Foto: MS Action Aid

Unge i Jordan til kamp mod Coronapandemien

Da Corona-virussen nåede Jordan midt i marts, var unge aktivister trænet under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram hurtige til at organisere uddeling af håndsprit og indsamle donationer til fattige familier. ”Vi brugte den frustrerende virkelighed som en motivation i stedet for at blive deprimeret over den,” fortæller én af de unge.

Don´t panic – organize! Det er den korte version af den tilgang, som unge aktivister valgte, da den verdensomspændende coronapandemi meldte sin ankomst i Jorden midt i marts. I hovedstaden, Amman, har LIWAN Youth Space – et unge-fællesskab finansieret af Mellemfolkeligt Samvirke under Dansk-Arabisk Partnerskab – blandt andet stået for informationskampagner om smittefaren.

Kampagnerne, der også er gået i kødet på fake news om virussen, er primært gennemført online på grund af det langtrukne udgangsforbud i Jordan.

I byen Azraq – 100 kilometer øst for hovedstaden Amman – tog en gruppe af unge hurtigt kontakt til kommunen for at få den til at forsyne skolerne i området med hygiejneartikler. Kommunen kunne dog kun få fat i håndsprit, som de unge så gik i gang med at distribuere på skolerne.

På det personlige plan har det givet mig en større indsigt og bidraget til at forme den måde, jeg ser på min egen rolle og rettighederne i samfundet.”

NourEldien Alqadi
Frivillig under Corona-indsatsen i Azraq

“Unge i Azraq deltager aktivt i uddelingen af brød og købmandsvarer. Vi indsamler også donationer til fattige familier og forsyner dem med dagligvarer medicin og formidler information om smitten på de sociale medier,” fortæller NourEldien Alqadi, der er arbejdsløs efter at have færdiggjort sit universitetsstudie.

NourEldien Alqadi er med til at indsamle donationer til fattige familier og forsyne dem med dagligvarer og medicin. Foto: MS Action Aid

”Vi vinder”

Natalia Ata-Allah – en 22-årig studerende i Azraq – deltager også i de unges corona-indsats i Azraq. Hun er i forvejen frivillig i Mellemfolkeligt Samvirkes/ActionAids unge-program, Youth Civic & Political Engagement Programme, og hun har rollen som blæksprutten, der faciliterer møder og har overblikket over indholdet på de sociale medier.

”Vi oprettede en side på Facebook, som vi kalder Nantaser. Det betyder ”vi vinder.” Formålet er at skærpe opmærksomheden om COVID-19 i Azraq, og vi har produceret videoer, der skal få folk til at følge anvisningerne. Samtidig har vi så arbejdet sammen med kommunen om at uddele håndsprit,” forklarer Natalia.

“Vi er rigtig glade for, at der er så stor interesse for vores Facebook-side – især de motiverende videoer. Dem har vi delt mange af – herunder videoer om rigtig håndvask. Vi forsøger, så godt vi kan, at gøre vores side bedre og at nå ud til så mange som muligt her i Azraq,” understreger Natalia.

Hvis eksempelvis nogen er i nød, noterer vi det i WhatsApp gruppen, så den, der kan give en hånd, kan kontakte dem direkte. Alle unge er velkomne til at bakke op.”

Natalia Ata-Allah
Studerende og frivillig i MS/Action Aids ungeprogram

På grund af udgangsforbuddet, som den jordanske regering indførte midt i marts, og som gælder fra klokken 18 til klokken 10 næste formiddag, er der mange, der har brug for støtte eller en håndsrækning, og de behov forsøger Natalia, Nour og de andre unge aktivister at opfylde.

“Vi hjælper med at dele nyttig information og vi har en WhatsApp gruppe, som vi bruger, så de, der har brug for hjælp, kan få den. Hvis eksempelvis nogen er i nød, noterer vi det i WhatsApp gruppen, så den, der kan give en hånd, kan kontakte dem direkte. Alle unge er velkomne til at bakke op. De kan sende os en besked på Facebook. Så kontakter vi dem direkte,” fortæller Natalia.

Social forandring

NourEldien var egentlig ikke interesseret i det frivillige arbejde i begyndelsen.

“Men så kontaktede jeg nogle af dem, der organiserer indsatsen, og besluttede at være med i projektet for at arbejde for den sociale forandring, vi unge håber på. På det personlige plan har det givet mig en større indsigt og bidraget til at forme den måde, jeg ser på min egen rolle og rettighederne i samfundet. Jeg har mødt nye mennesker og arbejdet tæt sammen med dem og nu betragter jeg dem som min familie,” siger den arbejdsløse universitetsstuderende.

Han mener, at Corona-krisen bekræfter vigtigheden af at have et ungefællesskab, der kan hjælpe os med at styrke de unge og kvinderne i alle aspekter i Azraq.

“Vi har masser af ideer at føre ud i livet i dette fællesskab. En af dem er at skabe opmærksomhed om nogle af de projekter, som regeringen og lokale organisationer gennemfører I Azraq og hvordan disse projekter er til gavn for byen. Vi er virkelig glade for den støtte, vi får af MS Action Aid til at opnå forandringer og lægge planer for fremtiden, og nu bruger vi den frustrerende virkelighed som en motivation i stedet for at blive deprimeret over den,” fastslår NourEldien.

Økonomi i laser

De unges Corona-indsats har været udfordret af det udgangsforbud, som den jordanske regering indførte midt i marts. Udgangsforbudet, der er blevet håndhævet nidkært af politi og militær og varede næsten to måneder, var en del af en af de mest omfattende nationale nedlukninger, noget land har oplevet under Corona-krisen, og de unge aktivister måtte derfor justere deres frivillige arbejde derefter.

NourEldien Alqadi, der er arbejdsløs efter at have færdiggjort sit universitetsstudie, har under Corona-krisen lavet frivilligt arbejde som blandt andet at dele købmandsvarer ud. Foto: MS Action Aid

”Vi har som unge været opmærksomme på risikoen ved at arbejde som frivillige, og vi har taget alle de nødvendige forholdsregler,” understreger NourEldien, der som en tredjedel af Jordans andre unge er uden job, og som på grund af Corona-pandemien sandsynligvis nu vil få endnu sværere ved at finde et.

For mens Jordan har været sparet for en omfattende sundhedskrise – pr. 4. maj kun 465 bekræftede coronasmittede og ni døde – er landets i forvejen anstrengte økonomi nu under et forstærket pres. Det skyldes ikke mindst et brat stop for turismen, der ellers tegner sig for 12,5 procent af bruttonationalproduktet og giver omkring 50.000 mennesker og deres familier brød på bordet.

”Efter min mening er den største udfordring, vi står overfor, den økonomiske. Vi er nødt til at have en robust plan for at komme igennem den her krise,” konstaterer NourEldien.