Fra tunesisk olivenolie til kulturarvsforvaltning i Marokko

Syv store projekter har indtil videre fået støtte fra FACE-programmet, der skal fremme samarbejdet mellem danske og arabiske akademikere.

FACE står for Fund for Academic Cooperation and Exchange between Denmark and the Arab World. Programmet, der hører under det Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP (tidligere Det Arabiske Initiativ), blev etableret i 2015 og har to formål:

  • At fremme en kritisk og uafhængig akademisk tradition, der støtter reformer og demokratiseringsprocesser, og
  • At bidrage til dialog og samarbejde mellem danske og arabiske akademikere.

Selvom programmet dækker hele MENA-regionen er der et særligt fokus på Marokko, Tunesien, Libyen, Egypten, Yemen, Jordan og Syrien.

I perioden 2015-2017 har FACE et overordnet budget på 11 millioner kroner, der fordeles på både små og store projekter. Små projekter, som der lige nu er godkendt fire af, støttes med op til 50.000 kroner, mens store projekter får mellem 50.000 og 2 millioner kroner.

Projektet administreres af et sekretariat bestyret af Københavns Universitet og NIRAS A/S

Indtil videre har syv større projekter fået tilsagn om støtte:

Tunesisk olivenolie

75 procent af den tunesiskproducerede olivenolie bliver eksporteret umærket i bulk. Det betyder, at den tunesiske økonomi går glip af en stor værditilvækst, fordi olien ville være mere værd, hvis den blev markedsført og brandet ordentligt.

The Fund for Academic Cooperation and Exchange (FACE)

Puljen støtter akademisk samarbejde mellem Danmark og MENA-regionen til partnerskabsprogrammer, akademisk udveksling, konferencer og møder m.m.

Der er to puljer:

– pulje for bevillinger mellem 50.000 kr. og 2.000.000 kr. årligt, som har frist d. 30. marts 2016.

– pulje for bevillinger på op 50.000 kr, hvor ansøgnigner modtages løbende frem til 1. marts 2017.

Se mere på www.face-programme.dk

Projektet er et samarbejde mellem det tunesiske Sfax Universitet og Aarhus Universitet og skal bidrage til at løse denne udfordring ved blandt andet at undersøge forbrugerpræferencer på eksportmarkeder, komme med forslag til marketingstrategier, der kan øge eksporten af tunesisk olivenolie, udstyre tunesiske forskere med ekspertise om forbrugeradfærd og food marketing og inddrage interessenter fra den tunesiske olivenolieindustri.

Integration af syriske børn i Danmark

Krigen i Syrien har sendt mange millioner syrere på flugt. Flere tusind af dem er nået til Danmark. Projektets formål er at udvikle en omfattende og bæredygtig strategi, der tager højde både for flygtningenes og værtssamfundenes behov, så der skabes muligheder for begge parter, og risikoen for stigmatisering, isolation, spændinger og radikalisering mindskes. Det langsigtede formål er at sikre flygtningene en sikker tilbagevenden og bidrage til en bæredygtig reformering af Syrien og MENA-regionen.

Bag projektet står Roskilde Universitet, Københavns Universitet og ngo’en International Alerts afdeling i Libanon. I første omgang er der søgt penge til en workshop for interessenter, der skal udvikle det videre projekt i fællesskab.

Ny informations- og kommunikationsteknologi i Marokko og Tunesien

I Marokko og Tunesien er ytringsfrihed og demokratisk regeringsførelse i stigende grad afhængig af, hvad der foregår i feltet mellem civilsamfundet, virksomheder, statslige organisationer, ngo’er og igo’er (mellem-statslig organisation). Her spiller de nye informations og kommunikationsteknologier (ICTs) en afgørende rolle – men de bringer også nye udfordringer på banen.

Projektet vil fokusere og imødekomme disse udfordringer ved at skabe akademiske partnerskaber på tværs af lande, levere ekspertviden om og træning i ICTs og skabe forbindelser mellem forskellige aktører. Syddansk Universitet, det marokkanske Cadi Ayyad Universitet og Sfax Universitet i Tunesien står bag.

Forandring i eksil

Med udgangspunkt i syriske eksilteenagere skal dette projekt undersøge og genere viden om, hvilken rolle uddannelse spiller i forhold til at fremme reform- og demokratiprincipper. Fokus vil være på uddannelse som metode for at styrke social stabilitet og sammenhængskraft mellem de unge syriske flygtninge og værtssamfund i Danmark og Syrens nabolande, der huser flertallet af de syriske flygtninge.

Målet er at styrke samarbejdet mellem forskere og praktikere fra Danmark og fra Syriens nabolande – i særdeleshed Libanon. Bag projektet står Roskilde Universitet, Københavns Universitet og ngo’en International Alerts afdeling i Libanon.

Kvindemuseer i Mellemøsten

Ved at etablere den nødvendige akademiske baggrund stiler dette projekt imod at skabe kvindemuseer og udstillinger, der fokuserer på kvinder, rundt om i Mellemøsten. Det handler om at sætte spot på kvinders historiske og samfundsmæssige position og sikre, at der bliver taget højde for denne i offentlige debatter og i de politiske beslutningsprocesser.

Tanken er at skabe et stærkt netværk mellem individuelle forskere, forskningsinstitutioner og museer, så der skabes en solid grundviden, som kan være til gavn for den museale sektor såvel som institutioner, der arbejder med arv, kønsstudier og visuel antropologi. Projektet er lavet af Kvindemuseer i Danmark, Det amerikanske Universitet i Cairo (AUC), Women and Memory Forum i Egypten og Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut.

Natur- og kulturarvsforvaltning i Marokko

Syddansk Universitet og Mohammed V Universitet i Marokko står bag dette projekt, der handler om at bevare den marokkanske natur- og kulturarv ved kystnære vådområder. Menneskelig indgreb i disse områder er steget betydeligt i det seneste årti, hvilket har stor indflydelse på befolkningen, der både mister kulturel identitet og muligheder for socioøkonomisk vækst.

Projektet skal styrke de marokkanske forskeres kapacitet til at gennemføre kritiske og analytiske aktiviteter og derved skabe en bedre basis for at træffe bæredygtige beslutninger i forhold til Marokkos kystnære vådområder.

Parlamentarismens nye æra i den arabiske verden

Da arabiske befolkninger væltede autokrater under det arabiske forår, var der grund til at håbe på, at en ny tidsalder for arabisk parlamentarisme var kommet. Med undtagelse af Tunesien er håbet langsomt smuldret. Dette projekt vil undersøge hvorfor, det gik, som det gik, og hvad der skal til for at deltagelsesdemokratiet kan vinde fodfæste i regionen.

Projektet er et samarbejde mellem otte institutioner: Det samfundsvidenskabelige fakultet og det humanistiske fakultet på Københavns Universitet, Cairo Universitet, Carthage Universitet i Tunis, Académie Internationale de Droit Constitutionnel à Tunis, Mohammed V Universitet i Marokko, Association Marocaine de Droit Constitutionnel og Dansk Institut for Menneskerettigheder.