Set & Sket: DAPP i juni og juli

At samfundet så småt er åbnet op igen, afspejler sig tydeligt i vores partneres kalender. Der har nemlig været en hel del på programmet den sidste måned, der blandt andet har budt på fotoudstilling, adskillige former for arabisk kvindekamp, to unikke bogudgivelser og et 200-års jubilæum.

Fotoudstillingen ”Arabiske Drømme” turnerer Danmark rundt

Vi lægger ud med DAPPs nye fotoudstilling ”Arabiske Drømme,” der går helt tæt på generationen opvokset under Det Arabiske Forår. Hvem er de? Hvad drømmer de om? Og hvordan ser de på fremtiden?

Gennem mødet med 12 unge ildsjæle forsøger udstillingen at nuancere det gængse mediebillede af et Mellemøsten og Nordafrika præget af konflikt, krig og håbløshed ved at fortælle historier, der også indebærer håb, drømme og tro på forandring.

”Arabiske Drømme” er en vandreudstilling, der i løbet af 2021 og 22 turnerer landet rundt og gæster en lang række skoler, biblioteker, kulturhuse mm.

Er du i Aalborg, Holstebro, Helsingør eller på Bornholm i løbet af sommerferien, så tag din familie med på en kulturel oplevelse i selskab med vores 12 seje forandringsskabere. Du kan se en oversigt over udstillingens danmarksturne her.

Danmission fejrer 200-års jubilæum

I år (den 17. juni for at være helt præcis) er det 200 år siden, den danske præst Bone Falck Rønne stiftede det, der senere skulle blive til Danmarks største missionsselskab.

Det fejrer Danmission blandt andet med udgivelse af bogen ”Missionssyn gennem 200 år.” Værket er skrevet af tidligere generalsekretær og højskoleforstander Harald Nielsen, der gennem 11 kildetekster gennemgår Danmissions historie og skiftende missionssyn gennem tiden.

Du kan få fingre i den nye udgivelse her.

På dette link kan du i øvrigt se, hvor og hvornår 200-års jubilæet bliver fejret over hele landet.

Danmission udgiver endnu en bog finansieret af DAPP

Det forsætter med bogudgivelserne, for Danmission er også aktuel med den akademiske vejledning “The Religious Social Responsibility Citizenship and Coexistence Companion.” Bogen giver sit bud på, hvordan højere islamiske læreanstalter kan forene en religiøs diskurs med moderne livsværdier og er tiltænkt imamer, guider, studerende, professorer og forskere i arabiske lande samt islamiske uddannelsesinstitutter, der underviser på arabisk over hele verden.

Bogen er et resultat af projektet Religious Social Responsonsibility for Citizenship and Coexistence (RSRC), der er finansieret af DAPP og implementeret af Adyan Foundation – مؤسّسة أديان  .

Du kan downloade den elektroniske udgave her.

Onlinekursus om interreligiøs dialog

Foruden de to udgivelser tilbyder Danmission og deres libanesiske partner FDCD et gratis online sommerkursus om interrelisiøs sameksistens. Kurset består af 10 seancer fordelt på 10 uger, hvor den nyeste forskning indenfor kristen-muslimsk dialog vil blive gennemgået. Hagazian University i Beirut står bag kurset, der er finansieret af DAPP i forbindelse med Danish Arab Interfaith Dialogue (DAID) projektet.

Selvom kurset allerede er skudt i gang, kan du stadig nå at deltage. Send en mail ASAP til: cce@haigazian.edu.lb

Webinar om feministisk journalistik

Hvad er feministisk journalistik, og hvordan kan det gavne kampen for ligestilling?

Det var opægget, da IMS (International Media Support) den 30. juni afviklede et webinar om intersektionel feministisk journalistik. Her diskuterede et stærkt ekspertpanel potentialet og gav deres bud på en definition. Du kan se det lige her.

Kønsekspert fra Gaza møder dansk sygeplejerske og aktivist

Vi bliver ved ligestilling, for i forbindelse med den feministiske debatfestival Talk Town afholdte Oxfam IBIS flere dialogmøder på henholdsvis Talk Town, Krogerup Højskole og Kødbyens H15.

Over fire aftener diskuterede danske og arabiske feminister, hvorfor størstedelen af dem, der verden over udfører de daglige sysler i hjemmet, tager barsel, og har jobs i omsorgssektoren, stadig er kvinder, og hvorfor værdsættelsen af omsorgsarbejde stadig halter efter i MENA såvel som i Danmark.

Debatten gjorde stort indtryk på de to deltagere Selma og Lea:

”De her foredrag og snakke er fantastisk vigtige og relevante for både mænd og kvinder. Vi føler os meget privilegerede over, at Asmaa fra Gaza satte livet på spil for at gøre os klogere på kvindekampen i en palæstinensisk kontekst.”

Hvis du gik glip af de tre events, kan du høre et sammenklip her.

MENA repræsenteret på globalt feministisk forum

På foranledning af EuroMed Rights deltog tre kvindelige aktivister fra Tunesien, Algeriet og Tyrkiet den 30. juni i Generation Equality Forum, der er organiseret af den franske og mexicanske regering. Begivenheden er den største globale feministiske forsamling siden 1995, hvor repræsentanter fra både myndigheder, civilsamfund, den private sektor og ungdommen mødes for at diskutere og promovere ligestilling.

Kvinder rettigheder i den digitale verden

EuroMed Rights har desuden netop udgivet deres hidtil mest omfattende rapport om digital vold med et fokus på kvinder, der ifølge rapporten er særligt udsatte. På trods af at digital vold er eskaleret som et resultat af, at flere og flere verden over bruger internettet og de sociale medier, er meget lidt gjort for at undersøge fænomenets omfang blandt kvinder og piger i MENA-regionen. Det forsøger EuroMed Rights nu at ændre på med rapporten ”Spaces of violence and resistance: women’s rights in the online world,” der blandt andet er baseret på interviews med feministiske aktivistiske fra hele regionen.

Du kan læse den fulde rapport her.

Workshops klæder arabiske kvinder på til at bekæmpe vold på arbejdspladsen

Hvor slemt skal det være, før det kan kaldes chikane? Det var et af de spørgsmål, der blev diskuteret, da jordanske kvinder deltog i en workshop om vold og chikane på arbejdspladsen.

Fra vold på nettet til vold på jobbet. Ulandssekretariatets Dansk-Arabiske Ligestillingsnetværk står nemlig bag en fælles kampagne på tværs af seks arabiske lande, der sætter fokus på vold og chikane på arbejdspladsen.

Kvinderne i netværket kæmper alle for mere lige vilkår på arbejdsmarkedet i deres hjemlande og bruger hinanden som sparringspartnere. Senest har de i fællesskab udviklet en kampagne, der med sloganet ”Sammen skaber vi et sikkert og retfærdigt arbejdsmiljø” skal forhindre vold og chikane på arbejdspladsen gennem afvikling af blandt andet workshops.

Kifah Abu Khiarah er en del af projektet, og hun fortæller, at mange af de deltagende kvinder førhen så det som normalt og acceptabelt at modtage kommentarer, både nedladende og opfordrende, om deres påklædning og udseende.

”Men med workshoppen blev de mere bevidste om, at de ikke skal finde sig i det, hvis det overskrider deres grænser,” siger hun.

Fysioterapeuter fra Irak, Kurdisk Nordirak, Jordan og Tunesien afslutter efteruddannelse i traumebehandling

20 fysioterapeuter fra fire lande (Irak, Kurdisk Nordirak, Jordan og Tunesien) har i maj 2021 afsluttet et års træningsforløb i DIGNITY’s terapimodel Physiotherapy Pain School, der rehabiliterer traumeramte voksne.

Ifølge Institute for Family Health (IFH) i Jordan, er der et voksende behov for netop denne type behandling blandt de mange flygtninge, der lider af permanente smerter som følge af traumer eller PTSD.

Ny podcastepisode fra EuroMed Rights

Den første juli trak Tyrkiet sig ud af Europarådets Istanbul-konvention, der har til formål at beskytte kvinder mod vold og at give dem mulighed for at retsforfølge deres gerningsmænd. Denne beslutning repræsenterer et generelt tilbageslag for LGBT+ rettigheder i landet, der også har forbudt Pride-parader siden 2015. Men på trods af udbredt diskrimination, chikane og anholdelser af LGBT+ personer, så fandt Istanbul Pride Week sted igen i år fra den 21. til den 27. juni.

I denne episode af EuroMed Standing Watch fortæller aktivist og medlem af Istanbul Pride-organisationsudvalget Meriç G. Doğan hvilke overvejelser, der ligger bag den fortsatte afholdelse af Istanbul Pride.