Sammen skaber danske og arabiske unge udvikling

Frivillige unge fra Jordan, Palæstina og Danmark arbejder som ungdomsledere på udviklingsprojekter i Jordan og Palæstina.

De 10 frivillige kommer fra henholdsvis Ungdommens Røde Kors, Palæstinensisk Røde Halvmåne og Jordansk Røde Halvmåne. Sammen skal de igangsætte nye civilsamfundsaktiviteter under et udviklingsprogram med støtte fra Det Arabiske Initiativ.

Det ungdomslederkursus, de unge er på i februar 2013, afholdes af Dansk Ungdoms Fællesråd og varer to uger. På den tid bliver ungdomslederne introduceret til blandt andet projektledelse og kommunikation. Efter de to uger i Kolding går turen til København hvor endnu en uges forberedelse venter.

Denne uge afholdes af Ungdommens Røde Kors’ frivillige projektgruppe. I løbet af ugen på Ungdommens Røde Kors bliver ungdomslederne generelt introduceret til målsætningerne i Det Arabiske Initiativ og mere specifikt til det udviklingsarbejde, de selv skal igangsætte i Jordan og Palæstina.

Af de 10 ungdomsledere kommer to fra Palæstinensisk Røde Halvmåne, to fra Jordansk Røde Halvmåne og seks fra Ungdommens Røde Kors. To af de danske ungdomsledere skal være udsendt i seks måneder og kommer til at fungere som projektkoordinatorer.

Yderligere skal de støtte op om træningen af lokale frivillige samt opstarten af et projekt. De resterende otte ungdomsledere fra Palæstina, Jordan og Danmark skal være af sted i tre måneder.

De skal sætte gang i nye aktiviteter samt styrke allerede igangsatte aktiviteter for sårbare børn og unge.

De er alle en del af et partnerskabsprojekt mellem Palæstinensisk Røde Halvmåne, Jordansk Røde Halvmåne og Ungdommens Røde Kors og målet med forberedelsen er at styrke og klargøre ungdomslederne inden deres ophold i Palæstina og Jordan.

Ungdomslederprojektet er finansieret af Det Arabiske Initiativ via Dansk Ungdoms Fællesråds MENA-pulje, og selve aktiviteterne, som ungdomslederne skal sætte i gang, er finansieret direkte af Det Arabiske Initiativ.

Aktiviteterne, som ungdomslederne skal sætte i gang, skal være med til at give sårbare børn og unge et afbræk i hverdagen og en bedre fremtid. Det gør de for eksempel gennem sportsaktiviteter, hvor konkurrenceelementet er taget ud.

Det er med til at styrke de sociale bånd mellem deltagerne, styrke tolerance og tillid og give børnene og de unge selvtillid. Andre aktiviteter fokuserer på at skabe refleksion over spørgsmål om kønsroller.

Det kan være aktiviteter som rollespil, der er med til at starte en diskussion blandt de unge om, hvad f.eks. kønsroller betyder i deres hverdag. Endeligt er der en aktivitetstype, der handler om hvordan de unge lærer at træffe velovervejede valg for deres liv og fremtid.

Af Anne-Mai Flyvholm, Ungdommens Røde Kors