Jordanske aktivister støtter syriske flygtninge

Målet er, at de unge jordanere og syrere finder et fælles ståsted til at forberede sig på regionens kommende udfordringer.

En torsdag i juni står 6 piger i alderen 8-12 og opfører deres nøje indstuderede koreografi til et kendt syrisk musiknummer. Familie, venner og andre syrere tager billeder og morer sig højlydt. De er alle samlet et par timer denne torsdag for at få et afbræk i hverdagen, her midt i Jordans største flygtningelejr og nu fjerde største jordanske ’by’ Al’Zaatari.

World Refugee Week

Arrangementet var en del af ’World Refugee Week’, der løb af stablen fra den 13. til 20. juni i Jordan, arrangeret af Mellemfolkeligt Samvirkes Regionalkontor og aktivistgruppen ’Activista Arabia’ i samarbejde med syriske flygtninge, unge jordanere og lokale partnerorganisationer. Aktiviteterne var spredt ud over det jordanske land med events i byerne Zarqa og Amman, samt en event i flygtningelejren Al’Zaatari. Formålet var dels at glæde de to befolkningsgrupper, ikke mindst de mange børn og unge, der er påvirket af krisen i Syrien og dels at styrke forholdet mellem unge jordanere og syrere.

Foto: Mellemfolkeligt Samvirke
Foto: Mellemfolkeligt Samvirke

For efter over 2 års borgerkrig i Syrien med dertilhørende massive flygtningestrømme i Jordan, kan stridighederne mellem befolkningsgrupperne nemt opstå og sprede sig som en negativ spiral. Jordanerne beretter om, hvordan manglen på ressourcer er øget, huslejen steget og samtidigt presser syrerne et i forvejen hårdt prøvet og trængt arbejdsmarked. Spændinger og problemer grupperne imellem er derfor uundgåelige, når knapheden er åbenlys og fremtiden usikker.

”Vi vil styrke deres forståelse af hinandens kultur, mindske distancen især mellem unge syrere og jordanere, skabe et rum for interaktion og forhåbentligt på længere sigt styrke den fælles solidaritet”. Farah Maliha, ’Activista arabia’, inspirator.

Målet er, at de unge jordanere og syrere finder et fælles ståsted, så de ved at spille med hinanden og ikke mod hinanden, kan løse og forberede sig på regionens kommende udfordringer.

Mellemfolkeligt Samvirke og ’Activista arabia’ arbejder til dagligt med unge jordanere og syrere i begge byer via bl.a. kapacitetsudvikling, fx med fokus på lederskab, kommunikation eller kampagne træning.

grobund for nye initiativer

De to events i Jordans to største byer, Zarqa og Amman, var stablet på benene for at bygge videre på partnernes nuværende arbejde og dagene skulle også gerne skabe grobund for nye initiativer. Aktiviteterne i Amman og Zarqa skabte et rum for interaktion og et udgangspunkt for kommende interkulturelle venskaber mellem unge syrere og jordanere.

Foto: Mellemfolkeligt Samvirke
Foto: Mellemfolkeligt Samvirke

Håbet for fremtiden og målet for det videre arbejde er nu, at såvel syrere som jordanere kan leve et værdigt liv i harmoni og respekt for hinanden. Uden tvivl et stort ønske som ikke kan sikres på en uge, men igennem midler som musik, sketsshows, taler og interaktive lege, dannede de unge en fælles forståelsesramme for hinandens kulturer og tog herved et lille skridt mod en fælles fremtid.

Mellemfolkeligt Samvirke er en del af ActionAid International. Activista er ActionAids ungdomsnetværk, som findes i mere end 30 lande og arbejder med unge aktivister, kunstnere, filmskabere, musikere og studerende om at lave fælles kampagner. Samvirke har mobiliseret et Activista Arabia med aktivister i Egypten, Jordan og Libanon. Med udgangspunkt i Jordan, vil dette regionale arbejde på at skabe platforme, hvor unge aktivister kan diskutere, identificere kampagnetemaer, styrke deres kapacitet til at organisere og mobilisere andre unge og gennemføre kampagner både nationalt, regionalt og internationalt.