Foto: Liwan Youth Space
1 min.

Radio MENA: Engagementet og frustrationen – unges plads i de arabiske lande

Viljestærke, samfundsomvæltende og engagerede - arbejdsløse, marginaliserede og frustrerede. Vi dykker ned i modsætningerne hos ungdommen i de arabiske lande.

Mellemøsten og Nordafrika er en af de yngste regioner i verden. Få steder udgør unge mennesker så stor en andel af befolkningerne som her.

Arabiske unge har vist, at de kan organisere sig og udfordre status quo. men samtidig bor de i lande, hvor ungdomsarbejdsløsheden er rekordhøj og hvor den politiske magt stadig er koncentreret omkring samfundets ældre.

Så hvordan skaber unge en plads for dem selv i de samfund, de lever i? Hvordan taler de med stemmer, der bliver hørt? Og hvilke konsekvenser kan det have, hvis et samfunds ungdom føler sig ekskluderede og marginaliserede?

Det diskuterer vi i dette afsnit af Radio MENA, hvor vi også skal høre fra den unge jordanske aktivist Shrouq Mohammad Saleh Alnaimat, der ser lyst på sin generations fremtid.

Gæster: Hanne Lund Madsen, global programdirektør i Cross Cultures, og Morten Gøbel Poulsen, programkoordinator for Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde i Mellemøsten

Vært: Sara Møller

Interviewet med Shrouq Mohammad Saleh Alnaimat er oprindeligt bragt i Mellemfolkeligt Samvirkes podcast Udposten.

Radio MENA er en podcast om Mellemøsten og Nordafrika udgivet af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram. Hver måned inviterer vi en eller flere gæster i studiet for at se nærmere på den arabiske verden – især på de lande og emner, der er i fokus under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP).

Du finder podcasten til højre, hvis du kigger på din computer, eller nedenfor, hvis du kigger på din tablet eller telefon.

Du kan også finde udsendelsen på iTunes, hvor du kan dele, kommentere og abonnere.