Tilbage til Beirut: En kleenex- oplevelse af de helt store!

Filmene er instrueret af Søren Marcussen og er oprindeligt produceret til et dansk publikum, og visningen i Libanon var støttet af Center for Kultur og Udvikling.

”Det var en kleenex-oplevelse af de helt store. Publikum hulkede, men på en forløsende måde. Med vores kunstneriske bearbejdning af krigsoplevelserne i Libanon fik vi trykket på en knap til publikums egne krigsoplevelser.

Det væltede frem med historier om at være barn af krigen. Historier, der normalt er tabuiserede i Libanon,” fortæller Lise Ørskov, projektleder i Opgang 2.

Med vores kunstneriske bearbejdning af krigsoplevelserne i Libanon fik vi trykket på en knap til publikums egne krigsoplevelser. Det væltede frem med historier om at være barn af krigen LISE ØRSKOV; PROJEKTLEDER I OPGANG2

Opgang2 har siden 2001 haft et koncentreret fokus på det mangfoldige Danmarks udfordringer, hvilket afspejles i forestillingernes temaer og i en proaktiv indsat i forhold til publikum i hele landet. ’Sjælebillederne’ er med denne turné for første gang sat i spil i en mellemøstlig kontekst.

I forhold til et palæstinensisk publikum i Libanon var håbet at skabe en større indsigt i, hvad livet som dobbelt landflygtig i et vestligt land giver af udfordringer, dilemmaer og muligheder.

Både de to medvirkende i filmene, Bilal Abdallah og Raika Salim Maoued, og instruktør Søren Marcussen var i Libanon, hvor der blev afviklet 4 forestillinger i Beirut og 2 forestillinger i Saida.

Eventen fik massiv pressedækning og vakte begejstring hos Jan Top Christensen, dansk ambassadør i Libanon.

”Det humør- og energifyldte billede, der tegnes af Bilal, er fremragende og opmuntrende; langt fra ghetto-vinklen på en indvandrergruppe, der har måttet døje med mange integrationsproblemer. Bilals optimisme kan måske hjælpe andre til at komme væk fra ”offer-syndromet,” pointerede ambassadøren.

Det humør – og energifyldte billeder, der tegnes af Bilal, er fremragende og opmuntrende; langt fra ghettovinklen på en indvandrergruppe, der har måttet døje med mange integrationsproblemer.JAN TOP CHRISTENSEN, DANSK AMBASSADØR I LIBANON

I forbindelse med hver filmvisning var der live-performance med lyrik og sange på dansk, engelsk og arabisk i samarbejde med libanesiske kunstnere. Derfor var musiker Niels Kilele med på turen ligesom projektleder Lise Ørskov deltog som sangerinde.

”Jeg oplever, at vi formåede at give meget forskelligartede mennesker en tankevækkende oplevelse. Fra det palæstinensiske publikum var der mange nærgående spørgsmål til både Raika og Bilal bl.a. vedr. deres syn på kampen for et frit Palæstina, når man målrettet går efter at blive integreret i et nyt land; ligeledes blev der stillet mange spørgsmål vedr. fastholdelsen af en muslimsk palæstinensisk identitet i et vestligt land.

Flere unge påpegede desuden, at de fandt inspiration i et portræt af en unge muslimsk kvinde. Alle debatterne foregik i en intens og konstruktiv atmosfære,” fortæller Lise Ørskov.

En række libanesiske kunstnere har gennem musik, tegninger og fotos bidraget til Sjælebillederne, og vil også blive involveret i den kommende Opgang 2 produktion: ”3 minutter i Gellerup,” som er en ugekalender for 2011.

Kalenderen kommer til at bestå af 52 kortfilm og mini-Sjælebilleder, hvis råstof er mennesker og historier fra Gellerup, bearbejdet, reflekteret og formidlet af beboere i området samt af nationale og internationale kunstnere.

’3 minutter i Gellerup’ vil blive sendt på TV2 Øst og har som mål at åbne op for børne/ ungdomslivet, som det folder sig ud i al sin multietniske mangfoldighed.

Da mange beboere i Gellerup fortsat er tæt knyttet til Mellemøsten via familie og venner, er det planen at bringe kunstnere fra regionen i spil omkring ugekalenderen – som udefrakommende fortolkere af Gellerup.

Konkret er der lavet kontrakt med den libanesiske fotograf Ramsi Haidar om en produktion af voksen-, og børnefotografier.