Tunesisk forår anno 2013

Turning Tables har skabt en platform, hvor tunesiske revolutionsmusikere frit kan udtrykke deres håb, drømme og frustrationer.

Vi er netop vendt tilbage fra to intense uger i Tunis, hvor et hold af instruktører fra den danske NGO Turning Tables har etableret et musik- og videoværksted for unge tunesiske hiphop musikere i samarbejde med en lokal aktivistradio. Formålet med projektet er at skabe en platform, hvor de unge frit kan udtrykke deres frustrationer, håb og drømme samt sprede deres budskaber i lyd og billeder via sociale medier.

Turning Tables har siden 2009 etableret lignende musikværksteder kaldet Turntable Labs i libanesiske og jordanske flygtningelejre, for gadeunge og børneprostituerede i Cambodja samt organiseret festivaler for unge arabiske revolutionsrappere i forbindelse med opstandene i Egypten, Libyen og Tunesien i 2011.

Soundtrack til revolutionerne

Baggrunden for Turntable Lab Tunis er, at elektronisk musik, hiphop og rap for mange unge i Tunesien, Egypten og Libyen har været et soundtrack til revolutionerne i 2011. I dag anvendes musikken som et talerør for en stadig større gruppe af unge i regionen, der gennem musikken kan få deres stemme hørt. Fremvæksten af en ungdomskultur baseret på musik og modet til at udtrykke sig frit, på trods af risikoen for repressalier, er et markant nybrud i den arabiske region.

Denne ungdomsbevægelse og de unges ytrings- og artistiske frihed går dog en usikker fremtid i møde på grund af modarbejdelse fra stærke konservative kræfter, samfundsmæssige normer samt begrænsede produktions- og udtryksmuligheder. Mulighederne for at udfolde bevægelsens potentiale udfordres/hindres således af manglen på uafhængige platforme, hvor de unge kan udøve, kommunikere og dele deres entusiasme for musikken.

I Tunesien udgør unge under 30 år 50% af befolkningen[1], hvoraf godt 30% af de 15 -30 årige er arbejdsløse[2] på trods af, at raten af tunesiske unge med længerevarende uddannelser er blandt de højeste i Mellemøsten[3]. Ideen til Turning Tables’ Lab i Tunis opstod efter samtaler med politisk engagerede tunesiske unge i sommeren 2012.

Alle gav udtryk for store frustrationer over at være ekskluderet fra indflydelse. De unge kæmper for et Tunesien med respekt for basale frihedsrettigheder og lige muligheder for alle via en målrettet brug af kunstfestivaler, musikarrangementer samt oprettelse af uafhængige medier, der formidler de unges syn på Tunesiens fremtid.

Rapper arresteret

Inden etableringen af Turntable Lab Tunis i foråret 2013 stod det klart, at de unge kunstnere var under pres. Situationen eskalerede dog voldsomt ugen inden vores ankomst til Tunis. I den første uge af marts rapporterede Al Jazeera, at rapperen Ala Yaakoubi, kendt under navnet Weld El 1,5 var blevet arresteret for at udgive nummeret “Boulicia Kleb” (Politiet er køtere)[4] med en tilhørende musikvideo, der hånede sikkerhedspolitiet med obskøne håndtegn.

Indenrigsministeriet stemplede videoen og sangen som ”uetisk udtryk, distribution af falsk information samt misbrug og truende adfærd mod sikkerhedsagenter og dommere”. Som følge heraf stod rapperen, videoinstruktøren og danseren i videoen til 5-6 års fængsel og deres billeder blev lagt ud på en uofficiel facebook side med truende kommentarer. Dommen faldt den 21 marts med 6 måneders betinget fængsel til danseren Sabrina Klibi og instruktøren Hédi Belgaïed Hsine og 2 års fængsel in absentia til rapper Weld El 15.

Sagen mod Weld El 15 blev startskuddet til en klapjagt hvor politiet blev udstyret med en liste med adresser og billeder på kendte rappere i Tunis. Når politiet havde held med at fange rappere fra listen anvendte de en ofte afprøvet fremgangsmåde med at placere stoffer på den tilbageholdte, gennembanke dem for derefter at smide vedkommende i fængsel. Politiets fremturen medførte, at de fleste rappere i Tunis flygtede fra landet eller gik under jorden.

Det var i kølvandet på disse begivenheder, at Turning Tables ankom til Tunesien for at opbygge et musikstudie samt videoproduktionsfacilitet for unge rappere.

 

Foto: Turning Tables
Foto: Turning Tables

Etableringen af Turntable Lab Tunis var planlagt til at følge en metode, som er blevet udviklet gennem Turning Tables arbejde med marginaliserede unge i Libanon, Jordan, Egypten og Cambodja siden 2009. Fremgangsmåden er at træne lokale instruktører i rap, DJ’ing, elektronisk musikproduktion og skabelse af musikvideoer, således at instruktørerne kan varetage den ugentlige træning af lokale unge, der ønsker at udtrykke sig gennem musik.

Hele forløbet er bygget op om, at såvel instruktører som brugere skal producere rapsange, DJ-sets og videoer, der uploades til Turning Tables online platform, hvor unge fra vores labs verden over kan dele og blive inspireret af hinandens kreative output.

Instruktørerne skulle derfor – som det første – producere og indspille et nummer, som videoholdet kunne sætte billeder til. Indtil sidste øjeblik var det uvist, om det kunne lade sig gøre at få de rappere, vi havde udset os, i studiet, da de var i overhængende fare for tæsk og en længere fængselsstraf, hvis de blev opdaget af politiet.

Det lykkedes i første omgang at smugle rapperne ind i studiet og siden at få optaget og klippet en musikvideo til nummeret “Up on the Roof”[5], der kritiserer politiet og det folkevalgte regime for hhv. at terrorisere ungdommen i gaderne og for at have travlt med at udskrive billetter til himmelen, mens folket forarmes og undertrykkes på gadeplan.

Hip hop direkte forbundet med den politiske sfære

For de unge aktivistrappere i Tunesien er hip hop direkte forbundet med den politiske sfære. Hovedparten af genrens udøvere anvender musikken til social kritik frem for at tale om smykker, fælge og glorificering af gangsterlivet som oftest er den kommercielle rapmusiks kardinalindslag.

Der hersker dog samtidig en tiltagende skepsis og agtpågivenhed over for misbrug af politiske budskaber i den mere bevidste del af det arabiske hip hop miljø. Mange mener, at rappere over hele regionen koger suppe på de arabiske revolutioner. Disse opportunistiske rapperes værker har sågar fået en betegnelse hentet fra arabisk poesi der direkte oversat hedder, at “de spiller falsk på sjælens streng”.

 

Foto: Turning Tables
Foto: Turning Tables

Turning Tables har derfor i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke (MS) og Center for Kultur og Udvikling (CKU) udarbejdet et ambitiøst projekt, der det næste år fokuserer på at skabe dialog og regional udveksling mellem aktivistiske rappere fra Tunesien, Egypten, Libyen og Jordan. I første omgang udmøntes dette i produktionen af musikalske kollaborationer hvor rappere fra Nordafrika bringes til Tunis for at indspille numre og optage videoer med tunesiske kunstnere.

Næste skridt er, at de samme rappere der er involveret i Tunis, til sommer bringes til København og Aarhus i forbindelse med at Turning Tables kuraterer en del af CKU’s IMAGES Festival.

Fokus for festivalen er på artistisk aktivisme forstået som hvorledes man rundt omkring i verden anvender musik og gadekunst aktivt som ikke-voldelig modkultur i kampen mod undertrykkelse. Her vil de mellemøstlige musikere samt et kontingent gadekunstnere i samarbejde med kreative aktivister fra Cambodja, Jordan og Mali spille koncerter, opføre værker i gaderne samt deltage i paneldebatter vedrørende anvendeligheden af artistisk kreativitet som modmagt.

Afslutningen på projektet bliver en festival i Tunis til November, med fokus på kunstnerisk aktivisme i Tunesien samt regional interaktion mellem unge kunstnere fra hele Mellemøsten. De unge aktivister der er engageret i Turning Tables Tunisia, er allerede godt i gang. Deres første video ‘Up On The Roof’ blev set og delt af 10.000 mennesker på det sociale medie Youtube i den første uge. De er i skrivende stund i færd med at producere en ny musikvideo.

 

Turning Tables i Tunesien støttes af Mellemfolkeligt Samvirkes DEMENA pulje og Center for Kultur og Udvikling.

Martin Fernando Jakobsen er direktør for Turning Tables og en trediedel af Dj-kollektivet Den Sorte Skole.

Tilia Korpe er specialeskrivende kulturproducent ved Malmö Universitet og Festival Koordinator i Turning Tables.

 

[1] www.ifad.org 21.04.2013

[2] Youth Employment and Economical Transition in Tunisia, Mongi Boughzala, Brookings Institution Working Paper, januar 2013

[3] www.luc.edu/orgs/meea/volume147PDFS7Youth_employment_in_Tunisia.pdf

[4] Link til Video http://www.youtube.com/watch?v=j5WV4fdllIk&feature=player_embedded

[5] http://www.youtube.com/watch?v=kdJlFJtIhrI