Unge jordanere konfronterer vold i lokalsamfundet

Stigende vold og spændinger blandt unge i Jordan udfordres af unge frivillige fra Jordansk Røde Halvmåne, der tager kreative øvelser i brug til at skabe empati og refleksion.

De satte sig i en cirkel. Alle drengene røg cigaretter og sad med armene over kors med deres knive, der stak ud af lommerne.

Den første gang, jeg gik hen til dem, var jeg bange for, at de skulle slå eller stikke mig ned Suhaib Ahmed Rababa’, frivillig i Jordansk Røde Halvmåne

”Den første gang, jeg gik hen til dem, var jeg bange for, at de skulle slå eller stikke mig ned,” siger Suhaib Ahmed Rababa’, der er frivillig i Jordansk Røde Halvmåne. Han fortæller om sin oplevelse med at forsøge at ændre en gruppe unge småkriminelle drenges adfærd i sin by Ajloun.

Ifølge det jordanske Ministerium for Planlægning og Internationalt Samarbejde er vold blandt unge jordanere et stigende problem i Jordan. Den syriske flygtningestrøm til landet har betydet stigende udfordringer med arbejdsløshed og sociale spændinger, der har ført til en atmosfære af øget vold og uro. Det er især visse udsatte grupper i Jordan, der er blevet yderligere påvirket af effekterne fra krisen i Syrien, som på overbebyrdede skoler, på universiteterne og i de lokalområder, hvor der bor mange syriske flygtninge – som Ajloun.

Vold i Jordan

Ifølge det jordanske Ministerium for Planlægning og Internationalt Samarbejde er vold i samfundet et stigende problem, der eskalerer med krisen i Syrien, og som især påvirker udsatte grupper i Jordan. Læs ministeriets plan for at komme problemet til livs i samarbejde med lokale og internationale organisationer: National Resilience Plan 2014-2016

Luk op for aggressionerne

”En dag besøgte vi et område i Ajloun og så, at mange unge drenge bare sad og hang. Nogle af dem stjal og var konstant involveret i slagsmål. De havde alle sammen været på politistationen flere gange,” fortæller Suhaib.

For ham var svaret på volden åbenlys – med dialog. Og det kunne han og hans medfrivillige bruge programmet ”Youth as Agents of Behavioral Change” til.

Det er et forløb udviklet af det Internationale Røde Kors/Røde Halvmåne Forbund, som med rollespil, simulation, lege og visualiseringsøvelser giver unge mulighed for at italesætte og tage hånd om problemer i deres lokalsamfund.

Suhaib og en anden frivillig fik drengenes opmærksomhed og fik dem i snak, da de begyndte at spørge ind til vold i området. De opfordrede drengene til at forsætte samtalen over et forløb på mindst tre gange. Det modsatte de sig under stærke protester. Men de dukkede alligevel op igen.

Efter den første øvelse begyndte de at snakke med hinanden, og som øvelserne udfoldede sig, begyndte de at dele deres oplevelser med vold – især lederen af gruppen.

”Jeg føler, at YABC øvelserne er lavet til lige præcis denne gruppe drenge,” siger Subaib.

Blev ved at dukke op

Selvom drengene hver gang nævnte, at de ikke ville komme igen dagen efter til den næste aktivitet, dukkede de alligevel alle op. Lidt efter lidt så

Øvelser fra en YABC træning hos Jordansk Røde Halvmåne. Foto:  Jordansk Røde Halvmåne
Øvelser fra en YABC træning hos Jordansk Røde Halvmåne. Foto: Jordansk Røde Halvmåne

Suhaib, at færre arme var krydsede, og drengene gik endda med til at vente med at ryge til efter øvelserne. En helt særlig øvelse ændrede dynamikken markant, fortæller Suhaib.

”Vi valgte en meget personlig øvelse, hvor de skal forestille sig, at tre ting bliver taget fra dem. Vi bad dem om at skrive de tre ting eller personer, der betød allermest for dem på tre stykker papir. Så bad vi dem forestille sig, at de var i en forfærdelig situation eller i krig. Vi bad dem vælge én ting, der ville blive taget fra dem og derefter rive papiret i stykker. Bagefter blev den anden ting taget fra dem og så den tredje. Nogen af drengene begyndte at græde, og de andre drenge gjorde ikke grin af dem. Alle var bare stille. Så begyndte nogen af drengene at fortælle historier om det, de havde været igennem og den vold, de havde oplevet.”

Når vi tager hen i området nu for at lave frivilligt arbejde, kommer drengene hen og hjælper os. Vi kan se, at de også er involveret i andet frivilligt arbejde Suhaib Ahmed Rababa’, frivillig i Jordansk Røde Halvmåne

Suhaib og Mohammed kom tilbage hver dag og lavede forskellige øvelser med drengene. Da de var færdige med hele forløbet, havde seks af drengene meldt sig som frivillige i den lokale afdeling af Jordansk Røde Halvmåne. En dreng er begyndt at arbejde i konstruktionsbranchen, en anden er begyndt at studere, og en tredje, som plejede at brænde biler af, er ikke blevet set af politiet siden.

”Når vi tager hen i området nu for at lave frivilligt arbejde, kommer drengene hen og hjælper os. Vi kan se, at de også er involveret i andet frivilligt arbejde. De samler for eksempel skrald op i området. En far kom hen til os for at takke os for, at hans søn ikke længere var voldelig,” fortæller Suhaib stolt. ”Mange af dem er blevet mine venner nu.”

Baggrund

Dansk Røde Kors støtter sammen med Ungdommens Røde Kors opbygningen af civilsamfundet i Jordan, Yemen og Tunesien gennem de lokale søsterorganisationer – Røde Halvmåne, som organisationen kaldes i de arabiske lande. Arbejdet er støttet af midler fra Det Arabiske Initiativ gennem Dansk Ungdoms Fællesråds MENA-pulje.

Ved at træne unge mennesker til at yde frivilligt arbejde til gavn for deres lokalsamfund, og ved at sikre organisatoriske rammer, hvorigennem de kan lære om beslutningsprocesser og organisatorisk demokrati, tilbyder Røde Kors dem en platform, hvor de kan handle aktivt og bidrage positivt til at udvikle deres land, samtidig med at de agerer som rollemodeller for andre unge.

Lytte-øvelse fra en YABC træning hos Jordansk Røde Halvmane. Foto: Jordansk Røde Halvmane