De unge er i fokus i Danmarks indsats i Mellemøsten de næste fem år

1. juli begynder en ny fase af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP). Over de næste fem år vil danske organisationer arbejde for at fremme arabiske unges adgang til jobmarkedet og sikre deres rettigheder.

En milliard kroner. Så meget har Udenrigsministeriet afsat til den nye fase af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP), der bliver skudt i luften til juli 2022 og løber over de næste fem år.

Den overordnede vision for det nye program er at skabe et bedre liv for unge i de fire fokuslande: Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan.

Godt halvdelen af de bevilligede midler går til to store konsortier, der angriber visionen fra hver sin vinkel

Arbejdsmuligheder og iværksætteri

Det første konsortium, der får 220 millioner kroner, har fokus på at forbedre unges muligheder på arbejdsmarkedet og sikre dem adgang til relevante erhvervsuddannelser samt på at fremme iværksætteri i regionen.

Denne del af programmet skal adressere det stigende problem med arbejdsløshed og mangel på uddannelse blandt regionens store ungebefolkning. Alene i Egypten og Tunesien står henholdsvis 26 og 37 procent af de unge uden hverken job eller uddannelse. For de unge kvinder står det værre til end for de unge mænd.

Det er målet, at flere end 100.000 unge kvinder og mænd vil nyde godt af indsatserne.

”Det er helt afgørende for regionen, at den kommende generation – og særligt unge kvinder – etablerer sig på arbejdsmarkedet. Det og andre udfordringer glæder vi os til at arbejde med i tæt samarbejde med de unge selv, lokale partnere og den private sektor,” siger Anne Smith Petersen, vicedirektør i PlanBørnefonden, der leder konsortiet.

Derudover består konsortiet af PlanBørnefonden, Dansk Erhverv, GAME og Mellemfolkeligt Samvirke i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, U-landssekretariatet og lokale partnere.

Menneskerettigheder og ungeinddragelse

Det andet konsortium skal fokusere på at fremme menneskerettigheder, særligt unges rettigheder, og inklusion af unge i de fire programlande.

Dette skal blandt andet ske gennem støtte og styrkelse af lokale, uafhængige civilsamfundsorganisationer, hvor unge bliver inddraget og får medindflydelse. Et andet aspekt handler om at støtte regeringerne i de fire lande i at indføre lovgivning, der tager højde for menneskerettigheder og er åben for unges input.

Konsortiets 460 millioner kroner fordeles mellem dets medlemmer: Dignity (der også leder konsortiet), KVINFO, Institut for Menneskerettigheder og IMS (International Media Support).

Dertil kommer en række organisationer og samarbejdspartnere, der er knyttet til programmet, blandt andre Danner, LGBT+, Sex & Samfund, EuroMed Rights foruden flere lokale organisationer.

”Den globale kamp for menneskerettigheder og demokrati har aldrig været vigtigere,” slår Rasmus Grue Christensen, direktør for DIGNITY, fast og tilføjer, at han er ”enormt glad og taknemlig for”, at DIGNITY skal stå i spidsen for konsortiet.

Den nye fase af DAPP går i gang den 1. juli 2022 og løber til og med juni 2027.

DAPP har siden 2003 været spydspids for Danmarks udviklingssamarbejde med Mellemøsten og Nordafrika.