilligt arbejde i regionen.

“Det handler ikke kun om de metoder og færdigheder vi fik,” udtaler en tankefuld Rua al-Taweel, som nu er vendt tilbage til Syrien for at fortsætte sit frivillige engagement, bl.a. i et ungdomsnetværk der kalder sig Y-peer, hvor hun som kernemedlem træner unge i interaktivt teater.

“Altså, interaktionen trænerne og deltagerne imellem var helt fantastisk, så jeg tror ikke, at de færdigheder vi fik, begrænser sig til træningen – de gælder også livet generelt.”

MS’ trænere er uddannet til at facilitere processer, der skaber positiv social forandring gennem en uformel og erfaringsbaseret tilgang.

De 17 deltagere har været igennem 20 dages intensiv træning, hvor de er blevet uddannet i facilitering, uddannelsesplanlægning og evaluering. Færdighederne skal de tage med sig hjem til de vidt forskellige organisationer de kommer fra, hvor de så kan lære dem videre til andre.

“Vi var overvældet over, hvor langt vi nåede i løbet af de tre uger. Det er fantastisk at lede et seminar, hvor vi faktisk følte, at vi flyttede folk. Nu ser vi frem til at inspirere endnu flere trænere i regionen.” Udtaler Nadia Masri Pedersen, træner på den Globale Platform i Amman.

Nu mangler deltagerne blot at afslutte forløbet, når de om nogle få måneder selv skal stå for et fem dages ledertræningsseminar. Fremover vil MS forsøge at trække på deltagerne til fremtidige træningsaktiviteter i regionen.

”Lige nu er jeg tilbage i’SharekYouth Forum’, hvor jeg vil forsøge at søsætte lignende træningsforløb her på Vestbredden. Og jeg vil være klar når Mellemfolkeligt Samvirke vender tilbage.” Udtaler en anden af deltagerne, Fadi Eshtayehfra Nablus i Palæstina.

Sharek Youth Forumer en af Mellemfolkeligt Samvirkespartnere i Palæstina. Organisation giver unge plads og rum til at udtrykke sig kreativt. På denne måde støtter Training of Trainers op om MS’ partner orienterede tilgang, hvor kapacitet og viden deles og udvikles.