Set & Sket: DAPP i de sidste par uger

Virtuelle kampagner og webinarer har stået på en stor del af dagsordenen for DAPPs partnere den seneste måneds tid. Få her et overblik over partnernes forskellige aktiviteter.

I de sidste par uger har vores partnere gjort en stor indsats for at sætte fokus på diverse problemstillinger i MENA. Til trods for de store udfordringer, som corona-pandemien har medført, har partnerne ikke ladet sig slå ud. Gennem nye, virtuelle metoder har de i løbet af året kastet lys over vigtige emner i den arabiske verden. Her bringer vi et lille udpluk af den seneste måneds aktiviteter, som især har dækket temaer inden for menneskerettigheder, ligestilling og pressefrihed.

Tiåret for det arabiske forår

Den tunesiske præsindet, Kais Saied, fik en kopi af rapporten.

Den 17. december var det ti år siden, at den 26-årige tunesiske grønthandler Mohamed Bouazizi overhældte sig selv med benzin og antændte en bølge af demonstrationer på tværs af de arabiske lande under navnet Det Arabiske Forår. I den anledning har Institut for Menneskerettigheders søsterorganisation i Tunesien for første gang i 11 år udgivet en rapport, der vidner om menneskeretlige fremskridt i landet. Læs mere om den her.

 

16 Days of Activism

Fra den 25. november til den 10. december løb FN’s årlige kampagne 16 Days of Activism af stablen med fokus på vold mod kvinder. Vores ledende partner under DAPPs ligestillingsprogram, KVINFO, brugte blandt andet anledningen til at sætte fokus på de vigtige problematikker gennem En 16-dages kampagne på organisationens sociale medier. Den 7. december satte KVINFO i samarbejde med sin egyptiske samarbejdspartner Motoon fokus på kvinders sikkerhed i de digitale rum.

Se videoen her:

EuroMed Rights, som er en del af konsortiet for Menneskerettigheder og Dialog, brugte anledningen til at kaste lys over kønsbaseret digital vold gennem den egyptiske menneskeretsforkæmper Mozn Hassan og den tunesiske feminist Amal Bint Nadia, som begge har gjort en stor indsats for at bekæmpe problematikken. Læs med her.

Yderligere afholdt EuroMed i samarbejde med OXFAM Ibis den 10. december et webinar, der diskuterede mulighederne i og udfordringerne ved den digitale verden og de alvorlige problemer omkring kønsbaseret digital vold i MENA.

Derudover satte Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som er en af DAPPs ungepuljepartnere, via sit dialogambassadør-projekt fokus på vold mod kvinder i MENA gennem en kort video, der fremhæver de aktuelle problemer i regionen.

Se videoen her:

Undersøgende journalistik og ligestilling

Den 2. december afholdt International Media Support (IMS) et webinar, hvor danske og arabiske journalister debatterede journalistikkens rolle under #MeToo. Interessante og vigtige tematikker, og deltagerne kom blandt andet ind på, hvilken rolle medierne har spillet, og hvordan journalisterne har balanceret deres etiske og journalistiske pligter.

IMS støtter pressefrihed og fri og uafhængig journalistik i Mellemøsten og Nordafrika i samarbejde med DAPP. En af de ledende organisationer, som IMS har været med til at støtte, er Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ), som er den første medieorganisation i MENA, der er dedikeret til at promovere undersøgende journalistik i den arabiske region.

ARIJ har siden 2007 afholdt et årligt event for undersøgende journalister og uafhængige medier på tværs af den arabiske verden. Corona-pandemien satte imidlertid en stopper for det fysiske arrangement i år, som i stedet blev til et virtuelt tredages forløb fra den 4.-6. december.  Med over 3.000 deltagere fordelt over 60 lande i verden formåede ARIJ endnu engang at sætte fokus på de vigtige tematikker omkring frie, uafhængige medier og undersøgende journalistik.

På grund af Corona-pandemien foregik ARIJ’s årlige event på Zoom, hvor deltagere på tværs af landegrænser var samlet for at diskutere vigtigheden af undersøgende journalistik

Yderligere har IMS været med til at støtte den nyoprettede forening Rawiyat, som består af kvindelige arabiske instruktører, der alle ønsker ligestilling i den mandsdominerede filmbranche. Se her en kort video om den nye forening: