Røde Kors aktivist Sana Douiri – Frivillighed er vigtigt i Tunesien

Mød Sana Douiri på 27, som er ansvarlig i Tunesien for Røde Kors’ projekt for unge og frivillige, der nu også som noget nyt dækker det lille land i Nordafrika, hvor det arabiske forår startede.

Trods sin unge alder er tunesiske Sana Douiri på ingen måde ny i Røde Kors bevægelsen, hvor hun har været en meget aktiv frivillig de sidste 6 år. Hun har en uddannelse som radiograf, og hendes vej ind i Røde Halvmåne var som frivillig samarit. Hun har været meget engageret i sundhedsoplysning blandt unge i Tunesien – blandt andet om smittefarerne ved HIV/AIDS, og hun har også deltaget i flere internationale ungdomslejre og kurser, hvor hun for eksempel er blevet udlært som klovn for syge børn og andre grupper, der har brug for særlig opmærksomhed.

Hun blev for alvor involveret i Røde Kors-bevægelsens arbejde, da hun var fuldtidsfrivillig og senere administrativ hjælper i Shousha-flygtningelejren i det sydlige Tunesien, hvor hun arbejdede med de mange flygtninge fra Libyen, der strømmede ind over grænsen  i 2011. Erfaringen herfra gav Douri lyst til at engagere sig mere i Røde Halvmånes arbejde og også selv være med til at sætte sit præg på udviklingen af organisationen. Her fortæller hun om betydningen af frivilligt arbejde i opbygningen af demokrati og sit syn på Tunesisk Røde Halvmånes rolle i den overgangsfase, som Tunesien gennemgår i tiden efter revolutionen, der afsatte det tidligere autoritære styre.

Unge agenter for adfærdsforandring

– Jeg mener, at frivilligt arbejde er vigtigt for processen med at skabe demokrati. Demokrati er et nyt ord og en ny ting for tuneserne, så vi har masser af problemer. Folk tror, at demokrati kun handler om rettigheder, og at der ikke også er pligter til gengæld. Med den økonomiske krise, som vores land gennemgår, ser det ud til, at vi er på vej ned, og vi kan ikke ændre situationen, hvis vi ikke er villige til at yde frivilligt arbejde i vores lokalsamfund. Der er også en vigtig opgave for os i at oplyse folk og engagere dem – især de svageste grupper i samfundet, som tror at hvis de stemmer på et politisk parti, vil de automatisk få mad og arbejde. Der er andre løsninger.

Dansk Røde Kors støtter sammen med Ungdommens Røde Kors opbygningen af civilsamfundet i Tunesien, Jordan og Yemen gennem den lokale søsterorganisation Røde Halvmåne, som organisationen kaldes i Mellemøsten.

Tunesisk Røde Halvmåne er næsten udelukkende baseret på frivillighed. Under det tidligere styre holdt organisationen sig neutralt, hvilket betød at den modtog meget få offentlige midler til arbejdet. Den fastholdt sin uafhængighed og neutralitet under revolutionen og forsatte den politik efterfølgende under den første overgangsregering.

Det har givet organisationen en høj stjerne i landet, som har set omkring 170 politiske partier og over 16.000 lokale foreninger vokse frem siden revolutionen.

I vores situation som et land, der stadig er i en overgangsfase efter revolutionen, har vi virkeligt brug for at ændre vores mentalitet og nogle af vores reaktionsmønstre. YABC-tilgangen (Youth as Agents of Behavioural Change) til Dansk Røde Kors’ regionale ungdomsprogram, er et rigtigt godt koncept til at få især unge, til at kigge indad og arbejde med sig selv og sin egen måde at agere over for andre. Vi arbejder med ting som empati, aktiv lytning og forskellige kommunikationsfærdigheder, som alle frivillige har brug for i deres arbejde med andre mennesker. Men vi klæder dem også på til at undervise andre om konfliktløsning, ikke-voldelig-kommunikation, ikke-diskrimination og den slags ting, som Tunesien virkelig har brug for.

Tillid til Røde Halvmåne frivillige

Vi unge i Tunesien, har ikke selvtillid og erfaring til at kunne deltage i vigtige beslutningsprocesser. Det er ikke noget, vi lærer i skolen. I Røde Halvmåne kan vi få ansvar for at stå for enkelte aktiviteter. Det lærer vi af og får erfaring, som udvikler os videre. Du lærer meget af at arbejde ude blandt folk. Jeg selv var meget genert, før jeg startede i Røde Halvmåne. Jeg talte næsten ikke.

Jeg tror på, at Tunesisk Røde Halvmåne kan spille en rolle med mere generelt at styrke civilsamfundet i Tunesien. Efter revolutionen har Røde Halvmåne opretholdt en høj position og meget respekt blandt folk. De kan have tiltro til os blandt andet fordi vores frivillige respekterede vores principper under konflikten og revolutionen og forblev neutrale og upartiske. Derudover arbejder Tunesisk Roede Halvmåne reelt med at forbedre forholdene for de svageste grupper i samfundet og, vi tilstræber gennemsigtighed og rene linjer i alt vores arbejde.

Så nu oplever vi, at folk viser tillid til vores frivillige og til det de siger og gør. Derfor får vi også hele tiden henvendelser fra folk, der gerne vil være frivillige – især unge mennesker. Det gør mig virkeligt glad, fordi de ser, at vores aktiviteter gør gavn, og hvis vi kan få de unge til at være frivillige hos os, holder vi dem samtidig væk fra at komme ud i problemer med bander, stoffer eller anden dårlig opførsel, og de vil samtidig kunne være rollemodeller for andre unge og have en positiv indflydelse på deres venner og familie.