Tunesiske apps skal støtte unge jobsøgende

I oktober lancerede det danskfinansierede projekt PEJTUN to nye mobilapplikationer, der skal støtte unge jobsøgende i Tunesien til at komme ud på arbejdsmarkedet. Det er der brug for i et land, hvor hver fjerde unge står uden uddannelse og job.

Den tunesiske regering begynder nu at tage teknologiske midler i brug for at få den yngre del af befolkning i arbejde. Fremover kan jobsøgende unge søge hjælp via to mobilapplikationer (også kaldt apps) og dertilhørende hjemmesider – her kan de for eksempel finde information om deres rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet, finde hjælp til at skrue et CV sammen og søge efter ledige jobs. Det er første gang at en offentlig instans i Tunesien tager denne type af redskaber i brug.

De to apps og deres hjemmesider blev lanceret ved en pressekonference i Gammarth i midten af oktober, hvor omkring 150 mennesker deltog. Erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesministeren Imed Hammemi holdt en tale, hvori han understregede, at lanceringen ikke blot skal støtte de unge jobsøgende i at finde et arbejde, men også kan være med til at tilskynde dem til at lancere projekter, hvilket er noget, Tunesien prioriterer.

Lanceringen af de to apps er et forsøg på at modernisere de forskellige værktøjer, der allerede eksisterer i arbejdsformidlingen, og så er håbet, at den nye teknologi kan føre de arbejdssøgende tættere på de forskelle services og tilbud, der allerede eksisterer. Ifølge Mustafa Wedar, direktøren for den statslige arbejdsformidling, ANETI, der har fået overdraget ansvaret og ejerskabet for app’en, er syv andre apps på tegnebrættet.

Ungdomsarbejdsløshed er et stort problem

Bag de digitale tiltag står projektet PEJTUN (Promotions Emplois Jeunes en Tunisie), der arbejder for at få flere unge i ’ordentligt arbejde’ (se boks). PEJTUN, der er støttet af DANIDA via Det Arabiske Initiativ og implementeret af Den internationale arbejdsorganisation (ILO), blev lanceret i foråret 2015.

Udover at ville have flere unge kvinder og mænd i arbejde, arbejder PEJTUN også for at arbejdsmarkedets forskellige institutioner og parter sammen udvikler og iværksætter strategiske politiske tiltag og bedre services inden for området. Det er der brug for. Ifølge ILO stod godt hver fjerde unge tuneser i 2013 uden hverken arbejde, uddannelse eller anden form for erhvervstræning, og intet peger på, at det tal er blevet lavere siden.

ORDENTLIGT ARBEJDE
Den internationale arbejdsorganisation definerer ’ordentligt arbejde’ (decent work) som arbejde, der blandt andet er produktivt og giver en fair indkomst, sikkerhed på arbejdspladsen, bedre fremtidsudsigter for personlig udvikling, frihed til at udtrykke bekymringer, at organisere og deltage i diskussioner, der har indflydelse på arbejdernes liv, lige muligheder og ens behandling af mænd og kvinder. Kilde. ILO         

Det Arabiske Initiativs seniorrådgiver i Tunesien, Anne Margrethe Rasmussen, var også til stede ved lanceringen af de to apps. I sin tale gjorde hun opmærksom på, at Danmark har haft en særlig interesse i at styrke landets økonomi gennem netop at sikre ordentligt arbejde – også for kvinder og unge:

”I løbet af de sidste fem år har Tunesien opnået bemærkelsesværdige resultater, men problemet med arbejdsløshed, især i forhold til de unge og kvinder, er fortsat en stor udfordring for landet, især i de indre områder og i de fattige kvarterer i Tunis. Det er en udfordring for den økonomiske udvikling såvel som for overgangen til demokrati,” sagde Anne Margrethe Rasmussen og fastslog:

”Tunesien har brug for alle sine borgere for at genoplive økonomien og skabe en bedre fremtid for alle.”