CSR er en tryg vej mod dialog på det egyptiske arbejdsmarked

En smedje i Egypten. Fra bogen Arbejdsliv af Carsten Snejbjerg

Arbejdsmarkedets parter i Egypten føler sig frem, nærmer sig hinanden, men har stadig svært ved social dialog. En af årsagerne er, at regeringen traditionelt har styret arbejdsmarkedet og forhindret aftaler parterne imellem.

Derfor kan en af måderne at begynde social dialog være gennem CSR (Corporate Social Responsibility), og i Egypten har der netop været holdt en konference i samarbejde mellem arbejdsgiverorganisationen FEI (Federation of Egyptian Industries), ILO (International Labour Organisation) og Dansk Industri med titlen ”CSR’s rolle i at forbedre konkurrenceevnen”.

Fagbevægelsens inkludering i CSR

Der var også inviteret repræsentanter fra den danske fagbevægelse, og det er vigtigt, fordi ordet ”konkurrenceevne” i sammenhæng med social dialog er meget mere end produktivitet og profit, siger Kasper Palm, faglig sekretær i Dansk Metal, som holdt oplæg om, hvordan man kan bruge social dialog i forhold til CSR.

”Ofte kommer CSR til at handle om branding af virksomheden for at vise verden, hvor god man er. Det er også fint nok, men hvis du ikke inddrager medarbejderne, har du allerede tabt dem. Derfor var det meget positivt, at man inviterede fagbevægelsen og gad lytte til deres synspunkter, sagde han.

CSR skal ikke være velgørenhed

Social ansvarlighed ligger dybt i den egyptiske kultur, men for mange virksomheder har CSR traditionelt været knyttet op på donationer, det vil sige velgørenhed – og ikke som forretningsstrategi, der sigter mod social dialog.

Fakta: Egypten har traditionelt organiseret både arbejdsgivere og arbejdstagere under én hat – nemlig staten, som har dikteret alle arbejdsvilkår. Efter revolutionen i 2011 har nogle af arbejdsmarkedets parter dannet uafhængige organisationer, og processen med at udvikle aftaler og dialog bliver støttet af Ulandssekretariatet og Dansk Industri.

Dansk Industri har haft et CSR-projekt med deres egyptiske søsterorganisation FEI i 15 år. Så det er langt fra nye tanker i Egypten. Men i tiden efter det arabiske forår er der sket meget i forhold til at tænke social ansvarlighed i en strategisk ramme, mener Niels Tanderup Kristensen. Som ansvarlig for Dansk Industris projekter i MENA-landene har han fulgt udviklingen af det egyptiske samfund og kan se, hvordan det arabiske forår har banet vejen for en helt ny form for samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter.

”Hidtil har der ikke været dialog, og der har ikke været en klar rollefordeling mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. I mange år har rollerne været dikteret af styret, og der har ikke været tradition for dialog. Med CSR som udgangspunkt kan vi starte en dialog, der er mindre betændt af spørgsmål om mindsteløn og politiske undertoner.”

“Egypterne næsten længere fremme end os”

Henrik Als, som er afdelingsleder for MENA-afdelingen i Ulandssekretariatet siger, at CSR er godt, men ikke kan erstatte social dialog:

”CSR er blandt andet defineret ved, at virksomhederne har et ansvar for lønmodtagerne. I Danmark har vi faktisk en lidt svag forståelse af CSR – fordi vi har noget, der er bedre, nemlig bindende aftaler – overenskomster – mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. I Egypten har man ikke overenskomster. Derfor kan CSR være en måde at sikre social dialog på arbejdsmarkedet.”

Kasper Palm fra Dansk Metal er enig i, at CSR-modeller i Danmark ikke direkte kan overføres uden udtrykkeligt at inddrage den sociale dialog. Set i det lys er han optimistisk på egypternes vegne:

”Vi kan desværre konstatere, at der næsten ikke er nogen i Danmark, der inddrager deres medarbejdere, når de skal udvikle CSR. Men når man kigger på CSR er arbejdstagere en vigtig del. På det område, er egypterne næsten længere fremme, end vi er i Danmark.”

Et helt nyt kapitel for det egyptiske arbejdsmarked 

Det egyptiske arbejdsmarked er stadig præget af de mange år, hvor alting blev statsligt styret – derfor er dialog mellem arbejdere og arbejdsgivere et helt nyt kapitel, de skal til at tage hul på, forklarer Wafaa Osama, der er Ulandssekretariatets programkoordinator i Egypten.

”Selvom vi ser en stigende privatisering af arbejdsmarkedet, hænger traditionerne fra den meget store offentlige sektor stadig ved. Vi har fortsat en mentalitet og nogle normer, der stammer fra det system, hvor alting blev reguleret gennem love. At få gjort op med det system er en af vores største udfordringer lige nu.”

Wafaa Osama ser mødet mellem fagbevægelsen og arbejdsgiverne som et stort skridt i den rigtige retning.

”Mange udfordringer på arbejdsmarkedet er ude af vores hænder – som eksempelvis høje energipriser. Men nu har vi et udgangspunkt, og så kan vi arbejde videre med det, vi rent faktisk har indflydelse på.”

Langt fra Danmark til Egypten

Det første seminar om social dialog blev afholdt i Kairo i februar, hvor Kasper Palm fra Dansk Metal og Ulrik Damm fra Dansk Industri holdt oplæg om social dialog og den danske model.

Ulrik Damm forklarer forklarer, at den danske model, som bygger på trepartssamarbejde, kollektive overenskomster og høj organisationsgrad, er et system, man ikke direkte kan kopiere og overføre til det egyptiske arbejdsmarked. Den danske models fleksibilitet kræver eksempelvis et offentligt sikkerhedsnet, der er meget langt fra egyptiske forhold,

”Vi kan kun tillade et fleksibelt system, hvor det er nemt at fyre folk, fordi vi ved, vores samfund sikrer, at de stadig får tøj på kroppen.  Der er ingen garanti for, at de vil få det i Egypten. Så du skal hele tiden tænke på, hvad kan de få ud af det, vi står og siger. Vi har også været lang tid om at nå hertil, og de skal ikke have dårlig samvittighed over ikke at være i mål i morgen”.

Men det betyder ikke, at egypterne ikke kan få konkret udbytte af social dialog på den korte bane – jo mere man inddrager sine ansatte, jo mere innovative og kreative bliver de nemlig på virksomhedens vegne, forklarer han.

 

Den danske støtte til Ulandssekretariatet (LO/FTF) og Dansk Industri har været med til at øge opmærksomheden vedrørende værdien af forbedrede arbejdstagerforhold inden for udvalgte områder og sektorer i regionen. Derudover støtter LO/FTF lokale søsterorganisationer i MENA-regionen i at kunne støtte og rådgive deres medlemmer og dermed sikre bedre rammebetingelser på arbejdsmarkedet, bedre arbejdsforhold og eventuel øget beskæftigelse.

Læs også artiklen Egypterne tager hul på social dialog