Ny Arab Human Development Report

Manglen på menneskelig sikkerhed spænder ben for udviklingen i de arabiske lande. Sådan lyder den dystre konklusion på den nye UNDP Arab Human Development Report 2009, der blev offentliggjort den 21. juli.

Rapporten, der har titlen ”Challenges to Human Security in the Arab Countries” er den femte UNDP rapport om udviklingen i den arabiske region og er forfattet af regionens førende, uafhængige eksperter.

Rapporten slår fast, at menneskelig sikkerhed er en forudsætning for udvikling. ”Vi tænker ofte på sikkerhed som noget, der er knyttet til det militære. Sikkerhed for mennesker handler imidlertid ikke bare om konflikter og krig, men også om miljøødelæggelser, diskrimination, arbejdsløshed, sult og fattigdom.

Kun når vi oplever disse faktorer i sammenhæng, får vi skabt menneskelig udvikling i de arabiske lande,” siger Alim Alsoswa, der er UNDPs regionaldirektør for de arabiske lande.

Rapporten konkluderer, at den arabiske verdens ledere har svigtet deres befolkninger på en række centrale områder: de har ikke formået at etablere demokratiske institutioner til at fordele magten, de nationale love er i mange tilfælde i strid med menneskerettighederne og ytringsfriheden beskyttes ikke.

”Et samfund reguleres af love, som varetager menneskerettigheder, og det er den største garanti for menneskelig sikkerhed, pointerer Madawi Al-Rasheed, professor i religionsantropologi ved Kings College i London og en af forfatterne til rapporten.

Rapporten peger på en række faktorer, der truer den menneskelige sikkerhed, bl.a.

  • Klimaforandringer og ødelæggelse af miljøet. En femtedel af hele den arabiske region er i fare for at blive ramt af ørkendannelse og mangel på vand truer millioner af mennesker. Befolkningstilværksten i den arabiske region forstærker kampen om naturrressourcerne.
  • Den arabiske region står kun for omkring 4,7 procent af verdens CO2 udledning, men er en af de regioner, der i stor stil vil blive ramt af klimaforandringerne.
  • Fattigdom, økonomisk usikkerhed og høj arbejdsløshed. Hver femte indbygger i de arabiske lande lever under den internationale fattigdomsgrænse (11 kroner om dagen).
  • Vold og trafficking, som rammer særligt udsatte grupper, f.eks. kvinder og børn.
  • Flygtninge. Det anslås at 7,5 mio. ud af verdens 17 mio flygtninge bor i den arabiske region.
  • Vold mod og undertrykkelse af kvinder.
  • Dårligt fungerende sundhedssystem og ulige adgang til sundhedsydelser.
  • Mangelfuld kontrol af statsmagten, særligt af statsligt sikkerhedsarbejde.
  • Besættelse, væbnede konflikter og militære interventioner.