Seminar om kunst og kultur i det offentlige rum

Sammen med Kulturstyrelsen og DEDI arrangerer CKU et stort seminar om "Kunst og Kultur i det offentlige rum" den 25-26 februar.

14 kunstnere, aktivister og arkitekter fra Egypten. Palæstina og Libanon deltager.

Formålet med seminaret er at udveksle ideer og erfaringer med danske kulturoperatører og byplanlæggere og danne grobund for et styrket samarbejde inden for området, som gerne skal munde ud i nye initiativer i Mellemøsten.

Med det arabiske forår og de demokratiske vinde, som blæser over Mellemøsten, er der opstået et behov for at bruge det offentlige rum mere kreativt og konstruktivt. Tahrirpladsen i Cairo var et af disse offentlige rum, der fungerede som platform for en revolution, som siden er beskrevet som “demokrati på græsrodsplan” og med stor grad af direkte borgerdeltagelse.

Revolutionen gav dermed unge, kunstnere, NGO’ere og andre progressive kræfter på tværs af det egyptiske samfund anledning til at anvende og indtage det offentlige rum på en ny måde.

Der er imidlertid stadig en række institutionelle barrierer forbundet med dette og kunsterne og aktivister fra Mellemøsten kigger også ud i verden for ny inspriration. Her har Danmark meget at byde ind med.

Det gælder ikke mindst i forhold til selve processenbåde i forhold til design og selve gennemførelsen af konkrete initiativer – som foregår i tæt samarbejde med myndigheder, nærmiljøet og de potentielle brugere.

I Danmark er brugen af det offentlige rum desuden tæt forbundet med landets demokratiopfattelse, herunder de kerneværdier der er forbundet med denne, nemlig frihed, ligeværdigt samvær, plads til forskellighed, debat, kreativ udfoldelse etc. Som et konkret eksempel kan nævnes Superkilen på Nørrebro.

Den 25.2 vil der være et besøgsprogram mens selve workshoppen finder sted den 26.2. Formiddagen på workshoppen rummer en række indlæg fra danske og mellemøstlige specialister og er åben for deltagelse.

Mere information hos Morten G. Poulsen, CKU, eller Maria Gadegaard i Kulturstyrelsen