Tro, håb og konflikt i Libanon og Jordan

Danske unge fik udfordret deres billeder af Mellemøsten under sommerens Next Stop ophold.

Next Stop er Mellemfolkeligt Samvirkes tilbud til unge, som ønsker at komme bag facaden og ind til kernen af et bestemt land eller regions situation. Her bliver de introduceret til alt fra kulturelle traditioner til nye tendenser, lokale problemstillinger og ikke mindst møder de lokale unge, der kæmper for social forandring.

I de to første uger af juli tog ni unge danskere i alderen 21-28 år således til Libanon og Jordan, hvor de,akkompagneret af en lokalt bosat koordinator, fik et intenst indblik i alle de religiøse, politiske, kulturelle og historiske tråde der, konstituerer denne del af den arabiske verden. Endvidere var den syriske krise et uundgåeligt kapitel i forståelsen af disse tider, og deltagerne kom derfor helt ind under huden på, hvordan denne krise har sat de fleste fremtidsperspektiver i et andet lys.

Libanons sekteriske samfund syder og bobler

Før afrejse var der en del overvejelser, om hvorvidt det var en god ide at bringe ni unge danskere til Libanon. To uger forinden havde voldsomme angreb på militæret i Saida, Libanons tredje største by, udviklet sig til flere dages dødbringende kampe. Og i Tripoli i Nordlibanon er situation blusset op i tide og utide siden starten på den syriske borgerkrig. I Bekaa dalen, hvor Mellemfolkeligt Samvirke gennemfører størstedelen af sin indsats, er raketangreb og vejsidebomber ydermere blevet en del af hverdagen.

next astop 4-4

Beslutningen lå dog ikke desto mindre fast. For kan man i disse tider ikke tage til Libanon, så kommer man nok ej hertil i de følgende mange år. Således skulle det da også vise sig at, et noget sikkerhedsjusteret, dog tætpakket program med besøg hos folk fra både interkulturelle og interreligøse dialoginstitutter, flygtningelejre, politiske repræsentanter, diverse ungdomsaktivister og meget mere, rykkede en del på det billede, de danske unge havde med sig hjemmefra om krig, konflikt, økonomi og kultur.

”Det er utroligt, man tror at man får en præcis og neutral dækning fra de danske medier, men virkeligheden ser jo helt anderledes ud”, erklærede en Next Stop deltager, da vi kørte afsted gennem Beiruts turbulente gader fra et møde med en højt stående politisk repæsentant i det shiareligiøse Sydbeirut til en arabisk hip-hop koncert i en af Beiruts kulturelt sprudlende bydele, Hamra.  Lignende betragtninger opstod flere gange i løbet af ugen i Libanon, hvor rækken af mennesker som er dybt involveret i -og kæmper for- en sag er endeløs.

next stop 1-1

Et møde med den danske ambassadør, et besøg på Saidas rådhus for at høre deres analyse af den seneste konflikt, og en tur til Hezbollah museet, var alle oplevelser, der var med til at sætte den daglige avislæsning i relief og bekræftede, at hvad der end sker i Libanon, er det resultat af en usandsynlig kompleks historisk udvikling. Et to-dages ophold i den palæstinensiske flygtningelejr, Shatila, hvor deltagerne fik et indblik i palæstinensernes liv som flygtninge igennem 65 år og deres meget begrænsede rettigheder i Libanon, var en af de helt vedkommende oplevelser. Blandt folk i Shatila blev de unge danskere mødt med stor anerkendelse for, at de gav sig tid til at bo under de samme kummerlige forhold som palæstinenserne og for, at de lyttedes til deres mange tragiske historier.

”Det var også så hjerteskærende at vide, at de ikke kendte til andet end livet i Shatila, og at de højst sandsynlig heller aldrig ville komme til det… og så sidder man dér som rig vesterlænding med alle muligheder indenfor rækkevidde og retten til at eje, arbejde, uddanne sig og ikke mindst til “den frie bevægelighed” over landegrænser” (Next Stop deltager, 2013)

Alle frygter flugten

”En krigshistorie og en flygtningestrøm som ikke er set værre siden folkedrabet i Rwanda”…sådan beskriver FN den syriske krise i dag. “Do you not know what is going on in Syria?, var derfor også det kort-for-hovedet-svar som en ung syrisk aktivist lod falde, da en af Next-stop deltagerne interesseret spurgte ind til situation i Syrien, og hvorfor hun havde valgt at flygte. Svaret var en tydelig understregning af, at på trods af den varme og imødekommende velkomst, man oftest oplever på disse kanter, så er situationen anspændt og livet ustabilt for utallige mennesker. Det havde dog stor betydning for de unge syriske aktivister at få lov at dele deres historie med de danske unge og appellere til, at Vesten satte sig endnu mere ind i deres situation. Next Stop deltagerne var således ikke sene til at forstå, at uanset hvilke planer, man lægger her i regionen, så er og bliver den syriske krise et afgørende omdrejningspunkt.

Deltagerne blev i denne forbindelse også introduceret til Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde med syriske flygtninge og de store udfordringer, der ligger i at arbejde med flygtninge og lokalt ansatte, som alle har følelserne involveret i krisen. For borgerkrigsar og frygten for israelske angreb er stadigt synlige, og med den daglige udvikling stiger frygten og frustrationerne i Libanon.

Jordan er mere end bare ørken

I samme øjeblik som nymånen stod klar på himlen og den hellige måned, Ramadan, satte ind, drog Next Stop deltagerne videre til Jordan. Her stod programmet på besøg til oldtidsbyen Petra, en tur i Det Døde Hav, en stjerneklar overnatning i den jordanske ørken, samt snakke om kvinderettigheder og ikke mindst nye forståelser af, hvad det vil sige at være homosexuel i et udpræget muslimsk land.

next stop 3-3

Også i Jordan spillede den syriske krise ind på deltagernes oplevelser. Et besøg i den enorme Zaatari lejr, som nu huser omkring 130.000 syriske flygtninge, og en snak med mennesker, der kunne berette om deres flugt og deres håb for fremtiden, men ikke mindst om de udfordringer, de nu står over for som flygtninge i et land, hvor deres rettigheder og frie bevægelighed er stærkt begrænset.

De hvide FN-telte ligger som perler på en snor så langt øjet rækker. Til hver telt-blok, som kan rumme 420 personer, hører der 3-4 toiletter samt et køkken med gasblus. Det var en meget mærkelig følelse af køre derfra – der var stille på vej hjem i mini-bussen,Next Stop deltager 

Deltagerne blev blandt andet fortalt om følelsen af pludselig at være blevet alenemor til fire piger i et fremmed land, have mistet sit yngste barn, og ikke at turde gå på toilettet om natten af frygt for voldtægt. Det var især sådanne personlige beretninger og det helt nære møde med mennesker, der igen satte tankerne i gang hos deltagerne, og som skabte grobund for venskab og større forståelse.

”De hvide FN-telte ligger som perler på en snor så langt øjet rækker. Til hver telt-blok, som kan rumme 420 personer, hører der 3-4 toiletter samt et køkken med gasblus. Det var en meget mærkelig følelse af køre derfra – der var stille på vej hjem i mini-bussen…” (Next Stop deltager, 2013)

Den gode mad  og varme nætter, grønne bjerge og rislende floder udgjorde dog ligeledes en stor del af deltagernes ophold i både Libanon og Jordan. Og på denne måde lærte man at forstå, at selvom de fleste mennesker har sit at kæmpe med, og dagligt går og venter på en eskalering af enten den ene eller anden form for katastrofe eller krig, så går hverdagen ufortrødent videre, alt imens den rytmiske durbake (arabisk tromme) og ouden (arabisk guitar) ligger dulmende toner til.

I slut juli rykker et nyt hold af next-stoppere til Israel-Palæstina og i august går turen til Iran. Læs mere på Mellemfolkeligt Samvirkes hjemmeside www.globalcontact.dk/nextstop