Sommerlejr med mening

I juni mødtes 30 ungefrivillige fra Ungdommens Røde Kors og Røde Halvmåne selskaber i Mellemøsten på en uges sommerlejr i Jordan.

Hvordan kan frivillige arbejde med børn, der ikke har haft det nemt, og som har ar på sjælen?

Spørgsmålet er måske svært, men svaret er heldigvis mere simpelt; man kan bruge sport og lege som psykosociale redskaber og via sjove fælles aktiviteter skabe rum af normalitet og rammer indenfor hvilke der kan bygges tillid og relationer. Det vil sige, at man i princippet kun behøver en bold for at kunne gøre en stor forskel.

Netop dét var sommerlejrens fokus. De unge frivillige fra Ungdommens Røde Kors og fra Røde Halvmåne selskaber i Jordan, Syrien og Palæstina fik i løbet af sommerlejren en række redskaber der i sidste ende skal gøre dem i stand til at starte aktiviteter på børnehjem i deres lokalsamfund.

Baggrunden for alle redskaber er den psykosociale tilgang som Røde Kors/Røde Halvmåne har massiv erfaring med at implementere i en bred vifte af konflikt og post-konflikt situationer verden over.

Sommerlejren kulminerede med at alle deltagere skulle afvikle en aktivitet på et børnehjem og praktisere det de havde lært i ’den virkelige verden’; at facilitere sport og lege, og bruge dette som afsæt til at snakke om dybere tematikker som tillid og samarbejde.

De unge deltagere gjorde sig blandt andet den vigtige erfaring, at de problemstillinger der var blevet snakket om i de trygge omgivelser på sommerlejren er helt reelle.

Blandt de mest udbredte refleksioner fra deltagerne var således at det tager tid, og at det kræver stabilitet og tålmodighed virkelig at bygge relationer og gøre en reel forskel når man arbejder med børnehjemsbørn.

Shyyysssshhh

Sommerlejren indebar samtidig en enestående mulighed for et møde mellem de danske og arabiske unge, hvor der blev udvekslet alt fra oplevelser og erfaringer til aktivitetskoncepter og verdenssyn.

I forhold til lejrens konkrete formål kunne de arabiske unge bidrage med indgående kendskab hvordan man implementerer aktiviteter i en mellemøstlig kontekst, mens de frivillige fra Danmark kunne bidrage med massiv erfaring fra relevante nationale aktiviteter i Ungdommens Røde Kors, som fx ferielejre og børnehjemsaktiviteter.

Men erfaringsudveksling og kulturmøder sker ikke kun når det er planlagt. Dét måtte de danske deltagere sande, efter at de ivrigt havde sørget for ro og orden på sommerlejren i flere dage ved brug af den kendte danske metode: at tysse på de andre deltagere ved at sætte pegefingeren for munden og sige ”ssshhhhyyyysss”.

Nok var de arabiske deltagere ved hver eneste brug af metoden blevet stille. Men det viste sig, at det ikke var fordi de forstod budskabet, men snarere fordi de blev chokerede over dette tegn, der i arabisk kultur er dybt uforskammet og upassende.

Hermed blev konfrontationen med den forskellige kulturelle tolkning af ”sshhhyyyyyssh” afsæt til en sjov og konstruktiv dialog omkring brug af forskellige symboler og værdier i de forskellige kulturer.

Meget mere i vente

Sommerlejren er langt fra en enkeltstående begivenhed. Tværtimod var lejren blot en lille del af Ungdommens Røde Kors’ unge program i Mellemøsten sammen med Røde Halvmåne selskaberne i Jordan, Palæstina og Syrien, finansieret af Det Arabiske Initiativ.

Målet er at styrke kapaciteten i de lokale ungdomsafdelinger, og forankre og styrke unges indflydelse gennem frivilligt arbejde.

Gennem en ung-til-ung tilgang sættes der tematisk fokus på køn, lifeplanningskills og psykosociale aktiviteter – som fx sport for sårbare børn og unge som det blev belyst på denne første sommerlejr på programmet.