Unge træner sig til lokal indflydelse i Palæstina

Arkivbillede

Partnerskabet mellem PCPD og Mellemfolkeligt Samvirke går ud på at støtte samarbejdet mellem lokale myndigheder, unge og kvinder gennem for eksempel etablering af ungdomsråd i de forskellige byråd i områderne omkring Hebron, så de unge dermed opnår større indflydelse på beslutningerne i lokalsamfundet.

I den sammenhæng skal platformen bruges til at kapacitetsopbygge unge til at føre deres ideer ud i livet, så de bedst muligt kan identificere de sager, hvor de kan hjælpe de lokale byråd mod øget deltagelse og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne.

Organisationen har allerede fundet deres lokaler i Ramallah. I starten af oktober sender PCPD en repræsentant til Mellemfolkeligt Samvirkes Globale Platform for at lære af erfaringerne i Amman.

Her skal der snakkes om alt fra budgetter og rummenes fordeling til, hvordan de unge mænd kan lære at integrere kønsaspektet i deres hverdag ved at tage del i den daglige husholdning på platformen.