Ind i musikkens lyduniverser for børn og musikere i Kairo

Danske og egyptiske musikundervisere har med samspil i mørke, genbrugs-instrumenter og dyrelyde og introduceret nye forståelser af musik hos musikere, børn og forældre i Kairo.

Det lille lokale i fakultetet for musikuddannelse på Helwan Universitetet i Kairo er presset på pladsen. En operasanger, en komponist, en fotograf og nogle nysgerrige tilskuere optager alt den plads, som kvartetten i midten af rummet ikke bruger. De spiller noget, der for en musikalsk analfabet umiddelbart lyder som noget uorganiseret klamp.

De fire egyptiske mænd, der udgør Awtar String Quartet, er alle konservatorieuddannede, og det er ikke fordi, de ikke kan spille Vivaldi og Mozart.

Når jeg underviser, bliver jeg nødt til at lade børnene opleve musik og stemme på en anerledes made. For at forstå musik, skal de vide, hvad lyd er Dalia, workshopunderviser og studerede på musikkonservatoriet

Musikerne deltager i en workshop med danske musikundervisere, hvor de skal forsøge at komponere musik i fællesskab. Derfor skal det lyde sådan, fortæller den danske komponist og underviser Mogens Christensen fra Syddansk Musikkonservatorium og Skuespilskole. Han har sat de fire strygere til at spille lyde, som de aldrig har spillet før, og det giver den særlige lyd, fordi det er vigtigt, at de er kreative og ikke blot reproducerer ting, de har hørt og spillet tusinde gange før.

Musiklærere skal skabe kreative børn

Det er partnerskabet Ears Wide Open, et samarbejde mellem danske og egyptiske undervisere finansieret af det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut (DEDI), som står bag projektet. I foråret besøgte egypterne Danmark, og den 15. oktober tog en dansk delegation så til Egypten. På ti dage har de danske musikere sammen med deres egyptiske kollegaer komponeret musik og øvet samspil samt arbejdet med skolebørn, som har bygget instrumenter af skrald på Egypt Public Library i bydelen el Zawya el Hamra.

Awtar Quartet optræder i mørket. Foto: Loay Ismail
Awtar Quartet optræder i mørket. Foto: Loay Ismail

Det er kreativiteten og processen, som er i fokus i projektet snarere end det færdige, musikalske produkt, forklarer Eva Fock, som er projektleder for Ears Wide Open. Vi går ned af musikskolens kæmpe trappe, forbi flygler i foyeren og søger tilflugt fra de kaotiske lyde i to lædersofaer.

”Hvis vi kan få fremtidens musiklærere hernede til at tænke i at skabe børn, der er kreative, så har vi vundet noget. DEDI’s opgave er at skabe dialog, og vi skaber dialog gennem kreative musikalske processer”, siger Eva Fock.

Samspil på trods

Mogens Christensen og kvartetten er nu flyttet ind i et mørkt, faldefærdigt rum. Det er kun svagt oplyst af enkelte mobiltelefoner, som ligger på gulvet, samt et rødligt skær fra solen, der presser sig på udefra.

At spille i mørke er godt, når man skal øve sig i at blive samspillet, forklarer Mogens Christensen. De fire musikere forbereder sig til den planlagte afslutningskoncert, og humøret er højt.

Desværre ved de ikke, at koncerten står til at blive aflyst som følge af en officiel national sørgeperiode oven på et dødeligt bombeangreb d. 25 oktober i den nordlige Sinaiørken.

Aflysningen går dog ikke Eva Fock så meget på, da jeg fanger hende på dagen for koncerten.

”Projektet er blevet taget virkelig godt imod. Folk vil gerne have undervisningsmateriale fra det, og når man ser nogle børn i et fattigt kvarter som Ard el Lewa, der er stolte over det instrument, de har bygget, så er det altså svært at få armene ned.”

”For at forstå musik, skal de vide, hvad lyd er”

”Hvis koncerten var blevet afholdt som planlagt, ville det have været en uforglemmelig oplevelse for dem. Men det har været en fantastisk oplevelse for børnene”, siger Mai Zaid, kulturmæcen og arrangør af aktiviteterne på skolen i Ard el Lewa.

Eva Fock fortæller, at kunstværksted og galleriet i Ard el Lewa allerede selv begyndt at lave musikinstrumenter af affald, og at både musikorganisationen Zad el Mosafer i el Fayoum og biblioteket efterspørger flere musikaktiviteter med børn.

”Børnene lærte at lytte til hinanden og respektere hinanden, når de optrådte”, siger bibliotekets direktør Eman Abdel Mohsen og forklarer, at workshoppen på biblioteket har fået børnene til at se på musik på en ny måde og eksponeret dem til flere forskellige slags musik – især dyrelydene vakte begejstring – omsider også blandt de skeptiske forældre. ”I starten sagde de ’hvad er det dog de skøre folk laver?”, men til sidst kunne de godt se, hvad ideen var”, siger direktøren med et smil.

Den proces var lige, hvad arrangørerne havde håbet på. ”Når jeg underviser, bliver jeg nødt til at lade børnene opleve musik og stemme på en anerledes made. For at forstå musik, skal de vide, hvad lyd er” siger underviseren Dalia, som til dagligt er studerede på musikkonservatoriet.

Eva Fock er meget begejstret over at se de ringe, som projektet allerede spreder i vandet i Egypten.

Hvordan sørger I for, at erfaringerne ikke strander her i Egypten?

”For det første har der også været egyptere i Danmark, og de skolebørn, de mødte i Danmark, har fået et andet indtryk af Egypten end de havde i forvejen.

De to undervisere fra Metropol i København og Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole går nu tilbage til deres miljøer og siger ’de børn var slet ikke så anderledes, som vi troede’, og de har fået stor lyst til at samarbejde videre med nogle af de folk, de har mødt i Kairo.

Derudover laver vi pædagogiske videoer, og forsøger at nå ud til fagfolk gennem vores forskellige netværk både i Danmark, Egypten og internationalt”, forklarer Eva Fock, som også ønsker at bruge erfaringerne fra projektet i hendes daglige arbejde med musikundervisning i folkeskolen.

BAGGRUND

I september 2014 besøgte sangeren Nagwan el Prince Danmark sammenmed den egyptiske komponist Nahla Mattar fra musikuddannelsen på Helwan University i Kairo. De deltog i workshops i kreative musikalske processer som musikkomposition i klasseværelset inspireret af Nahla Mattars lydkunst-installation ’The Ghost, the City, samt egyptisk stomp på Frederiksberg Gymnasium, Ishøj Gymnasium, Rysensteen Gymnasium og Vedbæk Skole sammen med den danske komponist Mogens Christensen fra Syddansk Musikkonservatorium og Skuespilskole og sangeren Malene Bichel. De spillede også koncert på Literaturhaus med ovennævnte og Benjamin Koppel, Thommy Andersson og Ole Mathiessen.

I oktober besøgte Mogens Christensen, Malene Bichel og projektleder og musiketnolog Eva Fock Kairo, hvor de gennemførte workshops i kreative musikalske processer på: ’ArtelLewa’, ’Faculty of Music Education, Helwan University, El Madina el Gamieia elementery School in Giza, Egypt Public Library in el Zawya el Hamra, Zad el Mosafer in el Fayoum, Egyptian Center for Culture & Arts 

Se videoer fra alle workshoppene på Ears Wide Opens hjemmeside

Projektet var finansieret af DEDI med midler fra Det Arabiske Initiativ.