Samarbejde med skoler i Mellemøsten: 5 gode råd

Hvad skal man overveje, hvis man går med tanker om at starte et undervisningssamarbejde med en skole i Mellemøsten?

Få her en række gode råd baseret på erfaringer fra et projekt, Globale Skolepartnerskaber netop har afsluttet.

Gennem det seneste år har seks danske gymnasier etableret partnerskaber og lavet samarbejdsprojekter med seks skoler i henholdsvis Jordan og Libanon. Mens samarbejdet mellem skolerne fortsætter, er det indledende projektforløb nu afsluttet og evalueret.

På den baggrund giver vi 5 gode råd til planlægningen af et partnerskab med en skole i Mellemøsten – med det forbehold, at erfaringerne her stammer fra Libanon og Jordan og ikke nødvendigvis er gældende for alle de mellemøstlige lande.

  1. Overvej, om samarbejdet foregår bedst med en offentlig eller privat skole. De private skoler er typisk bedre udrustede, både hvad angår engelskkundskaber og teknisk udstyr, men også nogle gange mere forvænte og derfor sværere at samarbejde med. De offentlige skoler er til gengæld ofte kønsopdelte. Det anbefales uanset skoletype at involvere 10. eller 11. klassetrin, fremfor 12. klassetrin, som er meget eksamensfokuseret.
  2. Indstil dig på, at de mellemøstlige skoler typisk skal gennem en tidskrævende godkendelsesprocedure fra deres undervisningsministerium for at kunne indgå samarbejde med en udenlandsk skole. Det kan være en god idé at alliere sig med en lokal organisation eller en skole, som ved, hvad der skal gøres og har kontakter til ministeriet. Nogle gange har de private skoler mere frie hænder end de offentlige.
  3. Undersøg, om lærere og elever på skolen har mulighed for at samarbejde på engelsk. På nogle skoler er det kun engelsklærerne, der kan, mens der andre steder er flere engelsktalende lærere. Det er en fordel – om muligt – også at samarbejde med andre faglærere, da det åbner for flere mulige samarbejdsemner.
  4. Forhør dig, om it-adgang og mulige samarbejdsplatforme for eleverne. Og vær opmærksom på, at selv på skoler med computer- og internetadgang, er det normalt ikke tilladt for eleverne at være online i skoletiden. En løsning kan være, at eleverne uploader deres projekter og kommentarer efter skoletid fra deres private computere, og at læreren i undervisningstiden diskuterer indhold og tilbagemeldinger med dem.
  5. Tal med din samarbejdspartner om, hvad der kan være kontroversielle emner, og overvej om de kan adresseres på anden vis. Et samarbejde med Jordan viste for eksempel, at det var helt i orden at diskutere flygtningeproblematik i forhold til Palæstina (emnet blev foreslået af den jordanske skole), mens det blev anset for meget upassende, at de danske elever spurgte til vilkårene specifikt for de palæstinensiske flygtninge i Jordan.

I dette projekt indgik gensidige lærer rejser som en del af forløbet for at skabe tættere relationer mellem partnerlærerne. Besøgene gav lærerne indblik i ligheder og forskelle mellem landene og ideer til mulige samarbejdsemner.

Men det gav også anledning til indledende bekymring – over sikkerhedssituationen fra nogle af de danske læreres side og over at rejse alene som kvinde blandt nogle af de jordanske lærere. Og selve planlægningen af rejserne tog lang tid for lærerne og endte med at forrykke tidsplanen lidt.

Man kunne med fordel have skudt det ene af de to lærerbesøg til det efterfølgende år, så der blev mere tid til at gennemføre samarbejdsprojekter det første år.

På trods af bureaukratiske, tekniske, sproglige og kulturelle udfordringer lykkes det ikke blot at etablere samarbejde mellem lærerne, men også at involvere elever i projekter, hvor de har været i dialog via sociale medier som Facebook, wikis og producerede små film, som blev delt på YouTube.

De har researchet og delt oplysninger om emner som national identitet, demokrati, børnearbejde, migration, sport, hobbyer og familieliv. Flere samarbejdsprojekter er planlagt til dette skoleår.


Af Kristine Fjord Tolborg, Globale Skolepartnerskaber

Om Globale Skolepartnerskaber
Globale Skolepartnerskaber er en medlemsorganisation, som støtter danske skoler i at etablere undervisningsbaserede partnerskaber med skoler i andre dele af verden. Målet er at styrke elevernes forståelse af det globale samfund, de er del af – og deres engagement i det.

Mellemøst-skolepartnerskabsprojektet blev udført i samarbejde med WE Center i Jordan og René Moawad Foundation i Libanon og med støtte fra DEMENA Unge-Mellemøstpuljen.

Læs evalueringsrapporten