Vidensbank om arbejdsmarked i MENA regionen

Hvor stor en andel af Egyptens kvinder er i arbejdsstyrken? Hvor mange børnearbejdere findes der i Marokko? Få svarene her

Hvor stor en andel af Egyptens kvinder er i arbejdsstyrken? Hvilke ILO-konventioner har Tunesien ratificeret? Hvordan ser det ud med brud på faglige rettigheder i Bahrain, og hvor mange børnearbejdere findes der i Marokko?

Ulandssekretariatet lancerer en helt ny vidensbank, som består af i alt 30 grundige, gennemarbejdede profiler på arbejdsmarkederne i udviklingslande i Mellemøsten, Afrika, Asien og Latinamerika.

Fire Mena-lande findes også i arbejdsmarkedsdatabasen: Egypten, Tunesien, Bahrain og Marokko.

Arbejdsmarkedsprofilerne indeholder al relevant information om arbejdsmarked, arbejdsvilkår og socioøkonomiske forhold – lige fra ledighed og kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet over børnearbejde og faglige rettigheder til de ILO-konventioner, de enkelte lande har underskrevet.

Profilerne er på engelsk og opdateres en gang om året. Se landeprofilerne