Ungdomspartier sætter fokus på Egyptens fremtid

Danske og egyptiske ungdomspolitikere mødtes i København for at udveksle erfaringer om partipolitisk arbejde og styrke den tværpolitiske dialog mellem lande og ideologier.

Knapt to år efter, at folkelige protester var med til at vælte Egyptens tidligere præsident, Hosni Mubarak, befinder landet sig i en afgørende transitionsproces.

En række nye politiske partier er vokset frem af de folkelige bevægelser, der førte an i demonstrationerne på Tahrir-pladsen i det centrale Cairo sidste år.

Organisatoriske udfordringer blandt partierne

En af de største udfordringer, disse partier står over for, er at omdanne folkelige protestbevægelser til politiske organisationer, der kan deltage som aktører i de politiske processer.

Partiernes medlemmer er i vid udstrækning vokset op i en politisk kultur uden reel demokratisk indflydelse. Erfaring med partipolitisk arbejde er derfor relativt begrænset, og mange politisk aktive egyptere efterlyser viden om, hvordan man rent organisatorisk starter og driver et politisk parti.

Derfor har Dansk Ungdoms Fællesråd i samarbejde med Institut for Flerpartisamarbejde startet et tværpolitisk netværk, hvor ungdomspolitikere kan udveksle erfaringer på tværs af ideologiske skillelinjer og landegrænser.

”Vi vurderede, at danske ungdomspolitikere – med deres erfaringer fra opbygning og styring af ungdomspolitiske partier – kunne være afgørende inspirationskilder i arbejdet med at starte ungdomspolitiske partier i Egypten.

Opbakningen fra hele det politiske spektrum i både Danmark og Egypten understreger vigtigheden af dette netværk,” uddyber Bjørn Førde, direktør på Institut for Flerpartisamarbejde.

Fremtiden for tværpolitisk samarbejde i Egypten

Første initiativ i det tværpolitiske netværk var guiden How to Build a Youth Wing. Guiden er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem unge politisk aktive i både Danmark og Egypten og behandler 30 emner, som enhver, der ønsker at drive et ungdomsparti, bør forholde sig til.

Ved lanceringen af guiden den 19.-21. oktober deltog en delegation af egyptiske ungdomspolitikere i den offentlige lancering af guiden. Derudover var de inviteret til et seminar i det tværpolitiske netværk, hvor de politisk aktive blev undervist i flere guidens centrale temaer: politisk kommunikation, policyudvikling og konflikthåndtering.

Platform for tværpolitisk dialog

Arrangementet gav også mulighed for, at egypterne kunne mødes i en anden og mere uformel sammenhæng end normalt. Som konkurrenter i en anspændt politisk situation er forholdet mellem nogle partier præget af mistro og skepsis, men seminaret skabte en platform for tværpolitisk dialog, der kan fremme et mere konsensusorienteret samspil mellem de mange forskellige politiske fraktioner i Egypten.

”Selvom vi er politiske modstandere og konkurrenter, har vi også en fælles forpligtelse til at varetage det egyptiske folks interesser i en mere bred forstand. Det rækker ud over hvert partis egne særinteresser,” understreger Tamer Guirguis fra Egyptens socialdemokratiske parti.

Flere deltagere pegede på, at det var befriende og konstruktivt at være en del af en tværpolitisk platform. Og selvom det ikke løste nogen af de grundlæggende stridspunkter, som gør sig gældende mellem de politiske fraktioner, så kan platformen bidrage til at mindske det til tider konfliktprægede forhold mellem de aktører i Egypten, der tegner landets fremtid.