”Bravo Prinsesse- dette besøg giver os mod til at fortsætte kampen”

Kronprinsessen hilser på voldsramte kvinder. Foto: Lars H. Laursen

Hun kigger ned i bordet, mens hun taler. Stemmen er spæd og tårerne triller ned af hendes kinder, mens hun fortæller sin historie på arabisk. Iman er 20 år og bærer en lang turkis abaya med guldkanter og et matchende slør.

Vi sidder i de små lokaler hos UAF (Union de l’ Action Feminine), en af de mest markante NGO’er på kvindesagsområdet i Marokko, der driver flere centre for voldsramte kvinder. Centrets leder, Fatima el Magnaoui, oversætter og sender opmuntrende smil, når Iman ind imellem er nødt til at holde pause i sin fortælling.

Iman. Foto: Camilla Wass
Iman. Foto: Camilla Wass

Det startede med, at begge hendes forældre døde, da hun var teenager. Iman flyttede ind hos sin tante, der behandlede hende som en ussel tjenestepige, og som 17 årig blev hun tvunget til at gifte sig med en 28 årig marokkansk mand. Der gik kun få dage, før hendes ægtemand begyndte at banke hende.

”Han torturerede mig med elektricitet og tog stoffer, der gjorde ham helt uberegnelig,” fortæller Iman og trækker op i sine ærmer så nogle store ar på underarmene kommer til syne.

Misbrugt af sin egen fætter

Det lykkedes Iman at flygte fra ægtemanden, og hun flyttede igen ind hos sin tante. Men her fortsatte mareridtet. Imans fætter misbrugte hende seksuelt og gjorde hende gravid – og da hun havde født, smed tanten hende på gaden sammen med det lille spædbarn. UAF hjalp hende ind på et krisecenter, hvor hun nu bor med sin søn på 11 måneder, mens hun venter på retssagen mod barnets far – hendes egen fætter.

Han sidder i fængsel for voldtægt, men nægter at anerkende faderskabet. Og det betyder, at hendes lille barn ikke kan få sine identitetspapirer. I Marokko har enlige mødre ingen rettigheder – og deres børn har ingen rettigheder, før faderen vedkender sig faderskabet. Sker det ikke, kan børnene hverken få lægehjælp, komme i skole eller i det hele taget blive en del af samfundet.

Da Iman hører, at kronprinsesse Mary har valgt at lægge vejen forbi UAF for at sætte fokus på kampen mod vold mod kvinder, smiler hun.

”Jeg er meget glad og ønsker hende alt muligt held og lykke og glæde i livet.”

Så knækker filmen, og Iman lader tårerne få frit løb.

”Hun græder, fordi hun føler sig så ensom og er nervøs for sin egen fremtid,” fortæller Fatima el Magnaoui, som lægger en trøstende arm omkring Iman.

”Vi efterlader dig ikke, det lover jeg dig. Vi skal nok få ham til at anerkende faderskabet – om vi så skal gå ind i fængslet til ham,” forsikrer hun.

 

Fatima el Magnaoui. Foto: Camilla Wass
Fatima el Magnaoui. Foto: Camilla Wass

Vold mod kvinder et udbredt problem

Vold mod kvinder er et udbredt problem i Marokko, og det mærkes tydeligt på landets få krisecentre.

”Vi modtager omkring 10 kvinder hver dag, og det er især kvinder, der har været udsat for vold i hjemmet, unge kvinder, der er blevet tvunget til at gifte sig eller kvinder, der har været udsat for incest. Vi har skabt et netværk på i alt 12 centre spredt ud over hele Marokko, hvor vi giver kvinderne advokatbistand, psykologhjælp – og i det hele taget får dem til at føle, at der er nogen, der tager sig af dem og beskytter dem,” fortæller Fatima el Magnaoui.

En marokkansk undersøgelse fra 2011 sætter situationen i et alarmerende perspektiv: 62 procent af kvinderne i Marokko, svarende til 6 mio. kvinder, i alderen 18-64 år, har været udsat for vold. 55 procent af disse kvinder var gift.

Vold er en uhyggelig, grim tradition i Marokko. Vi har arbejdet i 3 årtier med at bekæmpe vold, og vi vil ikke længere tie stille, Fatima El Maghnaoui

”Marokko er på mange områder et land fuldt af paradokser. På det teoretiske plan har vi opnået rigtig meget i forhold til andre lande. Vi har fået en progressiv familielovgivning, og der er blevet oprettet særlige familiedomstole, der tager sig af sager, der omhandler vold mod kvinder, skilsmisser og børnebidrag. Men volden er ikke stoppet, og det skyldes i høj grad nogle sociale omstændigheder. Vi lever i et konservativt samfund, hvor det er svært at ændre den reaktionære mentalitet hos mændene,” siger Fatima El Maghnaoui og fortsætter:

”Vold er en uhyggelig, grim tradition i Marokko. Vi har arbejdet i 3 årtier med at bekæmpe vold, og vi vil ikke længere tie stille – vi insisterer på at tale højt,” siger Fatima el Magnaoui.

Menneskekæde af voldsramte kvinder

Hvert år laver UAF en offentlig event for at sætte fokus på den situation, voldsramte kvinder står i.

”I foråret 2013 arrangerede vi en happening, hvor vi fik 350 kvinder, der havde været udsat for vold, til at lave en lang menneskekæde gennem Rabat, og det tiltrak rigtig meget opmærksomhed. I Marokko oplever man lige nu, at flere og flere voldsramte kvinder står frem i medierne med deres historie. Men de betaler ofte en høj pris, da mange af dem er nødt til at bryde fuldstændigt med familien bagefter,” fortæller Fatima El Magnaoui.

I det daglige arbejde med at hjælpe de voldsramte kvinder spiller samarbejdet med Danmark en stor rolle. Siden 2007 har KVINFO været aktiv med programmer under Det Arabiske Initiativ i Marokko og har blandt andet knyttet tætte bånd til UAF.

”Partnerskabet med KVINFO har hjulpet os helt enormt. Vi får kun symbolsk hjælp fra staten til at hjælpe kvinder, der udsættes for vold, så det er altafgørende for os at have partnerskaber med udlandet. KVINFO har blandt andet givet os mulighed for at udveksle erfaringer på regionalt plan, og vi har deltaget i en konference i Danmark, der gav os stor inspiration til vores praktiske arbejde med de voldsramte kvinder,” fortæller Fatima El Magnaoui.

En sværm af mænd i sorte jakkesæt myldrer ind i lokalet. Nu sker det – kronprinsesse Mary er på vej op af trapperne.

”Tænk at kronprinsessen ville lægge vejen forbi os. Vores lokaler er små, men i hjertet har vi masser af plads. Bravo Prinsesse – dette besøg giver os mod og energi til at fortsætte kampen for at bekæmpe vold mod kvinder. Det er en kæmpe saltvandsindsprøjtning for os,” siger Fatima El Magnaoui med julelys i øjnene, og går sammen med Iman ind i mødelokalet for at tale med Danmarks kronprinsesse.

 

Kronprinsesse Mary til møde hos UAF. Foto: Camilla Wass
Kronprinsesse Mary til møde hos UAF. Foto: Camilla Wass

Marokko fik i 2004 en familielov, Moudawanaen, der er en af de mest progressive love i forhold til kvinders rettigheder i den arabiske region. Med loven er kvinder og mænd formelt blevet ligestillet og kvinder har fået ret til skilsmisse. Desuden er det blevet ulovligt at gifte sig med kvinder under 16 år. Men én ting er lovteksten – noget andet er at få implementeret loven.

KVINFO har samarbejdet med kvindeorganisationer i Marokko siden 2007 og bidrager gennem sit arbejde til implementeringen af Moudawanaen.

KVINFO samarbejder med Danner og LOKK omkring kapacitetsopbygning af krisecentre i MENA-regionen herunder Marokko, Libanon, Jordan og Egypten.