1 min.

DUF: Birgitte Søgaard Lauta, projektleder:

Arkivbillede

1. Hvad kendetegner jeres partnerskaber?

Vi stræber efter, at partnerskaberne under DUF skal være ligeværdige og med åbne dagsordener. Vi arbejder meget bevidst med en målsætning om, at begge parter skal have et konkret udbytte af partnerskabet.

For de danske partnere er det ikke nok at ville redde verden – de skal også have nogle konkrete mål med partnerskabet, for eksempel at styrke organisationens internationale netværk, få nye ideer til organisationsudvikling osv.

2. Eksempel på et godt partnerskab

Partnerskabet mellem KFUM spejderne og det tunesiske spejderkorps Scouts of Tunisia fungerer rigtig godt, fordi begge parter gennem samarbejdet finder ny inspiration til aktiviteter og udvider deres kulturelle horisont.

De danske og de tunesiske spejdere var sidste år på en stor sommerlejr sammen, hvor de blandt andet byggede en moske i naturmaterialer.

Desuden indeholder samarbejdet ledertræning, hvor de tunesiske spejdere finder inspiration til at komme væk fra den hierarkiske struktur.

3. Særlige udfordringer ved partnerskaber i den arabiske region

En stor udfordring – og samtidig en styrke – for os er, at vi arbejder med frivillige, der ofte kun engagerer sig i projekterne for en begrænset periode.

De frivillige er 100 procent åbenhjertigt dedikeret til projekterne, når de er i gang – men det er en udfordring for mange at holde kontakten mellem partnerne kørende mellem aktiviteterne, hvor de unge frivillige også har andre forpligtelser end uddannelse og arbejde.

Vi prøver derfor at opfordre partnerne til at have klare aftaler om, hvornår og hvordan de kommunikerer.

En anden udfordring for os er, at vi har en regel om, at partnerskaberne skal afspejles i projektansøgningerne. Det betyder, at de danske og de arabiske organisationer skal skrive ansøgningen sammen – men i praksis er det ofte den danske partner, der fører pennen.

Vi synes, det skal være legitimt at sige, at det også kan være vildt besværligt at være i et partnerskab. Vi prøver derfor at skabe et rum, hvor der er tillid og højt til loftet og plads til at ’dyrke’ relationerne.

I stedet for kun at evaluere partnerskaberne skriftligt, mødes de danske partnere til stormøder hos DUF, hvor vi diskuterer, hvad der er kommet ud af partnerskaberne og hvad der kunne være gjort bedre.