Foto: DEDI

Pernille Bramming ved, hvordan man navigerer mellem dansk og egyptisk kultur – nu skal hun lede DEDI i Kairo

Journalist og Mellemøstekspert Pernille Bramming er ”vendt hjem” til Kairo, hvor hun 1. oktober startede som ny koordinator for Dansk-Egyptisk Dialoginstitut.

For dem, der har haft selv den mindste interesse for Mellemøsten og Nordafrika de seneste 30 år, vil navnet Pernille Bramming formentlig vække genklang. Den erfarne redaktør og journalist har i årevis dækket MENA-regionen for blandt andre Politiken og Weekendavisen. For ti år siden udgav hun bogen ”Hjemme i Kairo”; et erindringsessay om dengang hun som ung kvinde boede seks år i storbyen, forelskede sig, lærte egyptisk og stiftede familie.

Nu er Pernille så ”vendt hjem” til Kairo igen, da hun den 1. oktober startede som ny koordinator for Det Dansk-Egyptiske Dialoginitiativ (DEDI).

”Det er et fantastisk job. DEDIs formål er at fremme den gensidige forståelse af kultur og samfund i Danmark og Egypten. Det har jeg altid håbet på, at mit hidtidige arbejde som journalist også bidrog til. Nu kommer jeg så til at arbejde med det gennem aktiv dialog og partnerskaber, så det er meget nyt og lærerigt,” siger hun.

Dialog om miljø

Pernille Brammings forgænger, Hans Christian Korsholm, havde særligt fokus på kulturel udveksling, blandt andet igennem samarbejde om musik og film. Det vil Pernille Bramming også prioritere højt. Samtidig ønsker hun at fokusere på dialog om miljø og klima.

”De unge hernede er meget optaget af klima- og miljøspørgsmål. Hos DEDI er vi allerede begyndt ved at feje for egen dør og blandt andet undgå brug af plasticflasker og benytte miljøvenlig indkvartering ved større arrangementer,” siger hun.

På længere sigt er ambitionen, at særligt unge egyptere skal lære af den danske erfaring og viden på området.

”DEDI har opbygget nogle ret store netværk blandt engagerede unge i Egypten, og dem er vi i færd med at få koblet på nye samarbejder med danske NGO’er såsom State of Green.”

Pernille ønsker også at bruge sin journalistiske baggrund til at opprioritere kommunikationen omkring DEDIs projekter.

”Det dansk-egyptiske samarbejde er forholdsvis solidt, netop fordi det bygger på gensidig accept og tillid. Jeg ser det som en af mine vigtigste opgaver at bevare og videreudvikle det samarbejde og her er kommunikation og åbenhed essentiel,” siger hun.

Det er gensidigheden, der gør DEDI til noget helt unik

Pernille Bramming

Pernille overtager stillingen på et tidspunkt, hvor civilsamfundsorganisationer er under pres i Egypten, men DEDIs opbygning, hvor bestyrelsen består af både danske og egyptiske myndigheder, gør, at DEDI har et andet råderum end de fleste ngo’er i Egypten.

”Jeg har jo fulgt DEDIs arbejde fra dag ét helt tilbage i 2004 og jeg har altid syntes, at det var en interessant model med et mellemstatsligt samarbejde, hvor formandskabet går på skift mellem Danmark og Egypten. Det er gensidigheden, der gør DEDI til noget helt unikt,” siger Pernille Bramming.

Behøver ikke fare vild længere

Pernille Bramming flyttede som ung til Kairo og et ophold, der egentlig kun skulle have varet et par måneder, blev til seks år. Men siden hun flyttede fra Egypten i 1997, er der sket en masse.

”Der er sket en helt enorm udvikling i Egypten i de sidste 30 år med veje, lufthavne, broer og nye byområder. Hverdagslivet er blevet meget nemmere, også takket være internettet. Her er Uber og via alle mulige apps kan man finde hvad som helst og behøver ikke mere at fare vild i Kairo. Middelklassen er blevet væsentlig mere talrig, her er kommet masser af egyptiske restauranter, shopping malls, sommerhusområder, osv. Kultureliten er også blevet mere internationalt orienteret. I 90’erne var den mere provinsiel og selvtilstrækkelig,” siger hun.

Et af de mange eksempler på dansk-egyptisk kulturudveksling: Leder af Journaslisthøjskolens fotografuddannelse, Søren Pagter, underviser unge egyptiske fotografer.

Selvom Pernille ikke længere behøver at fare vild i Kairo, så vil hun meget gerne blive ved med at udveksle forundrede og nysgerrige blikke med egyptere, der ser på den danske kultur – og omvendt. Og det tilbyder DEDI den ultimative ramme for at gøre.

”Jo mere indsigt, man har i andre mennesker, kulturer og samfund, desto bedre kan man se sig selv, sin egen kultur og sit samfund. Kulturudveksling er en mulighed for at udveksle blikke og lære nyt om både andre og sig selv,” siger hun.

Den ideelle dialog er på sin vis en dobbelt samtale, hvor man både taler med et andet menneske og med sig selv

Pernille Bramming

Som nordbo i et Nordafrikansk land, er det noget, hun ofte har oplevet.

”Jeg har tit oplevet pludselig selv at kunne se eller forstå noget ved dansk kultur eller ved mig selv, fordi jeg var sammen med egyptere og i glimt så tingene med deres øjne. I den forstand kan vi ikke få kulturudveksling nok. Det beriger alle,” siger hun.

Dialog er at forsøge at se, høre og forstå sig selv og den anden

Dialog er et kernebegreb i DEDI, det fremgår alene af navnet, men der er mange måder at forstå begrebet på. For Pernille Bramming starter dialogen med ordet.

”Helt grundlæggende handler dialog om at bruge ordet frem for sværdet, så at sige, og om at nå andre mennesker med ord. Den ideelle dialog er en samtale, hvor man er optændt af ønsket om at forstå den anden og samtidig stræber efter at være bevidst om sin egen referenceramme,” siger hun.

Det er noget Pernille Bramming kender fra de år, hvor hun boede i en fremmed kultur og fra sit arbejde som journalist.

”Den ideelle dialog er på sin vis en dobbelt samtale, hvor man både taler med et andet menneske og med sig selv, fordi man også tager sit eget ståsted og udsyn i betragtning. Samtidig ligger der også i dialogbegrebet, at det er en samtale, der fortsætter: Man svarer hinanden. Det synes jeg er smukt. Det var også et af Karen Blixens mottoer: Jeg svarer.”

Det er denne fortsatte samtale, som Pernille Bramming nu skal forsøge at kultivere og holde i gang som koordinator for Det Dansk-Egyptiske Dialoginitiativ i Kairo.