Spilleregler for krig og konflikt ind på lystavlen hos unge jordanere

"Vi har brug for at vide, hvordan man skal agere under krig," siger 20-årige Barah, der har fået undervisning i Humanitær Folkeret

 

“IHL er vigtigt for unge, fordi det lærer os at respektere hinanden,” udtaler Muhammed Jbour, som er frivillig i Jordansk Røde Halvmåne. Forkortelsen IHL dækker over International Humanitarian Law eller Den Humanitære Folkeret på dansk, som primært består af Genevekonventionerne, der definerer de internationalt accepterede regler for krig og konflikter.

Muhammed er en af 18 frivillige fra Jordansk Røde Halvmåne, der i september mødtes til en fem dages træning for at lære den Humanitære Folkeret at kende og diskutere, hvordan den grundlæggende forståelse herfra om menneskelig værdighed kan bruges af unge i Jordan. Træningen er en del af Dansk Røde Kors regionale ungdomsprogram i Mellemøsten og Nord Afrika ”Youth and Volunteers as Agents for Change”.

“Vi har lært meget om krigens natur og om reglerne i tilfælde af krig. Hvem der defineres som civile og hvem der er lovlige kombattanter, og hvilke rettigheder og forpligtelser mennesker har i tilfælde af krig,” fortæller han.

Undervisning i IHL i de lokale samfund kan være med til at sikre, at folk respekterer hinanden og ikke misbruger deres eventuelle magt overfor andre, Muhammed Jbour

Muhammed mener også, at viden om den Humanitære Folkeret kan lære jordanerne andet end, hvilke regler der gælder for parterne i en krig.

“Viden om IHL er ikke kun vigtig i væbnede konflikt men også i verbale konflikter. Det kan skabe en grundlæggende respekt for hinanden. Når jeg på tv ser to grupper som kæmper mod hinanden uafhængig af deres religion, tradition, tro, og de bruger unødvendige magt, så skammer jeg mig på vegne af dem begge. Undervisning i IHL i de lokale samfund kan være med til at sikre, at folk respekterer hinanden og ikke misbruger deres eventuelle magt overfor andre.”

Krig en del af hverdagen

De unge frivillige fra Jordan oplever, at der sker store forandringer i landene omkring dem, og at krig er blevet en del af hverdagen. Det giver dem stor motivation til at lære reglerne at kende for beskyttelse af civile og krigsfanger, hvad konventionerne siger om børnesoldater, og hvordan det er med brugen af fx masseødelæggelsesvåben. Mange af deltagene nævner netop også den nuværende situation i Mellemøsten som en vigtig grund til, at de har meldt sig til træningen. Det gælder blandt andet 32 årige skolepsykolog Muhammed Aboud fra Ajloun i det nordligere Jordan, hvor mange flygtninge fra borgerkrigen i Syrien har søgt ophold.

Foto: Tina Agerbak
Foto: Tina Agerbak, Dansk Røde Kors

Vi ved ikke, hvad der kan ske i regionen, og vi er i reel fare for at blive en del af de igangværende konflikter når som helst. Derfor er det afgørende, at alle kender deres rettigheder og forpligtelser i tilfælde af krig, Muhammed Aboud

”Vi ved ikke, hvad der kan ske i regionen, og vi er i reel fare for at blive en del af de igangværende konflikter når som helst. Derfor er det afgørende, at alle kender deres rettigheder og forpligtelser i tilfælde af krig,”forklarer han.

Det er en indstilling som 20 årige Barah deler:

“IHL er utrolig brugbart og relevant for unge mennesker, specielt fordi mange unge mænd ender som soldater. Det er også godt for os frivillige i Jordansk Røde Halvmåne, at vi  får en forståelse for hvilke regler der er for væbnede konflikter.”

Teoretiske diskussioner og praktiske øvelser

For at sætte den Humanitære Folkeret ind i en nutidig kontekst for de unge, inddrog de to undervisere fra Jordan og Danmark eksempler fra krigen i Irak, etableringen af Sydsudan og den igangværende konflikt i Syrien. De aktuelle eksempler blev brugt som cases, der gav de frivillige mulighed for selv at diskutere, hvordan de forskellige begreber fra de internationale love spiller ind i konflikterne.

Barah, der kommer fra Aqaba helt i syd, har været frivillig i Jordansk Røde Halvmåne i fire år. Det er nyt for hende at beskæftige sig med den Humanitære Folkeret, alligevel er hun hurtigt en af de toneangivende frivillige på træningen, som gerne melder sig til at fremlægge diskussionerne fra gruppearbejdet.

“Jeg studerer til softwareingeniør, så IHL og menneskerettigheder er begge nye emner. Men det er vigtigt at vi formidler IHL til de lokale samfund, fordi denne viden kan vise sig at være afgørende hvis der skulle udbryde krig i landet. Så folk ved hvordan de bør agere under krig – hvilke regler der er, og hvordan de bør behandle hinanden. Specielt på grund af den nuværende situation i regionen og verden,” siger hun.

 

Foto: Tina Agerbak, Dansk Røde Kors
Foto: Tina Agerbak, Dansk Røde Kors

Papirpistoler og babygråd

Andreas Kiaby, fra Røde Kors i Danmark er en af de to undervisere på træningen. Han er imponeret over de unge frivilliges kreativitet, når de i grupper bliver bedt om at diskutere og fremlægge noget. Det skinner blandt igennem, da han beder dem illustrere basale principper som neutralitet, upartiskhed og medmenneskelighed. Der bliver fremstillet maskinpistoler af sammenfoldet papir og hentet babygråd på nettet over en mobiltelefon for at et skuespil med en mor med et lille barn, kan blive realistisk.

Andreas oplever, at den juridiske ramme som den Humanitære Folkeret udgør, undervejs i forløbet giver de unge mulighed for at diskutere de ting, der sker i landene omkring dem på en mere analytisk og saglig måde, hvor det fra begyndelsen var baseret på følelser og indignation. Han mener dog også at de unge frivillige stadig har noget at lære på den front.

“De er rigtigt gode til at formulere deres holdninger, men de mangler nogle gange i deres iver at lytte til hinanden synspunkter. Den del skal jo også med i en god debatkultur, så det arbejder vi videre med til foråret, når vi laver et opfølgningsforløb for dem,” siger han.

Udstyret med en grundig og nuanceret forståelse af den Humanitære Folkeret skal de unge frivillige nu formidle deres viden til andre unge i deres lokalsamfund rundt omkring i Jordan. Som en del af træningen har de fået en opslagsbog om emnet og en håndbog fyldt med forslag til øvelser, som de kan bruge for at få børn og unge til at forstå og opleve principperne igennem leg og opgaver der involverer deltagerne.  Målet er at nå 3000 unge jordanere i løbet af det næste års tid og derigennem skabe en større forståelse for krigens regler og ideen om beskyttelsen af menneskelig værdighed også i krig.

Foto: Tina Agerbak, Dansk Røde Kors
Foto: Tina Agerbak, Dansk Røde Kors

Dansk Røde Kors støtter sammen med Ungdommens Røde Kors ungdomsarbejdet i Jordansk Røde Halvmåne. Med midler fra DAI trænes unge jordanske frivillige blandt andet til at være rollemodeller og facilitatorer for deres jævnaldrende i Jordan.