Potentiale for Palæstinas erhvervsliv og samhandel

Dansk Industri og deres palæstinensiske søsterorganisation ønsker i fællesskab at styrke erhvervsklimaet og mulighederne for samhandel. IT-sektoren er der særligt muligheder i.

For mange virksomheder, der kigger mod Palæstina, fylder de dårlige nyheder ofte mediebilledet. Men det palæstinensiske erhvervsliv er en mere positiv historie, og der er muligheder for samarbejde. Det oplevede Karen Panum Thisted, DI’s Regionale programleder, da hun besøgte søsterorganisationen Federation of Palestinian Chambers of Commerce, Industry and Agriculture (FPCCIA) i Ramallah på Vestbredden. 

“Potentialet i den private sektor i Palæstina overskygges oftest af den politiske situation. Men her er muligheder og økonomisk fremgang.” Jamal Jawabra, Generalsekretær i FPCCIA

De to organisationer har i fem år været en del af DI’s regionale netværk af erhvervsorganisationer på tværs af regionen – The Arab-EU Business Facilitation Network. Netværket blev etableret i 2010 og arbejder for at øge samhandlen i regionen og skabe reformer til gavn for erhvervslivet. Formålet med besøget var at komme tættere på organisationen og vurdere, hvor meget FPCCIA er i stand til at styrke erhvervsklimaet i landet med Dansk Industris ekspertise støttet af Det Arabiske Initiativ

Forbedret erhvervsklima betyder højere beskæftigelse og vækst

Handel er vigtig, når man taler politisk stabilitet og vækst. Derfor havde DI’s besøg også til formål at afdække de muligheder, det palæstinensiske marked tilbyder, både på kort og lang sigt for danske virksomheder, og ikke mindst for at styrke det netværk DI har i regionen. For netværk i den arabiske verden er altafgørende for forretningsmæssig succes.

FPCCIA er den nationale paraplyorganisation, der dækker 18 handelskamre og repræsenterer over 60.000 virksomheder, både som erhvervsorganisation og arbejdsgiverorganisation.

Karen Thisted Panum fra Dansk Industris regionale programleder sammen med Jamal Jawabra, Generalsekretær i FPCCIA. Foto: Privat
Karen Thisted Panum fra Dansk Industris regionale programleder sammen med Jamal Jawabra, Generalsekretær i FPCCIA. Foto: Privat

Organisationen er et godt indgangspunkt til markedet for DI’s medlemmer, lige såvel som den Danske Repræsentation i Ramallah er det. Og den private sektor i Palæstina rummer muligheder, mener Karen Panum Thisted. Den oplever overordnet set fremgang – estimeret BNP stigning på fire procent i 2016 –  og et stigende antal lokale virksomheder søger nu internationale markeder. Heriblandt det danske. Her er DI’s rolle, gennem Det Arabiske Initiativ, og med sin store medlemsbase at skabe de rette links og dermed styrke båndene mellem Danmark og Palæstina.

”Potentialet i den private sektor i Palæstina overskygges oftest af den politiske situation. Men her er muligheder og økonomisk fremgang, og vi har et stigende antal virksomheder, der vil ud over landets grænser, siger Jamal Jawabra, Generalsekretær i FPCCIA. ”Vi har set, hvordan AE-Netværket (The Arab-EU Business Facilitation Network, red) har skabt værdifulde kontakter på tværs af regionen og til Danmark, og vi ser frem til at materialisere værdien af disse kontakter fremover.”

Forøget samhandel mellem Danmark og Palæstina

ASAL Technology er et konkret eksempel på en virksomhed, der gennem Den Danske Repræsentation til det Palæstinensiske Selvstyre og Dansk Industri, prøver at komme ind på det skandinaviske marked. Virksomheden har 140 ansatte og leverer forskellige software-løsninger. Dette er blot en af de helt konkrete muligheder for forøget samhandel mellem Danmark og Palæstina. Langt flere muligheder ligger åbne, og Dansk Industri håber på at kunne styrke sit samarbejde med FPCCIA for forsat at kunne være med til at skabe vækst og beskæftigelse i den arabiske verden.

“Flere og flere palæstinensiske virksomheder vokser ud på internationale markeder. Det er meget opløftende.” Karen Panum Thisted, DI’s Regionale programleder

”Vores palæstinensiske søsterorganisation er en interessant partner i vores regionale netværk af erhvervsorganisationer. Samtidig er netværket vigtigt for organisationen, fordi det hjælper med at skabe netværk og muligheder for palæstinensiske virksomheder, både i Mellemøsten og i Europa”, siger Karen Panum Thisted. og fortæller, at palæstinenserne konkret gennem netværket har opbygget tættere relationer til Kuwait og nu deltager på flere fremstød i landet.

”Palæstinenserne er et folkefærd med en enorm arbejdsvilje og standhaftighed, og det smitter af i deres virksomhedskultur. Måske derfor oplever landet økonomisk fremgang på trods af de udfordringer, der også er. Flere og flere virksomheder vokser ud på internationale markeder. Det er meget opløftende,” siger hun.

Baggrundsinformation:

Dansk Industri arbejder under det Arabiske Initiativ på at skabe vækst og beskæftigelses i den arabiske verden gennem styrkelse af de centrale erhvervsorganisationer. Ved at opbygge organisationernes evne til politisk interessevaretagelse samt styrke netværket og videndelingen mellem dem, gør DI sine arabiske kollegaer i stand til på bedre vis at kunne arbejde for et forbedret erhvervsklima, der kommer både lokale og udenlandske virksomheder til gavn.
Dansk Industri arbejder derudover på at styrke samhandelen mellem Danmark og hele regionen. Karen Panum Thisted har siden 1.august 2015 været udstationeret som medarbejder siddende i Amman ved Jordan Chamber of Industry.