Unges internationale arbejde beriger dansk udenrigspolitik

Ingen udvikling uden unge. Det var budskabet, da medlemmer fra DUF diskuterede unges rolle i Danmarks internationale engagement med syv af Folketingets udviklingsordførere.

Hvilken værdi giver det Danmark, at unge frivillige engagerer sig i internationalt udviklingsarbejde. Hvorfor er det værd at støtte? Det fik syv af folketingets udviklingsordførere en masse konkrete eksempler på, da DUF inviterede til minikonference om unges rolle i dansk udviklingspolitik.

Ordførere i dialog med unge aktive

Unge fra mere end 20 forskellige projektgrupper fra DUFs medlemsorganisationer var mødt op for at fortælle politikerne om de konkrete forandringer, de har været med til at skabe gennem deres frivillige engagement.

”I er med til at gøre vores udenrigspolitik større end Danmarks størrelse egentlig berettiger til. Jeres arbejde er med til at give vores værdisæt, udenrigspolitik og strategiske interesser større gennemslagskraft derude. Den gennemslagskraft – kan jeg sige som tidligere udenrigsminister – er rigtig, rigtig meget værd,” sagde Martin Lidegaard (RV) til de internationalt aktive unge.

Fokusér på truede demokratier i Øst
Foreningerne i DUF-paraplyen repræsenterer Danmarks største gruppering af unge frivillige, der engagerer sig i demokrati- og udviklingsarbejde både langt mod syd og ude i verden, men også i Europas nærområder.

Flere af DUFs medlemsorganisationer har et stort ønske om at kunne styrke demokratiarbejdet i Europas naboer mod øst, som netop nu har behov for demokratisk nødhjælp, fortalte DUFs formand Kasper Sand Kjær på konferencen.

Og både Venstre-regeringen, tidligere Udenrigsminister Martin Lidegaard (RV), udviklingspolitisk direktør i Udenrigsministeriet, Martin Bille Hermann, og Liberal Alliances ordfører Christina Egelund bakkede op om behovet for at bringe DUFs erfaringer i spil i regionen.

Udviklingsordfører Michael Aastrup Jensen (V) opfordrede helt konkret til, at DUF blev aktiv gennem midler fra Naboskabsprogrammet, hvor regeringen netop har sat penge af til at styrke demokratiske kræfter i lande som Ukraine, Rusland og Georgien.

”Der er brug for det. Hvis vi kigger med danske udenrigspolitiske øjne, så har vi nogle venner i de her lande, som er meget truede. Så fokusér jer også dér,” lød det fra Michael Aastrup Jensen.

”Når vi ser på Europas naboer mod øst, kan unge mennesker spille en betydningsfuld rolle i kampen for basale demokratiske rettigheder og hjælpe det demokratiske træ med at slå de nødvendige rødder,” sagde Martin Bille Hermann.

Også Liberal Alliances ordfører lagde vægt på, at unge er ”nøglespillerne” i de lande ikke langt fra Danmark, der har udfordringer i forhold til demokrati og menneskerettigheder.

”Et konkret område, hvor jeg tror, at ungdommen står stærkere i dag, er, når der bliver krænket frihedsrettigheder – og det er også i lande tæt på Europa. Det handler om at mobilisere frihedsrettighedselskende kræfter på tværs af grænser. Historisk set har det tit været ungdommen, som har løftet de her dagsordener. De dagsordener håber jeg, at I vil manifestere jer endnu stærkere på, end I gør i forvejen,” tilskyndede Christina Egelund (LA) under paneldebatten.

”I uddanner jer til superborgere”
For Dansk Folkepartis nye folketingsmedlem og ordfører for international udvikling Claus Kvist Hansen var DUFs internationale arbejde indtil nu ukendt land. Ordføreren udtrykte begejstring for mødet med de frivillige unge og erkendte samtidig, at han lige nu er skeptisk omkring, hvilke resultater der kommer ud af de penge, som det offentlige investerer i dem.

”Jeg er dybt imponeret over de historier, jeg har hørt, og det, jeg har fået fortalt fra jer, der har været ude i verden. Jeg synes, at jeres drive og engagement er så flot og imponerende. Det er forbilledligt. I uddanner jer på denne her måde til at blive superborgere og med et udsyn, som er misundelsesværdigt,” lød det fra Claus Kvist Hansen (DF). Hans opfordring var at fortsætte med at skabe konkrete resultater og sørge for, at forandringerne ude i verden er bæredygtige og består, når de frivillige projekter er ovre: ”Den dag, I tager flyet hjem, så skal det, I har sat i gang, gerne kunne leve videre,” pointerede han.

Giv unge ambitiøs rolle
DUFs formand Kasper Sand Kjær opfordrede ordførerne og regeringen til at være ambitiøse og sætte store visioner på vegne af ungdommen, når rammerne for Danmarks fremtidige internationale engagement skal lægges i løbet af det kommende år.

Michael Aastrup Jensen (V) lagde ikke skjul på, at han også ser DUF og unges foreninger spille en afgørende rolle i dansk udviklingspolitik fremover:

”Sådan nogle som DUF er stærke i forhold til unge, og så er det selvfølgelig også DUF, der fortsat skal have styrken og midlerne til at kunne sikre, at der er noget godt unge-demokratiarbejde og mange andre gode ungearbejder rundt omkring i verden,” sagde han.

Direktør i UM: ”Ung-til-ung tilgangen virker”
Baggrunden for konferencen er en stor effektvurdering af de internationale projekter, som Udenrigsministeriet via DUF har støttet fra 2006-2013. I DUF udgør de forpligtende fællesskaber i foreningslivet rammen for at demokratisere ungdommen, hvad enten det frivillige projekt foregår i Middelfart eller i Moldova. Og sådan har det været siden DUF blev stiftet for 75 år siden.

Socialdemokraternes ordfører Mette Gjerskov udtrykte begejstring for den folkelige forankring og engagement omkring international udvikling, som unges foreninger skaber i den danske befolkning.
Og også dagens hovedtaler, udviklingspolitisk direktør i Udenrigsministeriet Martin Bille Hermann, fortalte, at hans egen internationale interesse blev vakt, da han som elev på Skive Gymnasium for 30 år siden var frivillig i DUFs medlemsorganisation Operation Dagsværk. Topembedsmanden roste DUF for resultaterne i effektvurderingen og understregede, at Danmark ikke kan arbejde for en bedre fremtid internationalt uden de unge:

”Den (efffektvurderingen, red.) viser, at ung-til-ung tilgangen virker, og synliggør unge som en væsentlig ressource i forhold til at opbygge demokratiske organisationer, både i Danmark og i vores partnerlande. Det er vores fælles ansvar, at vi får omsat vores erfaringer til konkrete indsatser, der sikrer, at vi også fremadrettet understøtter unge som en væsentlig forandringsaktør. Det er vigtigt for de unges skyld og med de unges inddragelse, at vi arbejder for en bedre fremtid,” sagde Martin Bille Hermann.

Syv udviklingsordførere deltog i DUFs minikonference om Unge i Udvikling: Michael Aastrup Jensen (V), Mette Gjerskov (S), Claus Kvist Hansen (DF), Martin Lidegaard (RV), Ulla Sandbæk (ALT), Christian Juhl (EL) og Christina Egelund (LA).

FAKTA: Syv stærke effekter af DUFs internationale arbejde

1)    Unge får personligt helt unikke kompetencer, som fremmer deres karriere og fremtid

2)    DUF udvikler ledere, som tager samfundsansvar og styrker foreningerne

3)    Partnerskaberne gør foreningerne mere attraktive for unge og tiltrækker flere medlemmer

4)    Unge får en større forståelse af verden omkring sig

5)    Ungdomsorganisationernes udviklingsarbejde når ud til en bredere og mere folkelig målgruppe end traditionelle udviklingsorganisationer

6)    Frivillige får stærke demokratiske værdier og færdigheder og opbygger demokratiske organisationer

7)    Flere unge får en stemme og tager ansvar for udviklingen af deres samfund

Læs mere om effekten af DUFs internationale arbejde i magasinet DUF Fokus.