Offentlige myndigheder i Egypten skal holdes i ørerne

Kommunernes Landsforening er på banen med støtte til egyptiske NGO'er.

Med støtte fra Dansk Egyptisk Dialoginstitut i Kairo (DEDI) gennemfører Kommunernes Landsforening (KL) for tiden et projekt med det formål at ruste udvalgte civilsamfundsorganisationer til at kræve, at de offentlige myndigheder, fx kommuner, skal stå til regnskab for de opgaver, loven pålægger dem og for deres handlinger i øvrigt.

Første skridt i projektet bestod i en studietur til Danmark, hvor repræsentanter fra den egyptiske NGO ”Moltaqa” studerede det danske kommunesystem og udvalgte såkaldte ’accountability værktøjer’, som de gerne ville arbejde videre med i Ægypten.

Næste skridt i september 2012 bestod i at indsnævre feltet af værktøjer gennem diskussioner med en bred skare af aktivister fra Moltaqa . De involverede aktivister valgte at gå videre med tre værktøjer:

At påvirke offentlige myndigheder/kommunen til at udarbejde servicedeklarationer for deres serviceydelser, fx indsamling af affald

At kræve at de offentlige myndigheder/kommunen hører og konsulterer civilsamfundsorganisationer i forbindelse med diskussioner af udviklingsaktiviteter, politiske beslutninger og offentlige serviceleverancer

At følge pengene for at checke, om penge og budgetter i offentlige myndigheder/kommunen forvaltes effektivt (”Public Expenditure Tracking- PET”), forudsat dette er muligt i Ægypten!

På baggrund af disse beslutninger udvalgte Moltaqa repræsentanter fra ti civilsamfundsorganisationer til at deltage i et seminar om de tre udvalgte værktøjer i oktober 2012. Ved deltagelsen forpligtede repræsentanterne fra civilsamfundsorganisationerne sig til, at de ville træne egne aktivister og andre aktivister i brugen af de udvalgte værktøjer.

På seminaret i oktober var en repræsentant fra det ægyptiske finansministerium inviteret til at forklare om det ægyptiske offentlige budget og regnskabssystem.

Oplægget efterlod ingen tvivl om, at der ikke er styr på de offentlige finanser: Både justitsministeriets og militærets budgetter er hemmelige og en lang række af statens indtægter går til at finansiere såkaldte ”black boxes”, der godt nok har en overskrift, men ikke er regnskabspligtige.

Desuden er de fleste offentlige budgetter og regnskabsoplysninger nærmest umulige at komme i nærheden af, så tanken om at bruge PET-værktøjet måtte desværre opgives for nærværende, omend seminaret gav klare fingerpeg om, hvilke budgetoplysninger der især er vigtige at kræve offentliggjort..

Interessen for de andre værktøjer var derimod særdeles stor – nærmest glødende! I gruppearbejder blev deltagerne bedt om at relatere værktøjerne til fire tematiske områder af interesse for de udvalgte civilsamfundsorganisationer:

  • affaldsindsamling og -behandling
  • levering af drikkevand
  • vedligehold af veje, og byggesagsbehandlinger

Arbejdsgrupperne var sammensat på tværs af religiøse og politiske skel, men arbejdede fantastisk godt sammen.

Opgaven er nu, at de udvalgte civilsamfundsorganisationer i løbet af de næste 1½-2 måneder træner deres egne aktivister i brug af værktøjerne. Der vil blive afholdt et afsluttende seminar i december 2012, hvor erfaringer fra dette kan blive udvekslet mellem civilsamfundsorganisationerne.

Holger Pyndt, KL.